77. Lễ gộp (lễ chung cho nhiều người xin) trong một lễ Chúa nhật?

Hỏi:

Thưa cha, trong thánh lễ mỗi Chúa Nhật, cha xứ của con nêu lên mười mấy hay hai chục ư lễ của giáo dân xin lễ, nào là cầu cho linh hồn này linh hồn khác, nào là cầu b́nh an cho gia đ́nh, nào là cầu như ư...

Theo như con hiểu, mỗi ngày một linh mục chỉ được dâng 1 lễ có bổng (tức là dâng ư lễ của 1 người xin có trả tiền bổng lễ thôi), vậy tại sao trong 1 thánh lễ mà cha xứ con lại chỉ cho nhiều ư lễ của người xin như vậy?

Có phải cha xứ sẽ phải dâng lễ vào nhiều ngày khác nữa để chỉ ư lễ đủ cho bằng ấy người xin lễ không?

Con nghĩ, nếu chỉ dâng 1 lễ mà cùng chỉ ư lễ đó cho 20 người xin lễ khác nhau th́ chả mấy tí các cha xứ và cha phó sẽ giầu to!

(một giáo dân)

 Đáp:

Thưa "một giáo dân",

Tôi không dám nói tới hàng chữ "chả mấy tí các cha xứ và cha phó sẽ giầu to...), v́ muốn giầu to c̣n phải có nhiều lợi tức khác. Các linh mục đă "từ bỏ cha mẹ, vợ con, ruộng đất mà theo Thầy", có thêm mấy chục bạc tiền lễ cũng là để mua sắm những vật dụng hàng ngày, hoặc giúp đỡ người nghèo...không giầu to được đâu.

Xin trả lời về 2 phía:

1/ Về các linh mục dâng lễ: Vấn đề bổng lễ (tiền xin lễ) Giáo luật có tới 14 điều lưu ư các  linh mục về chuyện này (Chương Ba Bổng lễ từ điều 945-958), có thể tóm như sau:

- Không coi bổng lễ như h́nh thức buôn bán hay thương mại (947).  Mỗi bổng lễ cho một ư lễ (945), dù bổng lễ nhỏ bé hơn thẩm quyền đă định (948), dù bổng bị mất không do lỗi ḿnh, (cũng buộc dâng theo đức công bằng) (949), dù người nghèo không có tiền xin lễ, cũng cứ dâng (theo đức bác ái) (945),

- Nếu người xin dâng một món tiền mà không nói rơ xin bao nhiêu lễ, th́ chia tiền ra theo giá lễ hiện hành nơi giáo phận người xin, trừ khi có lư do phỏng đoán hợp lệ là họ có hảo ư khác" (950), 

- Một ngày tư tế chỉ hưởng một bổng lễ, dù làm nhiều lễ, dù đồng tế thêm lễ thứ 2, trừ lễ mừng Chúa Giáng sinh . Bổng lễ thứ 2, sau khi trừ thù lao đôi chút, sẽ nhường về các mục đích (giúp người nghèo...) do Giám mục Giáo phận chỉ định (951).

- Linh mục không được tự ư đ̣i bổng lễ cao hơn mức ấn định, tuy nhiên được nhận bổng cao hơn hay thấp hơn (952). 

- Khi nhận lễ, làm xong lễ, gửi lễ cho ai... phải ghi sổ rơ ràng (955), gắng hoàn tất trong một năm (953), nếu không hoàn tất được sẽ nhờ nơi khác dâng giúp, nhưng gửi cách nào bảo đảm họ nhận được (955).

2/ Về người xin lễ:

2/1. Lễ gộp: Giáo luật viết: "Nếu tại những nhà thờ hay nhà nguyện người ta xin cử hành lễ quá số có thể cử hành ở đó, th́ có thể cử hành ở nơi khác, trừ khi những người xin lễ minh thị bày tỏ ư định ngược lại" (954)

a-V́ "xin cử hành lễ quá số" này sinh ra lễ Gộp, thường xảy ra tại các giáo xứ, cộng đoàn VN (tại Mỹ...) lí do là ngày hôm đó đă có người xin, nhưng người khác đến sau cũng muốn xin cùng hôm đó, để gia đ́nh tham dự... và từ đó có câu hỏi của vị giáo dân nào đó: "cha xứ của con nêu lên mười mấy hay hai chục ư lễ của giáo dân xin lễ, nào là cầu cho linh hồn này linh hồn khác, nào là cầu b́nh an cho gia đ́nh, nào là cầu như ư...chả mấy tí các cha sẽ giầu to".

b-Giải quyết vấn đề:

-Sắc lệnh của Bộ Giáo sĩ (Congregation for the Clergy ngày 22 tháng Giêng năm 1991,  AAS 83 (1991) 443-446, BCL Newsletter 27 (1991) chỉ dẫn về Lễ Gộp như sau:

1. Phải cho người xin lễ biết, và được họ đồng ư là lễ họ xin được dâng chung với một ư lễ khác.

2. Thời gian và nơi chốn dâng lễ gộp ở nơi công khai.

3. Không được gộp hơn 2 lần trong một tuần.

4. Bổng lễ theo như Giáo phận chỉ định.

5. Để ư giữ khoản giáo luật 951 nêu ở phần 1/ trên.

-Ở một vài nơi, trước khi bắt đầu lễ, có chủ tế nói thêm rằng: "Hôm nay, lễ Chúa nhật, công đoàn đi đông đủ, tôi cho rao lên các ư lễ đă xin để bà con thêm lời cầu nguyện, phần tôi sẽ dâng thêm lễ theo mỗi ư chỉ của người xin, nếu dâng không hết, tôi sẽ gửi đi nhờ các linh mục khác dâng bù cho quí vị theo đức công bằng". Nghe như vậy, giáo dân cũng hài ḷng, và linh mục cũng tỏ ra ṣng phẳng trước cộng đoàn và Thiên Chúa.

2/2. Sau lễ đưa phong b́: Giáo dân VN nhiều khi mời nhiều linh mục đến dâng lễ Thành hôn cho đôi trẻ, sau lễ đưa phong b́ (cả trăm đôla), sau lễ An táng đưa cả 5 chục, dâng lễ cầu hồn tại nhà cũng thế, mà không nói rơ là tạ lễ vừa rồi hay xin thêm lễ.

Nhiều linh mục ngại hỏi ngay, về nhà mở phong b́ ra, đôi khi lẫn lộn phán đoán theo số Giáo luật 950 trên (có lư do phỏng đoán hợp lệ là họ có hảo ư khác).

Nếu theo điều GL này, ai đó gửi cho 1 trăm, LM chia ra, phải làm 20 lễ (mỗi lễ 5 đôla), th́ không c̣n ngày làm cho người khác!

Thông thường: Khi nhận phong b́ tiền, -Sau lễ Thành hôn, hiểu là tiền tạ ơn và xin cầu nguyện thêm cho đôi tân hôn. -Sau lễ An táng, hiểu là tạ ơn và xin dâng thêm vài lễ cho linh hồn mới qua đời. -Sau lễ Cầu hồn tại nhà, hiểu là tạ ơn và xin cầu nguyện thêm cho linh hồn mới được dâng lễ.

c-Đề nghị:

-Người xin lễ: Rất nên bày tỏ ư định rơ ràng (954). Để được như vậy, cần ghi rơ -bao nhiêu tiền? -xin mấy lễ? -xin theo ư nào? -muốn làm ngày nào? muốn chỉ riêng, hay bằng ḷng dâng chung với người đă xin trước hôm đó?

-Văn pḥng gx, cđ: Để tiện cho giáo dân, Văn pḥng nên để cuối nhà thờ những phong b́ nhỏ in sẵn những chi tiết trên.

- Sau lễ cưới, táng, tang, khi đưa phong b́ tiền, quí vị giáo dân nên cho Linh mục biết rơ ư chủ nhân (nói hoặc viết mấy chữ trong b́  thư) để linh mục khỏi hỏi lại. 

 

Linh mục Đoàn Quang, CMC.