9. Vừa lănh trợ cấp (welfare, food stamp..., vừa đi làm lănh tiền mặt.

 

Hỏi: Người vừa lănh trợ cấp của chính phủ, vừa đi làm lănh tiền mặt, có lỗi ǵ trước mặt Chúa không?

 

Trả lời: Không thể trả lời là "không có lỗi", cũng không thể trả lời là "có lỗi nặng".

 

1/ Tại Mỹ, theo luật đời, một người, một gia đ́nh được lănh trợ cấp, v́ họ không có việc làm, họ thất nghiệp, gia đ́nh đông con, túng thiếu. Nhưng khi họ kiếm được việc làm, họ có lợi tức khác (đi làm có tiền), họ không được lănh trợ cấp nữa. Nếu cơ quan trợ cấp biết người này lănh cả 2 thứ tiền, họ sẽ bị ngưng trợ cấp ngay, và có khi bị phạt v́ tội gian lận. Nhiều người đă bị phạt như vậy. Đây là một h́nh thức gian lận phạm công bằng xă hội.

- Gian lận có nhiều h́nh thức: - Tăng giá, - Lừa dối về phẩm, về lượng, cân giả, nhăn hiệu giả, trốn thuế, t́m cách vỡ nợ (bankruptcy)...

 

2/ - Kinh thánh đă cấm tội gian lận: "Các ngươi sẽ không làm điều bất công khi phân xử, khi đo đạc, cân lường, dung tích. Các ngươi hăy có đ̣n cân công minh, quả cân công minh" (Lv 19,35-36).

- Giáo lư Công giáo ban hành năm 1992 viết: " Kể là bất chính về luân lư những việc như :

a/ Đầu cơ để thay đổi giá cả cách giả tạo nhằm thủ lợi và làm thiệt hại người khác,

b/ Hối lộ để làm sai lệch những quyết đoán của người thi hành pháp luật,

c/ Tự chiếm hoặc sử dụng riêng cho ḿnh những tài sản của xă hội, hoặc của xí nghiệp,

d/ Làm ăn cẩu thả, gây hư hại cho người thuê ḿnh,

đ/ Gian lận thuế,

e/ Giả mạo các hóa đơn hoặc các chi phiếu,

g/ Chi tiêu quá đáng (lăng phí).

Cố ư gây thiệt hại cho tài sản tư hoặc công, đều nghịch với luân lư và phải bồi thường (số 2409).

Xét về phương diện luân lư đạo đức: Mọi h́nh thức gian lận đều bị luân lư qui trách tùy nặng nhẹ, v́ lỗi công bằng, bác ái.

 

3/ Trong thực tế, có những nơi, giá thuê nhà, giá sinh hoạt quá đắt đỏ, tiền trợ cấp của chính phủ cấp cho không đủ chi phí b́nh thường cho gia đ́nh, người ta phải gắng đi làm thêm lănh chút tiền mặt. Nhà nước cũng biết vậy, không hạch hỏi ǵ, những trường hợp này được giảm qui trách trước mặt Chúa.

Nhưng nếu ai xét trường hợp của ḿnh không c̣n quá túng bấn, không vào tiêu chuẩn được lănh trợ cấp nữa, th́ nên khai báo ngưng đi, để phần trợ cấp cho người thiếu thốn hơn.

Khi có thể cũng nên bù đắp lại bằng cách giúp đỡ cho người nghèo hơn qua việc từ thiện bác ái, hoạc theo lời cha giải tội dạy.