63. Có người hấp hối cần được xức dầu

 Hỏi:

(1) Các linh mục có được phép tự ḿnh ban bí tích Hoà Giải cho ḿnh được không (như các linh mục ban phép Hoà Giải cho giáo dân)?

(2) Một linh mục bị ngưng chức thánh (bị treo chén), và một linh mục đă bỏ ra ngoài đời lập gia đ́nh (có vợ con). Nếu hiện diện trong trường hợp tai nạn xe cộ có người hấp hối mà không có linh mục nào khác ở đó, hai vị này có quyền ban bí tích Hoà Giải và Xức Dầu cho người hấp hối không? Người lănh nhận bí tích kể trên có được ơn tha thội không?

 Đáp: Ông PNVT thân mến,

(1) Ṭa giải tội mang tính cách ṭa án, linh mục giải tội đóng vai thẩm phán (Giáo luật khoản 978,1) nên đ̣i có 2 bên: thẩm phán (quan ṭa) và tội nhân. Linh mục đóng vai thẩm phán th́ không thể là tội nhân cùng lúc. Do đó linh mục không thể tự ban phép giải tội cho ḿnh, gống như linh mục ban phép Ḥa giải cho giáo dân.

(2) Nếu một người "ḥng chết" v́ tai nạn xe hay v́ nguyên cớ ǵ, mà tại đó không có linh mục nào khác hiện diện, th́ 1 trong 2 linh mục chị vừa nêu trên dù không có năng quyền, cũng "được" giải tội và xức dầu thánh cho người ḥng chết ấy, Giáo luật số 976 c̣n nói mạnh hơn: "cho dù lúc ấy có sự hiện diện của một linh mục được chuẩn nhận" (nghĩa là có năng quyền thông thường). Khoản 986,2 nhắc lại:" Trong trường hợp khẩn cấp, bất cứ cha giải tội nào cũng "buộc" phải giải tội cho tín hữu trong lúc nguy tử...".

Xem đó, ta thấy Giáo hội quí trọng Phép Giải tội và Xức dầu chừng nào. Những ai có thể lo cho bệnh nhân lănh 2 Bí tích này cũng như việc Rước Ḿnh Thánh Chúa như Của ăn đàng, xin đừng chểnh mảng, kẻo thiệt tḥi cho bệnh nhân.

"Tại giáo xứ An Hải, Đà Nẵng, có ông già X tuy công giáo, nhưng đă lâu năm không xưng tội, rước lễ và sống như người ngoại.  Một hôm, linh mục chánh xứ vừa đi thăm giáo dân về, đang mở hộp thuốc lào định hút th́ có người hối hả mời cha đi kẻ liệt gấp, v́ có người hấp hối chết.  Cha vội vàng bỏ xe điếu đi theo.  Tới nhà ông già, không thấy ai nằm bệnh cả, lên tiếng hỏi: “Ai đau đấy ông?”  Sau đó nh́n thấy một ông lăo lom khom từ ngoài bước vào đáp: “Thưa cha, tôi.  Xin cha cho tôi xưng tội và chịu các phép, v́ tôi sắp chết.”

Cha giải tội cho ông và cho rước Chúa, nhưng v́ thấy ông c̣n khoẻ, c̣n đi lại được nên không xức dầu.  Sau khi khuyên bảo ông mấy lời, cha trở về.  Vừa về đến nhà, mở hộp thuốc lào vừa hút một hơi th́ có người lại hối hả vào tŕnh: “Thưa cha, xin cha đi mau đến xức dầu cho người đang hấp hối.”

Cha vội vàng ra đi, tới nơi th́ chính ông lăo hồi năy, cha mới bỏ cách đó mười phút.  Ông năn nỉ xin cha xức dầu, v́ ông thấy ḿnh sắp chết.  Cha xức dầu và ban ân xá thường lệ.  Lănh xong các bí tích, ông lăo cảm động rưng hạt lệ thưa: “Thưa cha, bây giờ con tin thật Đức Mẹ nhân lành quá và lời các Thánh dạy không sai: ‘Ai có ḷng mến Đức Mẹ sẽ được cứu giúp.’  Cha biết không: đời con thật bê bối, con đă bỏ đạo từ lâu, nhưng chưa bao giờ con bỏ đọc ba kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ để xin ơn chết lành.  Hôm nay, con thấy Đức Mẹ đă giữ lời hứa nên đă cho con được chịu các phép bí tích sau hết.  Con hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ.  Con sắp chết.  Xin cha cầu cho con được dọn ḿnh về với Chúa.

Cha an ủi ông ít lời, khuyên ông đặt hết tin tưởng và cậy trông vào Đức Mẹ rồi ra về, ḷng liên miên nghĩ đến những việc lạ lùng do ḷng độ lượng, thương xót của Mẹ thực hiện nơi những kẻ đặt hết tin tưởng vào Người.

(Legio Mariae, số 180, tr. 414)