90.Ngừa thai khi bị bệnh

 

 

Hỏi:

Một chị bị bệnh tim, hay bệnh ǵ đó…đă từng sẩy thai.

Bác sĩ cho biết: nếu không uống thuốc ngừa thai, ngay cả buộc buồng trứng, nếu có thai lần nữa, có thể bị nguy tới tính mạng.

Chị có được uống thuốc ngừa thai theo lời bác sĩ không, dĩ nhiên chị không muốn, không dám phạm  điều cấm?

 

Trả lời:

Câu trả lời có thể CÓ hoặc KHÔNG.

Đức Giáo hoàng Phaolô 6 trong Thông điệp Sự sống Con người (SSCN -Humanae Vitae) ban hành ngày 25-7-1968 phán quyết như sau:

 

1.1. "Không thể chấp nhận việc trực tiếp vô hiệu hóa (direct sterilization) khả năng sinh sản nơi người đàn ông hay đàn bà, dù là tạm thời hay vĩnh viễn (SSCN số 14) (hiểu là cắt ống dẫn tinh, cột buồng trứng)

 

1.2. "Không có quyền chấp nhận bất cứ động tác nào có mục đích hay phương tiện ngăn chặn việc sinh sản, trước hoặc đang khi làm tác động hôn nhân (SSCN số 14)

(hiểu là uống thuốc ngừa, dùng bao cao xu, giao hợp ngưng ngang…)

 

CÓ:

Nhưng "Không coi là trái phép khi phải sử dụng những phương tiện y khoa để chữa những chứng bệnh của cơ thể, mặc dầu đoán trước việc sử dụng ấy sẽ cản trở sinh sản, miễn là việc cản trở ấy không phải do đương sự trực tiếp ưng muốn" (SSCN số 15).

(hiểu rộng là ĐƯỢC uống thuốc ngừa, ngay cả buộc buồng trứng để cứu mạng người mẹ, theo sự chuyên môn của bác sĩ…Dĩ nhiên, đương sự không muốn phạm đến điều "không có quyền".)

 

Lm. Đoàn Quang, CMC