8. Trốn không nộp thuế

Câu hỏi: Không nộp thuế, hay nộp ít thôi, có được không, v́ mới ra tiệm, cũng c̣n nghèo?

Trả lời:

Mới ra tiệm, tuy c̣n nghèo, c̣n phải lấy lại vốn, nhưng cũng phải nộp thuế! khi nào và bao nhiêu mới kể là giầu?

Vấn đề nộp thuế là thế này: Chúa Giêsu nói: "Của Xêsa hăy trả cho Xêsa", đó là Chúa có ư nói: quyền của vua được đánh thuế (Mc 12,13-17, Rm 13,7). Tiền thuế công bằng cần cho quốc gia để duy tŕ các cơ quan, các dự án trường học, cầu cống...Đức công bằng và bác ái Công giáo đ̣i nộp thuế theo lương tâm.

Công đồng Vaticanô II nhận định rằng: "Tại nhiều nơi, có nhiều người c̣n coi thường các luật lệ và qui tắc của xă hội. Một số người không ngần ngại dùng những h́nh thức gian lận và lừa đảo để trốn những thứ thuế chính đáng, hoặc trốn tránh những ǵ xă hội đ̣i buộc...(Hiến chế Mục vụ số 30).

Vậy không kể là giầu hay nghèo, mới mở tiệm hay mở đă lâu, nếu trường hợp của quí vị đúng là phải nộp thuế theo luật định, th́ đành chịu Như vậy sẽ tránh phải đền đời này trước pháp luật và đời sau trước ṭa Chúa.

Nếu đă trốn thuế cách nào th́ phải xưng tội lỗi đức công bằng, và phải bồi thường theo linh mục giải tội chỉ định theo các nguyên tắc dưới đây:

1-"Ai trốn thuế th́ lỗi công bằng (dân nộp thuế - nhà nước lo cho dân), buộc phải đền bù.

2- "Trên nguyên tắc, phải đền thuế trốn cho nhà Nước, khi không gặp bất tiện nặng. Nếu gặp bất tiện nặng th́ cho hội từ thiện một món quà tặng với ư định đền bù.

3- "Trường hợp kẻ phải trả thuế đă rơi vào cảnh khốn cùng, đến nỗi đe dọa việc làm ăn hiện tại của ông ta, và nhu cầu nuôi sống gia đ́nh, th́ không phải đền ǵ cả, đàng khác lợi tức quốc gia cũng không cần đến món tiền đền đó trong lúc này. (theo Lm. Haring, CsSr. The Law of Christ vol. III, 1966, p.494).