95.Tội phạm đến Cha Thnh Thần

 

Hỏi:

Xin cho biết: thế no l tội phạm đến Cha Thnh Thần?

 

Đp:

Phc m theo thnh Marc đoạn 3, cu 22-30....(hoặc Mt 12,24-32; Lc 11, 15-22),

(Cha đ chữa lnh nhiều bệnh nhn, khiến ai ai c bệnh cũng đổ x đến để sờ vo Người. Cn cc thần uế, hễ thấy Cha Gisu, th sấp mnh dưới chn Người v ku ln,  "ng l Con Thin Cha!"Nhưng Người cấm ngặt chng khng được tiết lộ Người l  ai

3,22 Cn cc kinh sư (scribes) từ Girusalem xuống th lại ni Người bị quỉ vương Bendbun m v Người dựa thế quỉ vương m trừ quỉ.

 3,23 Cha liền gọi họ đến, dng dụ ngn m ni với họ, "Xatan lm sao trừ Xatan được?

 3,24 Nước no tự chia rẽ, nước ấy khng thể bền;3,25 nh no tự chia rẽ, nh ấy khng thể vững. 3,26 Vậy Xatan m chống Xatan, Xatan m tự chia rẽ, th khng thể tồn tại, nhưng đ tận số. 3,27 Khng ai vo nh một người mạnh m c thể cướp của được,  nếu khng tri người mạnh ấy trước đ, rồi mới cướp sạch  nh n.

3,28 "Ti bảo thật anh em, mọi tội của con ci loi người,  kể cả tội ni phạm thượng,  v ni phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, th cũng cn được  tha.  3,29 Nhưng ai ni phạm đến Thnh Thần, th chẳng đời no được  tha, m cn mắc tội mun đời".

 3,30 Đ l v họ đ ni "ng ấy bị thần uế m").

----

Người Kinh sư khinh dể Cha Gisu đ lm php lạ chữa bệnh tật.. Họ ni rằng: "Cha Gisu trừ quỉ nhờ sự gip đỡ của quỉ vương Satan" (cu 22).

Ni thế l khinh dể Thin Cha rất nặng.

Thi thường, 'Khi khinh dể ai, người ta khng muốn chịu ơn người ấy'.

Vậy, khi đ khinh dể Thin Cha , người ta khng muốn xin ơn tha thứ, người ta khng ăn năn, khng sm hối v đ phạm đến Cha.

V khng ăn năn, khng sm hối nn tội khng được tha. Đời ny khng ăn năn, khng xin tha, đời sau lại cng khng thể xin tha. Khi chết, người ta c thế no, cứ nguyn như vậy mi.  Như cy kia ngả bn tri, khi chặt gốc, sẽ khng ngả về bn phải được.

Tại người ta khng tin Cha, khng ăn năn, khng xin tha, chứ khng tại Cha hẹp hi khng tha cho họ.

 

Ni cch vắn tắt dễ nhớ: Tội phạm đến Cha Thnh Thần l tội khinh dể Thin Cha, nn khng ăn năn tội lỗi mnh, khng xin ơn tha thứ. V thế "khng được tha cả đời ny lẫn đời sau".

 

(Nn nhớ: Cha thương xt linh hồn người ta v cng, Cha đ chết để cứu chuộc v ban nhiều phương thế, nhiều ơn soi sng thc giục người ta ăn năn sm hối. Đức Mẹ đ nhiều lần hiện ra ku gọi ăn năn sm hối.

Nếu người ta nhận tội mnh, ăn năn sm hối v đ phạm đến Cha , xin Cha thứ tha, th bao nhiu tội, cũng được Cha lấy Mu thnh Cha tẩy rửa cho sạch ngay.

Khng ai phạm nhiều tội đến vượt cao qu tnh thương v cng của Cha.

Nhớ gương thnh Phr chối Cha 3 lần, ng ăn năn, ng yu mến Cha, ng được Cha tha hết, Cha cn dng ng coi sc Hội thnh của Cha nữa.

 

Thời ny l thời của Lng Thương xt Cha, mong rằng đừng ai mất lng trng cậy Cha.

 

"Gisu, con tin cậy Cha"

  

"Lạy Mu v Nước chảy ra từ Tri Tim Cha Gisu l nguồn mạch Lng Thương xt của chng con, chng con tin cậy Cha "

 

(Lm. Đon Quang, cmc)