72.Kinh Thánh tả tội lỗi, nói xấu người ta?

 

Hỏi: Đă gọi là Thánh kinh, sao lại nói về những sự tội của loài người? Tại sao không cắt bỏ những đoạn ấy đi cho Thánh kinh có vẻ thánh thiện hơn, chẳng hạn như việc của 2 cô con gái ông Lot làm với cha họ, việc ông vua Davit sai người đi bắt bà vợ ông sĩ quan về hiếp dâm, việc con ông vua Đavit hiếp dâm em gái ḿnh? Xin cha cho ư kiến.

(Nguyễn Văn Th. Boston) 

 

Đáp: Tôi không có ư kiến riêng ǵ hết trong vấn đề thuộc Kinh thánh, v́ theo Hiến chế Mạc khải của Công đồng Vaticano 2 nói rơ:

1/ Sách Kinh thánh là "sách của Thiên Chúa , có Chúa Thánh Thần linh ứng cho người ta viết ra, và chỉ viết những điều Chúa muốn, không thêm không bớt" (số 11). V́ vậy không ai có quyền sửa chữa Kinh thánh theo ư ḿnh.

2/ Các sách Cựu Ước tŕnh bày cho mọi người biết Thiên Chúa là ai và con người là ai, đồng thời tŕnh bày Thiên Chúa công b́nh và nhân từ đối xử với loài người như thế nào, tuy có nhiều khuyết điểm và tạm bợ, nhưng các sách ấy minh chứng khoa sư phạm đích thực của Thiên Chúa (số 15)

3/ Do đó, các Kitô hữu phải thành kính đón nhận các sách này, v́ chúng diễn tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Ngài, những tư tưởng khôn ngoan và hữu ích về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu, và sau cùng ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta.(cuối số 15).

Ông cần để ư câu số 2/ trên: Cựu Ước tŕnh bày cho mọi người biết Thiên Chúa là ai, con người là ai?. Chúa nhân từ xử đối với loài người thế nào?

-Trong câu hỏi của ông, thấy rơ 2 con ông Lot làm như thế với ư hướng tốt để có người nối ḍng cha ḿnh (Sáng thế 19,32). Đối với tâm trí ta thời nay lại là loạn luân.

- Việc làm tồi bại của vua Davit (sách Samuel 2 đoạn 11): làm bậy, giết người, cướp vợ người, thời xưa hay thời nay đều không chấp nhận được, nhưng khi ông ta ăn năn sám hối lại nói lên ḷng thương xót vô cùng của Thiên Chúa với tội nhân.

- Việc Ammon con trai vua Davit làm bậy với em ḿnh rồi Absalom giết Ammon (sách Samuel 2 đoạn 13), cũng nói lên "con người là ai? Là những kẻ tội lỗi khốn nạn thôi, nếu không có Chúa phù giúp th́ sa ngă phạm tội luôn luôn. Chúa Giêsu có lần nói: thứ quỉ này phải cầu nguyện và ăn chay mới trừ được (Mattheu 17, 21). Ăn chay đây ư nói hăm ḿnh, hi sinh, tránh dịp tội, hăm dẹp ngũ quan...