94.Ngày Thế giới Truyền giáo 21/10/2007

 Hỏi: Nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, xin hỏi: Tại sao Giáo hội Công giáo tôn trọng tự do tín ngưỡng, nghĩa là để tùy ư mỗi người theo đạo ḿnh thích, mà lại c̣n hô hào truyền đạo Công giáo của ḿnh, chinh phục người ta về đạo ḿnh, như vậy có mâu thuẫn không?

(ẩn danh, Mo)

Đáp: Cho những quí vị Công giáo:

Đúng. Giáo hội Công giáo"tôn trọng tự do tín ngưỡng", theo phần đầu của câu hỏi.

Trong Tuyên ngôn Tự do Tôn giáo của Công đồng Vatican 2 có viết rằng: "Thánh Công Đồng Vaticanô này tuyên bố con người có quyền tự do tôn giáo. Quyền tự do này hệ tại con người không bị chi phối v́ sự cưỡng bách của cá nhân, đoàn thể xă hội hay bất cứ quyền bính trần gian nào khác. Với ư nghĩa đó, trong lănh vực tôn giáo, không ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm, cũng không ai bị ngăn cấm hành động theo lương tâm, dù cho đó là hành động riêng tư hay công khai, một ḿnh hay cùng với người khác, trong những giới hạn chính đáng.

Hơn nữa, Thánh Công Đồng c̣n tuyên bố rằng tự do tôn giáo thực sự được xây dựng trên phẩm giá con người, một phẩm giá đúng như lời Thiên Chúa mạc khải và chính lư trí cho biết được.

Quyền tự do tôn giáo của con người trong cơ cấu pháp lư của xă hội phải được chấp nhận là một quyền lợi dân sự(Tuyên ngôn TDTG số 2)

Nhưng Giáo hội  phải Truyền giáo, v́ theo Sắc lệnh Truyền giáo cũng của Công đồng Vaticanô 2 trên đề ra 3 lí do sau đây:

1/ Chúa Giêsu, Đấng Sáng lập đạo, trước khi lên trời đă dạy: " Các con hăy đi dạy dỗ muôn dân: rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ giữ mọi điều Thầy đă truyền cho các con" (Mt 28,19-20).Giáo hội Công giáo của Chúa phải vâng lời Chúa mà thi hành sứ mạng truyền giáo cho muôn dân.

2/ Cũng trong lời Chúa dạy: "Hăy đi khắp trần gian rao giảng Phúc Âm cho hết mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu rỗi: c̣n ai không tin sẽ bị luận phạt" (Mc 16,15). V́ Giáo hội gọi là Công giáo nên phải truyền giáo cho mọi người, mọi nơi trên khắp thế giới do những đ̣i hỏi căn bản của Công giáo tính.

3/ Cũng theo lời Chúa dạy: "Chúng con là muối đấtánh sáng trần gian" (Mt 5,13-14), nên theo Công đồng Vaticanô 2, "Trong t́nh trạng thế giới hiện nay đặt nhân loại trong một hoàn cảnh mới, v́ thế Giáo Hội, là , càng được kêu mời khẩn thiết hơn để cứu rỗi và canh tân mọi loài, hầu mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô, và nơi Ngài mọi người họp thành một gia đ́nh và một Dân Chúa duy nhất".

(Sắc lệnh Truyền giáo số 4)

Nghe lời Giáo hội kêu mời, chúng ta cộng tác trong việc Truyền giáo bằng: -Lời cầu nguyện, -hi sinh góp công, góp của, góp đời sống, mạng sống nếu cần để làm vinh Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Đáp: Cho những quí vị ngoài Công giáo:

a/ Theo nguyên tắc triết lí: "Sự thiện th́ đ̣i thông chia chính nó". Chúng tôi t́m gặp sự thiện trong đạo Công giáo là đạo do Con Chúa Trời mạc khải (tỏ ra qua Kinh thánh). Ngài là "Đường đi, là sự Thật và là sự Sống" (Tin mừng theo môn đệ Gioan chương 14 câu 6), nên chúng tôi muốn thông chia mời gọi các bạn chưa biết cùng tin theo để gặp Đường đi đúng không sợ lạc, gặp sự Thật không giả dối, gặp sự Sống không bị chết muôn đời.

b/ Chúng tôi cũng loan báo Tin mừng cho các bạn v́ chúng tôi quí mến các bạn trong t́nh đồng bào (người Việt), t́nh đồng loại (loài người). Có cái ǵ hay th́ chia sẻ cho nhau cùng hưởng.

Nhưng c̣n tùy các bạn đón nhận hay không? V́ các bạn có tự do, c̣n chúng tôi lại không cưỡng ép. Nhưng nếu vợ - chồng, cha mẹ - con cái...cùng một hướng đi tôn giáo, th́ có rất nhiều điều lợi trong cuộc chung sống, cũng như trong việc giáo dục con cái, trong những giai đoạn buồn vui của cuộc sống gia đ́nh...

Hỏi tiếp: Tại sao đạo Công giáo tốt mà nhiều người Công giáo không giữ đạo, lại bỏ đạo?

Đáp:

Bỏ đạo Chúa là điều rất đáng buồn, nếu không ăn năn sám hối th́ trở thành nỗi "buồn muôn thủa".

Đạo Công giáo tốt, v́ chung cuộc sẽ là phần thưởng muôn đời trên Thiên đàng sau khi chết.

 

Nhưng để được phần thưởng ấy, người ta phải lập công. Người ta phải nghe lời Đấng lập đạo dạy trong Tin mừng theo thánh Matthêu đoạn 16, câu 24 như sau: Chúa Giêsu nói với các môn đệ, "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo".

Khốn nỗi, khốn nỗi, trong cuộc sống hiện tại, - người ta chỉ quen cái mắt thấy tai nghe theo xác thể con người, bị dục t́nh điều khiển (kiêu ngạo, hà tiện, mê tà dâm, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, lười biếng việc đạo), -người ta c̣n bị lôi vào cuộc sống thế tục vô thần, - người ta c̣n bị quỉ thần xúi xiểm làm điều ác...Người ta không muốn "bỏ ḿnh, vác thập giá (chịu đau khổ) theo Chúa trên đường hẹp dẫn về Trời, không tin những điều Giáo hội dạy tin,  không cầu nguyện, không lănh các Bí tích, không giữ các Giới răn, không biết cậy nhờ Đức Mẹ Maria cứu giúp, cuối cùng người ta bỏ đạo luôn.

Cũng có những lí do khác từ gương xấu bạn bè, xă hội, cộng đồng, có khi từ linh mục nào đó...nhưng họ nên biết rằng, thiếu ǵ linh mục "có tiếng mà không có miếng", đi tu nhưng chưa "đắc đạo", c̣n "tham t́nh, tiền, tiếng".

Vậy, Người được rửa tội làm con Chúa, chỉ nên tin theo chính Chúa, đừng để ai làm lung lạc đức tin của ḿnh. Các thánh Tử đạo Việt nam, cha ông ta đă lấy cái chết để bảo vệ đức tin. Các Ngài đă hiểu lời Chúa dạy: "Được lời lăi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào có ích ǵ? Lấy ǵ đổi lại cho cân? (Matthêu 16, 26)