5.Vấn đề phá thai theo lập trường của GH Công giáo


 

1. Tiến tŕnh bào thai con người:

Thời gian tinh trùng ḅ đi gặp trứng mất chừng 30 phút.

Sau khi thụ thai (conception), trứng đậu (fertilized ovum) di chuyển trong ống dẫn (fallopian) cùng nhau ḅ dần vào tử cung (uterus) một thời gian 4 - 8 ngày, có nghiên cứu cho là 12 ngày. Sau 2 ngày gắn chặt vào màng tử cung, trứng đậu bắt đầu phát triển thành thai nhi. Thời gian 4-12 ngày này khoa học chưa gọi là con người (human person). (Khoa học dạy thế, nhưng Giáo hội dạy phải tôn trọng bào thai từ khi đậu thai)

 

2.Khi nào bào thai được phú hồn? 

-Ư kiến chủ trương  việc phú hồn (animation) và thành nhân (hominization) cần 14 ngày (2 tuần) sau khi đậu thai (after conception) được một số nhà luân lư Công giáo công nhận: Ư kiến của P. Schoonenberg, J. Donceel, J. Grundel, C. Curran, B.Haring, G. Lobo, G. Pastrana.  Theo quan niệm này, phá thai chặt nghĩa không áp dụng cho thai trong thời gian 2 tuần. (Phải tôn trọng tuyên bố của Bộ Đức tin dưới đây)

 

3. Giáo hội nói về việc phú hồn:

-Năm 1974, Bộ Đức Tin tuyên bố:

"Không có ư quyết định cuối cùng cho vấn đề phú hồn sau 2 tuần, tuy nhiên làm gián đoạn (interruption of pregnancy) bào thai trong những ngày đầu sau đậu thai (fertilization) luôn bị luân lư công giáo coi là xâm phạm nặng (grave offence).

Nhưng tuyên ngôn cũng nói rằng, trong một vài trường hợp, việc làm gián đoạn bào thai, không mắc h́nh phạt. (AAS 66 (1974) 734,743).

- Ngày 22.2.1987, trong Chỉ thị Tôn Trọng Đời Sống Con Người, Bộ Đức Tin viết:

"Chắc chắn không có kinh nghiệm ngày tháng (date) nói đúng cho ta biết về linh hồn của phôi thai con người, tuy nhiên, kết luận của khoa học qua việc sử dụng lư trí cũng giúp ta nhận định giá trị mà phân biệt rằng, sự hiện diện con người "có vào chính lúc" xuất hiện sự sống của con người ....  nghĩa là lúc tiếp hợp tử (zygote) được thành h́nh" (lúc đậu thai).

 

4. Thế nào là phá thai? 

- Phá thai trực tiếp là chủ ư giết bào thai trong bụng mẹ để lấy ra sớm trước thời hạn thông thường.

(Có thể là để cứu văn danh dự cho người mẹ chưa cưới (unwed mother), người mẹ ngoại t́nh, khi cha mẹ không muốn sinh con, nuôi con...)

- Phá thai gián tiếp là khi bào thai bị chết không do chủ ư trực tiếp muốn mà bị chết v́ chủ ư chữa bệnh hiểm nghèo cho người mẹ, ví dụ, chữa ung thư tử cung cho người mẹ đang mang thai.

 

5.Luân lư Công giáo về việc phá thai:    

  Nguyên tắc:

1. "Dù bị cưỡng hiếp (rape) cũng không có quyền tiêu diệt  mạng sống vô tội đă thành h́nh.

(Theo ư kiến của nhà Luân lí Haring, linh mục người Đức: V́ chưa gọi là bào thai đúng nghĩa, nên đương sự vừa bị cưỡng hiếp, nếu không muốn giữ, có thể rửa ngay tinh trùng xâm nhập).

2. "Sự khám thai trước khi sinh là điều hợp pháp, nếu nhằm chữa bệnh, bảo vệ thai nhi. Nếu khám thai nhằm đích phá thai, th́ phạm luân lư cách nghiêm trọng.

3. " Sản xuất ra bào thai con người dùng để khai thác như những sinh vật học là vô luân lư.

4. " Luân lư không chấp nhận những cuộc thí nghiệm giải phẫu nhắm vào việc tạo lập "con người mẫu" theo giới tính, phẩm chất được ấn định trước, v́ chúng ngược lại phẩm giá con người.

 

6. Lập trường Giáo hội Công giáo về phá thai:

"Luôn tôn trọng mạng sống con người từ thụ thai tới lúc chết" (From the womb to the tomb). Nói rơ hơn: không ai, không chính phủ nào có quyền giết người vô tội từ khi nó c̣n trong thai tới khi nó chết cách tự nhiên, trong quyền của Thiên Chúa. Do đó, GH không chấp nhận - phá thai, khám thai để phá, giải phẫu để phá, giết trẻ em, người lớn vô tội,-cho người già, người bệnh kinh niên, đau đớn được chết êm (euthanasia)....

-Giáo lư Công giáo:"Sự phá thai, nghĩa là muốn làm xẩy thai như một mục đích hoặc như một phương tiện, đều phạm đến luật luân lư cách nặng nề (số 2271).

-Giáo hoàng: "Không thể nào chấp nhận việc điều hoà sinh sản bằng cách trực tiếp huỷ diệt bào thai đă thành h́nh, đó là mầm sống đang diễn tiến, nhất là  cố ư phá thai, dù với lư do y tế cũng không được (Phaolô 6, SSCN 14).

 

7.Kỷ luật Giáo hội về phá thai:

-Phá thai trực tiếp luôn có tội và có vạ tuyệt thông, trừ khi không biết, không chủ ư.

"Ai thi hành việc phá thai có kết quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết" (GL 1398).

"Người phá thai (người mẹ, người cha xúi giục) và những ai cộng tác (bác sĩ) đều mắc tội nặng, gọi là tội cộng tác chính thức vào tội giết người vô tội, và mắc vạ tuyệt thông tiền kết theo giáo luật số 1398 trên.

-Phá thai gián tiếp, không có tội, không mắc vạ.

 

Lm. Đoàn Quang, CMC