62.Mắng người ta l stupid

 Hỏi:

Trong Phc m Cha ni: "Ai mắng anh em mnh l đồ ngốc th sẽ bị đưa ra to". Vậy khi lm việc, mnh c xch mch với người lm cng, rồi trong lc ci v nhau hai bn chửi nhau l "stupid". Vậy mnh c phạm tội trọng v cu ni đ khng cha?

Sau khi xưng tội xong, nếu chưa kịp lm việc đền tội, mnh c được ln rước lễ khng?

Một độc giả

 Đp:

- Tức ln m chửi người ta l "stupid" th khng c tội trọng theo như phn đon ngy nay, nhưng nếu đương sự nghĩ rằng chửi như thế l phạm tội trọng, m cứ chửi cho sướng miệng, cho b ght th phạm tội trọng l ci chắc, v do ci " tưởng của chủ thể đ lm nn bản chất sự việc".

Nhưng xt mnh lại coi: nhiều khi mnh cũng "stupid" qu đi, bị mẹ chửi l "khn nh dại chợ", phải đấm ngực :lỗi tại ti, lỗi tại ti, lỗi tại ti mọi đng.

- Nếu đ xưng tội nn, sau khi xưng tội, chưa kịp lm việc đền tội, vẫn được ln rước lễ chứ, . V c việc đền tội lm cả năm cũng chưa xong, v dụ: phải trả một mn tiền lớn, m mnh chỉ c khả năng trả dần dần