54.Cha nhn từ sao lm ra tai nạn thin nhin, chiến tranh, cho con nt v tội phải chết?

 

Hỏi:

Cha nhn từ sao lm ra tai nạn thin nhin, chiến tranh, cho con nt v tội phải chết?

 

Đp:

- Đọc hay nghe tin tức, thấy bao nhiu con nt chết v tai nạn thin nhin, v chiến tranh, tự thấy lng quặn ln niềm đau xt, nhất l con nt thn thương với mnh...cng đau đớn lắm...nhưng l con người, d cha d mẹ, biết lm sao đy hơn l than khc.

Những người cẩu thả để xảy ra tại nạn cho người nh sẽ phải trả lẽ trước Đấng Tối cao.

Những người gy ra chiến tranh bất cng sẽ phải chịu tội trước mặt Cha .

Trong đức tin, ta đọc được rằng:

"Cha lm cho sống rồi lm cho chết, đẩy xuống m phủ rồi lại ko ln" (Samuen 2,1-10).

"Cha biết rt ra điều lnh từ điều dữ (GlCg số 311), Cha sẽ b cho cch no khng ai biết được.

"Đường Cha cao vời: Như trời cao hơn đất bao nhiu th tư tưởng của Ta, đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng, đường lối của cc ngươi bấy nhiu (Isaia 55,8-9).

 Phải ci đầu xuống m tin cậy, knh mến, thờ lạy thnh Cha thi.

"Mọi sự trn đời sẽ qua đi, nhưng ai vng Cha sẽ tồn tại mun đời. (thư 1 Gioan).

Cứ việc "khc" với Cha Đức Mẹ v m thầm cầu nguyện, xin cho qua những giờ pht đớn đau như Cha v Đức Mẹ đ đau đớn xưa.