82.Viết tội ra bằng tiếng Việt đưa cho cha Mỹ, xưng tội có thành không?

82.Người già bệnh không xưng tội hằng năm, có được rước lễ không?

82.Phép Xức dầu có thay xưng tội không?

 

Hỏi:

(a) Một người không biết tiếng Anh, sống trong giáo xứ Mỹ không có cha Việt Nam, khi đi xưng tội họ viết tội bằng tiếng Việt ra giấy, rồi vào toà trao cho cha xin cha giải tội. Như vậy phép giải tội có thành hay không?

(b) Người già yếu bệnh tật hằng năm không xưng tội, nhưng Thừa Tác Viên Thánh Thể vẫn đưa Ḿnh Thánh Chúa cho họ. Vậy người già yếu đó có lỗi điều răn Hội Thánh "xưng tội một năm ít là một lần" không? Người này chịu Ḿnh Thánh Chúa có nên không?

(c) Con có xin cha quản nhiệm cố gắng mỗi năm đến thăm bệnh nhân ít là một lần để an ủi và giải tội cho họ, ngài nói rằng: "Già yếu bệnh tật có tội lỗi ǵ! Lâu lâu xức dầu cho họ là tội họ được tha hết." Như vậy có đúng không, thưa cha?

Đáp:

Phép Giải tội là phép của t́nh thương vô biên của Chúa Kitô đă lập để tha thứ tội lỗi cho con cái Người, không những một lần mà trăm ngàn lần khi tội nhân thống hối và chạy đến cùng Chúa trong Bí tích này (Chúa dạy sơ Josepha, Tiếng Gọi T́nh Yêu).

Trả lời câu hỏi trên:

(a) Trong giáo luật có cho phép xưng tội qua người thông ngôn (điều 990), nhưng thực tế ít người muốn nhờ người thông ngôn. Vậy nếu cha giải tội đồng ư cho viết bằng tiếng Việt, th́ cũng hiểu là Giáo hội đồng ư chuyện đó trong trường hợp riêng này, dầu không có cho phép bằng văn từ, và như vậy nếu người xưng ăn năn, dốc ḷng chừa, xưng tội thành thực, th́ hiểu là xưng tội "thành". C̣n việc đền tội th́ phải xét: nếu tội thuộc đức công bằng như tiền của, danh giá th́ phải tự đền bù lại theo khả năng ḿnh , hoặc xin tha, xin lỗi…, nếu các tội khác th́ cầu nguyện đọc kinh…đền bù tương tự như đă từng xưng với linh mục Việt.

 

(b) Luật Giáo hội dạy những người b́nh thường, khỏe mạnh xưng tội "một năm ít là một lần", người già yếu bệnh tật nếu có thể th́ cũng nên xưng không những một lần mà nhiều hơn, để dọn linh hồn thanh sạch về cùng Chúa, là Đấng thanh sạch vô cùng. Có nhiều người một năm xưng 3 lần: mùa Vọng, mùa Chay, ngày Thánh mẫu Missouri.

Nhưng người yếu bệnh đến nỗi không thể xưng được, hay không thể đến nhà thờ để xưng, th́ có thể xưng khi linh mục đến xức dầu thánh cho ḿnh. Nhiều nhà thờ Mỹ cử hành nghi thức xức dầu mà không giải tội riêng, nhưng có kêu gọi người thụ lănh ăn năn sám hối.

Nếu người già yếu nói trên không vướng mắc tội trọng, có ư lành…th́ họ được rước Ḿnh Thánh Chúa, giữ chay ḷng không đủ một giờ cũng được.(giáo luật 919,3 )

 

c) Người xin nói cũng đúng, cha nói cũng đúng, nhưng đúng hơn, bệnh nhân rất cần các cha an ủi, khuyến khích kiên nhẫn chịu bệnh tật, tuổi già…nếu họ được xưng tội, được linh mục an ủi, khuyên bảo trước khi lănh phép Xức dầu th́ rất tốt cho họ. Họ cần được tha tội, và cũng cần được khuyến khích vui ḷng vâng theo thánh ư Chúa để có sức chịu đau khổ, nên trọn lành theo gương Chúa Kitô đă chịu đánh đ̣n, vác thánh giá và chết nhục nhă trên thánh giá.