53.Đức Mẹ có đồng trinh trọn đời không?

 Hỏi:

Đức Mẹ đă sinh con là Chúa Giêsu , vậy gọi Đức Mẹ đồng trinh trọn đời nghĩa là thế nào?

 

Đáp:

- Tín điều này không thể dựa vào lư luận tự nhiên của đầu óc con người, nhưng "chỉ tin nhận được qua đức tin Công giáo mà thôi" (GlCg số 498)

1. Đồng trinh trước khi sinh: Phúc âm theo thánh Luca viết: (Lc 1,26-37) 26 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, th́ Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét,27 gặp một trinh nữ đă thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc ḍng dơi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Vui lên, Đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa ǵ.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa Maria, xin đừng sợ, v́ bà đẹp ḷng Thiên Chúa.31 Và đây bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vua Đavít, tổ tiên Người.33 Người sẽ cai trị nhà Giacóp đến muôn đời, và triều của Người sẽ vô cùng  tận."

34 Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, v́ tôi không biết đến việc vợ chồng! "
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên bà, v́ thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Ḱa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đă có thai được sáu tháng.37 V́ đối với Thiên Chúa, không có ǵ là không thể làm được."

- Giáo hội Công giáo tuyên xưng:  "Do quyền năng Chúa Thánh Thần tác động, Đức Trinh nữ đă cưu mang Con một Cha mà vẫn c̣n trinh khiết vẹn tuyền" (kinh Tiền tụng lễ Đức Mẹ ).

2. Đồng trinh đang khi sinh: Như ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính ."Rồi ngày Sinh nhật Chúa , Mẹ Thiên Chúa đă vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học Con đầu ḷng của ḿnh, mà KHI SINH RA đă không làm giảm bớt, nhưng c̣n thánh hiến sự trinh khiết vẹn tuyền của Mẹ" (Hiến chế GH 57 và GlCg92 499).

3. Đồng trinh sau khi sinh: Trước khi thụ thai Mẹ đă "không biết đến người nam" th́ sau khi sinh Chúa Giêsu, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa  c̣n cần biết đến người nam làm ǵ, tư tưởng đó là một xúc phạm.

"Việc đào sâu thêm niềm tin vào sự làm mẹ mà vẫn đồng trinh của Mẹ Maria đă dẫn đưa GH tới chỗ tuyên xưng sự trinh khiết thực sự và TRỌN ĐỜI của Mẹ Maria" (GlCg92 499). Mẹ Maria đồng trinh là dấu chỉ sự hiến thân trọn vẹn của Mẹ cho Thiên Chúa, là dấu chỉ đức tin của Mẹ. Chính niềm tin này đă làm cho Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa" (GlCg số  506).

Truyện:

Ông Surius kể: Một thần học gia bị cám dỗ nặng nề về Đức Mẹ đă thụ thai, sinh con mà c̣n đồng trinh. Và ông cho là không có thể. Mặc dầu xua đuổi tư tưởng hắc ám đó, ông vẫn không sao bỏ được. Ông liền đến nhờ thầy Egidio là người đạo đức thánh thiện có tiếng nhất trong vùng đó để giải đáp thắc mắc cho ông.

Khi ông gần tới nơi, dù chẳng ai bảo trước, thầy Egidio đă cầm sẵn cây gậy ra đón ông và kêu lên:

- Hỡi bạn, Mẹ Maria đồng trinh trước khi sinh con. Nói xong, thầy giơ gậy đập xuống đất, tức th́ một bông huệ trắng từ dưới đất mọc lên. Thầy lại giơ gậy đập xuống đất lần thứ hai và nói:

- Hỡi bạn, Mẹ Maria đồng trinh đang khi sinh con. Một bông huệ khác lại mọc lên.

Lần thứ ba thầy đập cây gậy xuống đất mà kêu lên:

- Hỡi bạn, Mẹ Maria đồng trinh sau khi sinh con. Lần này bông huệ trắng tốt từ đất mọc lên. Nói xong thầy Egidio im lặng trở về rừng. C̣n nhà thần học được giải tỏa thoải mái, không c̣n thắc mắc như trước.