69.Ḿnh thánh bị rơi xuống đất

 

Hỏi:

Ngày xưa, nghĩa là trước Công đồng Vatican 2 ra đời, mỗi khi linh mục lỡ tay làm rớt Ḿnh thánh Chúa , lập tức linh mục lấy khăn trắng đậy chỗ rớt MTC, sau đó linh mục lấy nước rửa sạch chỗ rơi MTC.

Ngày nay, không c̣n thấy việc làm này nữa, mà linh mục chỉ lượm MTC lên thôi .

(ngoctran hỏi qua email)

 

Đáp:

Đúng như anh viết. Ngày xưa hay ngày nay, mọi người con Chúa dù ở đâu đâu cũng vẫn phải tôn kính Ḿnh Thánh Chúa, v́ đó là Bí tích cực cao cả. Theo giáo lư: trong Ḿnh Thánh Chúa có linh hồn và thân xác, thiên tính và nhân tính Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa ẩn ḿnh dưới h́nh trạng bánh - rượu để ở lại với con cái Người nơi trần thế gian khổ.

Ngày xưa, có thể sách nghi lễ dạy kĩ càng hơn ngày nay, nên khi Ḿnh Thánh Chúa bị rơi rớt, linh mục cũng làm cách cung kính hơn, cẩn thận hơn. Ngày nay, giáo luật, cũng như sách nghi lễ không đưa ra những chỉ dẫn quá tỉ mỉ, có thể v́ vậy mà anh thấy như trong việc "nhặt Ḿnh Thánh Chúa lên" và có thể những việc khác, không giống ngày xưa chăng?