80.Xưng tội mùa Chay

Hỏi:

Xin cha cho biết: Mùa Chay có buộc xưng tội không? nếu không phá thai, giết người, ngoại t́nh, cướp của..th́ đâu có cần xưng tội phải không?

 Đáp:

- Nhiều người rất ngại khi nói đến xưng tội, họ nghĩ ḿnh như ông bạn trên: không giết người, cướp của, đốt nhà, không làm hại ai, nên không xưng.

Người khác lại nghĩ rằng "lâu lâu xưng cũng được".

Có người ngại đi đứng xếp hàng, nên bỏ qua.

Người khác nữa nghĩ rằng : xưng rồi lại phạm, xưng làm ǵ!

Kể ra cũng nhiều lư do thật. Quay đi quay lại 4, 5 năm chưa xưng tội, nên không c̣n nhớ phải xưng thế nào.

Nhưng thưa quí vị, nếu thân thể quí vị một tuần không tắm rửa, có lẽ quí vị thấy ngứa ngáy và người bên cạnh cũng "ngứa mũi" đấy! Và nếu một tháng quí vị không tắm rửa, có lẽ người ta tưởng cóc chết đâu đây hay cọp ở rừng về…

Linh hồn quí vị để lâu không thanh tẩy, quí vị tỉnh bơ không biết, nhưng trước mặt Chúa và các Thiên thần xinh đẹp, chắc là "ghê" lắm!!!

-  Chúa Giêsu biết rằng con người là lầm lỗi, không lẽ phạt sa hỏa ngục hết, nhưng ḷng thương xót Chúa lập nên Bí tích Giải tội (c̣n gọi là Xá giải, Ḥa giải, Thống hối) để tha tội cho ta, và sau khi máu thánh Chúa tẩy sạch tội lỗi qua lời tha của linh mục thay mặt Chúa,  cứu ta khỏi sa hỏa ngục (nếu có tội trọng),  linh hồn nên trắng sạch rực rỡ như ánh mặt trời (Chúa phán với sơ Benigna),Vậy nếu bạn hiểu ra ơn ích quí trọng, bạn sẽ xin xưng tội nhiều lần trong một tháng, một năm, chứ đừng nói 1 lần

Về vấn đề này Hội thánh dạy thế nào?

Giáo luật Điều 959:  Trong Bí Tích Thống Hối, những tín hữu nào thú tội với một thừa tác viên hợp pháp, hối hận về những tội ấy và dốc ḷng sửa ḿnh, th́ được Thiên Chúa tha thứ những tội đă phạm sau khi chịu Bí Tích Rửa Tội, qua sự xá giải do tác viên ấy ban, và đồng thời họ được giao ḥa với Giáo Hội mà họ đă làm tổn thương khi phạm tội.

Điều 960:  Việc thú tội cá nhân và toàn vẹn cùng với việc xá giải cấu tạo nên phương pháp duy nhất và thông thường, trừ khi bất khả kham về thể lư hay luân lư mới chuẩn khỏi cách thú tội như vậy; trường hợp ấy, người ta có thể lănh ơn ḥa giải bằng những cách khác. (chẳng hạn ăn năn tội v́ đă phạm đến t́nh thương của Chúa…)

Điều 981:  Tùy theo tính chất và số lượng của tội, và cũng tùy theo hoàn cảnh của hối nhân, cha giải tội phải ra việc đền tội hữu ích và cân xứng.  Hối nhân có bổn phận đích thân thi hành việc đền tội.

Điều 987:  Để lănh nhận linh dược cứu rỗi của Bí Tích Thống Hối, tín hữu phải thành tâm từ bỏ những tội đă phạm và quyết chí sửa ḿnh, trở về với Thiên Chúa.

Điều 988:

1)      Tín hữu buộc xưng thú, sau khi xét ḿnh kỹ lưỡng, hết mọi tội nặng, theo từng loại và số, mà ḿnh ư thức đă sa phạm sau khi chịu phép Rửa Tội mà chưa được trực tiếp tha.

2)      Tín hữu được khuyến khích nên xưng hết cả những tội nhẹ nữa.

Điều 989:  Mọi tín hữu, sau khi đă đến tuổi khôn, buộc phải xưng kỹ càng các tội trọng ít là mỗi năm một lần.

Qua mấy số giáo luật trên, bạn đă thấy rơ: nếu có tội trọng th́ mỗi năm phải xưng 1 lần.

Nhưng Giáo hội cũng khuyên những ai nhờ ơn Chúa giúp, giữ ḿnh khỏi tội trọng th́ xưng tội nhẹ để được nên thanh sạch, được b́nh an, để tiến tới hơn trên đường hoàn thiện xứng con Cha trên trời.

Điều cần nhất là điều 987 trên: ăn năn thành tâm từ bỏ tội và quyết sửa ḿnh.

Mỗi lần xét ḿnh, ăn năn dốc ḷng chừa, xưng tội thành thực những tội lỗi hay phạm hơn, là mỗi lần sẽ thấy tiến bộ hơn. Chúc bạn may mắn.

Bạn có thể đọc thêm bài: 

1-Bí tích giải tội
2-Đă 5 năm rồi không xưng tội
3-Người già, người viết tội tiếng Việt rồi đưa cho cha Mỹ, người bệnh không thể xưng tội hàng năm, chỉ lănh phép Xức dầu?

4-Xưng tội lâu năm, bây giờ muốn xưng, làm sao nhớ hết?

5-Xưng tội với linh mục Việt cộng khỏi tội không?

6-Xưng tội mùa Chay không?

7-Xưng tội tập thể sao thấy không ổn?