71. Ơn đại xá viếng nhà thờ, nghĩa địa

 

Hỏi: Ngày trước, các linh mục thường nhắc ở  nhà thờ, hoặc Lời bảo trong lịch Công giáo về lề Cầu hồn như sau: " Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai những ai xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ư Đức Giáo hoàng và viếng nhà thờ th́ được hưởng một ơn đại xá, nhưng phải nhường cho các linh hồn". Sao ngày nay không thấy nói? Có phải Giáo hội đă rút ơn đại xá này lại, hay là các linh mục có trách nhiệm không nói?

Tám ngày sau lễ các linh hồn, những ai viếng nghĩa địa, cũng được hưởng ơn đại xá, nhưng phải đọc kinh ǵ?, xin cha nhắc lại?

Nguyễn Văn Thanh,

 

Đáp: Cám ơn ông đă đặt câu hỏi. Có lẽ bận rộn nhiều chuyện nên các "linh mục có trách nhiệm" quên nhắc cho giáo dân chăng?

---

Tiện đây, tôi xin nhắc lại những điều tốt đẹp và sinh nhiều ơn ích này:

- Điều thuộc đức tin là: "Giáo hội có quyền ban Ân xá". (sách Denzinger giữ các tài liệu của Ṭa thánh số: 989,998).

- Ân xá là ơn Giáo hội ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức   Mẹ và các Thánh, để tha h́nh phạt người ta phải chịu bởi những tội đă được Chúa tha.

- Ân xá có hai loại: Đại xá  hoặc Toàn xá (tha hết), và Tiểu xá (tha một phần).

-  Mọi tín hữu có thể lănh đại xá, tiểu xá cho ḿnh hoặc nhường lại cho người đă qua đời (Giáo Luật 994).

-  Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:

1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội dạy để lănh ân xá. Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục ḷng ăn năn chê ghét dốc ḷng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đă phạm (Tông huấn Ân xá số 26).

2. Phải xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau (quăng vài 3 tuần) ngày lănh đại xá,

3. Rước lễ chính ngày lănh đại xá,

4. Cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, hay một kinh nào tùy ḷng đạo đức mỗi người. Khi viếng nhà thờ để lănh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính.

---

- Ngày 1. tháng 1. năm 1967, trong Tông huấn về Ân xá (Indulgentiarum doctrina), Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục trong đă định lại các ân xá như sau:

Số 28. Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Ṭa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá cho những ai trong đời sống đă có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, cầu theo ư Đức Giáo Hoàng). Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục ḷng ăn năn tội để lănh đại xá.

 Số 67. Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính ngày lễ các Thánh để lănh đại xá cầu cho các linh hồn Luyện ngục.

Số 13. Viếng nghĩa địa cầu hồn trong ṿng 8 (tám) ngày đầu tháng 11. Viếng các ngày khác chỉ được tiểu xá.

---

Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina, Tông đồ truyền bá Ḷng Thương xót Chúa rằng:"Hăy dâng lên Cha các linh hồn luyện ngục. Hăy nhận ch́m họ trong đại dương thương xót của Cha. Hăy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết ḷng thương yêu. Họ đang đền trả sự công chính Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hăy lănh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu chúng con hiểu thấu được những cực h́nh mà họ phải chịu chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Cha".(Tuần 9 trước lễ Chúa T́nh thương, ngày thứ 8).

Bà Thánh Brigitta nói: "Ai lănh được một đại xá trước khi chết, th́ sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên đàng ngay, như khi vừa lănh Bí tích Rửa tội mà chết vậy".

- Viếng nghĩa địa, không thấy GH chỉ định đọc kinh ǵ, nhưng tín hữu có thể đọc như viếng nhà thờ (1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính), hoặc kinh Vực sâu.

---

Nhiều người nghĩ và nói rằng: "Dễ ǵ mà lănh được ơn đại xá!" Không hiểu căn cứ vào đâu mà họ nghĩ và nói như vậy? Cứ làm những việc Giáo hội dạy với những điều kiện Giáo hội chỉ như trên, rồi mọi việc phó dâng cho Chúa. Không lẽ Ḷng Thương xót Chúa lại có giới hạn hẹp ḥi sao? Không được đại xá cũng được tiểu xá mà.

Nếu muốn biết thêm về những kinh, những việc có đại xá, tiểu xá, xin click vào đây.