96.Tại sao tôi theo Thiên đàng đạo Công giáo?

 

Hỏi:

Có người nói: "Nếu bạn theo đạo Ấn, đạo Phật, đạo Hồi, hay đạo Công giáo, bạn đều có thể lên thiên đàng như nhau. Hăy chọn theo một trong những đạo đó và trung thành tuân giữ". Nói như thế có đúng không?  

 

Đáp:

Chúng ta nói về vấn đề trên qua 3 điểm:

1/ Ơn cứu rỗi (lên thiên đàng) là ơn vô cùng quí báu.

2/ Thiên đàng của đạo Ấn, Phật, Hồi, Công giáo không giống nhau.

3/ Tại sao tôi theo đạo Công giáo ?

---

1/ Ơn cứu rỗi (lên thiên đàng) là ơn vô cùng quí báu.

- Con người ai cũng muốn hạnh phúc, và hạnh phúc đầy đủ, lâu dài măi măi.

- Nhưng hạnh phúc trong đời này có nhiều khuyết điểm và không thể kéo dài măi măi.

(người đói muốn ăn, nhưng khi ăn no nê cành bụng, sẽ chán ăn tới khi nào đói lại. "no cơm tẻ coi rẻ mọi sự" là thế.

- Trong cuộc sống, người nào để ư sẽ nhận thấy cuộc đời có nhiều cái tốt. Nhưng trong cái tốt (good), nếu có điều kiện, người ta sẽ muốn cái ǵ tốt hơn (better), hoặc muốn cái ǵ tốt nhất (the best).

(Vd: Tôi muốn mua một bộ quần áo, nếu tôi có nhiều tiền, tôi không muốn mua ở nơi bán đồ sale, tôi muốn vào mall, mua bộ quần áo có nhăn hiệu tốt nhất, hợp thời nhất, mặc vừa đẹp vừa dễ chịu).

(Vd khác: Bà mẹ nhà giầu, khi t́m trường học cho con, sẽ hỏi chỗ này chỗ kia, để t́m trường tốt nhất cho con bà, dù là tốt tương đối thôi.

- Trong việc t́m hạnh phúc đời sau, nếu đúng ra, người ta cũng phải t́m đường (đạo) nào tốt nhất, đúng nhất, chắc nhất để đạt đích.

 

2/ Thiên đàng của đạo Ấn, Phật, Hồi, Công giáo không giống nhau.

Trên thế giới này có nhiều con đường get heaven, người ta gọi là religion:

Nơi người Việt Nam ta thấy có người thờ Tổ tiên, Ông bà, cha mẹ đă qua đời (Ancester worship), ngoài ra, ta biết thêm đạo Hindu, Buddhist, Islam, Protestant và đạo Roman Catholic.

Đạo Ông bà, Hindu,  Buddhist, Islam, đều do con người t́m ra. Trong đó có con đường get heaven, nhưng heaven các đạo này không giống nhau:

- Đạo Ông bà tin rằng linh hồn những người lành sẽ về miền Cực lạc ở bên phía tây nào đó, không rơ ràng và không có chứng minh. Phải chăng đó là niềm mơ ước tốt lành của con cháu cho Ông bà đă chết?

- Đạo Hindu (Ấn giáo) nhấn mạnh về đầu thai hóa kiếp ( reincarnation). Ư niệm về thiên đàng của họ không nổi bật, không rơ ràng. Thiên đàng chỉ tạm bợ sau khi chết cho tới khi đầu thai kiếp khác. Tín đồ Ấn giáo mong chờ Moksha. Moksha là khi linh hồn được giải thoát khỏi ṿng đời sống và chết, để măi măi kết hợp với Chúa của họ. (Heaven-Wikipedia)

- Đạo Buddhist th́ nói tới Niết bàn (Nirvana). Niết bàn đạo Phật một trạng thái (state) của linh hồn đă thoát cơi mê lầm (error) mà vào cơi giác (knowledge), chứ đó không phải là cơi hạnh phúc nào tích cực (positive happiness). Chính Đức Phật đă nói với môn đệ Râdha:"Diệt hẳn ham muốn yêu đương là Niết bàn".

(Như thế, Niết bàn của đạo Phật, đúng ra chỉ nhấn mạnh về "tiêu cực", không chú ư đến tích cực, nghĩa là những điều được hưởng do công khó đă lập ở cuộc đời đau khổ này...).

- Đạo Islam ngày trước cũng như ngày nay đang t́m cách bành trướng trên thế giới, họ coi đạo ḿnh là nhất, do tiên tri Mahomet truyền cho. Nhưng heaven của họ lại nghiêng về vật chất (material). Heaven của họ có nhiều sữa, nhiều rượu,  nhiều thiếu nữ đẹp, và được lấy nhiều vợ, được quyền thống trị người khác. Phải chăng những mơ ước loại này đă thúc đẩy những người lái máy bay đâm nhào vào tháp đôi New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, để phá hoại những kẻ hơn ḿnh, dù là giết người vô tội!

Nói chung th́ những đạo trên đều do con người lập ra, truyền bá, không phải do Trời  truyền dạy. 

 

3/ Tại sao tôi theo đạo Công giáo ?

Tôi theo đạo Công giáo Roma. Gọi thế để phân biệt với Chính thống giáo (Oxthodox), Anh giáo (Anglican), Tin lành (Protestant).

            a- Trước hết,  đạo Công giáo có Kinh thánh (Bible) như sao sáng dẫn đường về trời. Người Công giáo phải tin vào Kinh thánh , v́ nếu không tin vào Kinh thánh do Thiên Chúa mạc khải (reveal) cho loài người th́ không c̣n ai đáng tin hơn. "Con người th́ sai lầm"  (Errare humanum est) như châm ngôn triết học đă nói.

Theo Kinh thánh đạo Công giáo, người ta biết: Thiên Chúa (God) có những phẩm tính sau:

Linh thiêng (không có thể xác),

Quyền phép toàn năng (dựng nên trời đất vạn vật và làm được mọi sự),

Nhân từ (tốt lành với mọi người),

T́nh yêu (làm mọi việc v́ yêu con người ),

Thương xót (chỉ muốn cứu độ con người tội lỗi hơn là lên án phạt),

Thánh thiện (ghét tội lỗi gian tà),

Công bằng (thưởng phạt công minh)…tất cả đều vô cùng.

            b- Thứ hai, đạo Công giáo có Giáo hội (Catholic Church) thay mặt Thiên Chúa. Giáo hội này do chính Chúa Giêsu (là Thiên Chúa làm người cứu chuộc muôn dân). Chúa Giêsu đă lập Giáo hội và trao quyền cho tông đồ Phêrô và các người kế vị (successor) gọi là giáo hoàng. Kinh thánh theo Matthêu c̣n ghi:  

Mt 16, 18-19 viết: "Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

16,19         Thầy sẽ trao cho anh ch́a khoá Nước Trời, dưới đất, anh cầm buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều ǵ, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

-Giáo hội này hướng dẫn chỉ đường cho giáo dân, những điều hợp với lí trí con người, hợp với giới răn của Thiên Chúa, hướng dẫn giáo dân về Nước Trời.

-Giáo hội Công giáo có 4 đặc tính: 1-duy nhất (một niềm tin, bí tích, giới răn, cầu nguyện), 2- thánh thiện (từ Chúa Ba ngôi thánh đến việc thánh hóa mọi phần tử), 3- công giáo (kêu gọi mọi người trên thế giới tin theo), tông truyền (v́ được xây dựng từ thời các tông đồ tới nay và măi về sau).

-Trong Giáo hội này, giáo lư qui về 4 cột trụ chính về 1-những điều cần tin (để khỏi sai lạc) tóm trong kinh Tin kính, 2- những điều cần xin (để được nhận lời) tóm trong kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu, Đấng lập đạo đă dạy, 3- những điều cần làm (để khỏi lạc đường về trời) tóm trong kinh 10 điều răn, 4- những điều cần lănh (để được nuôi dưỡng và lớn lên trong GH) tóm trong kinh 7 Bí tích.

- Thiên đàng của Công giáo Roma có nền tảng trong Kinh thánh, như Chúa Giêsu đă nói rất nhiều lần, và Người quả quyết: dù phải mất tay, mất chân, mất mắt (Mt 5: 29-30) mà được vào Thiên đàng th́ vẫn tốt hơn, v́ Thiên đàng tồn tại muôn đời.

Trong Phúc âm theo thánh Mattheu Chúa nói: " Được lời lăi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn ḿnh nào có ích ǵ? Lấy ǵ đổi lại cho cân bằng?" (Mt 16: 26)

 

Thiên đàng của đạo Công giáo có những điều tích cực đă được tả trong sách Khải huyền (Revelation) như sau:

21,1     Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, v́ trời cũ đất cũ đă biến mất, và biển cũng không c̣n nữa.  21,2         Và tôi thấy Thành Thánh Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. 21,3  Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ ở  với họ. Họ sẽ là dân Người, Người sẽ là Chúa ở cùng họ. 21,4  Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không c̣n chết; cũng chẳng c̣n tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, v́ những điều cũ đă biến mất."

 

22,4     Họ sẽ được nh́n thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ.  22,5         Sẽ không c̣n đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, v́ Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị muôn đời. 

           

            c- Thứ ba, Đạo Công giáo có Đấng Sáng lập chết (Jesus died on the cross) để cứu rỗi những người tin theo. Điều này không có nơi các đạo do con người lập ra.

           

            d- Thứ bốn, Đạo Công giáo có Bí tích Thánh Thể (The Eucharist) . Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong h́nh bánh rượu. Đây là bí tích T́nh yêu của Chúa Giêsu lập ra để ở lại với con cái ḿnh, nuôi sống linh hồn họ, an ủi họ, thêm sức thông cảm cuộc sống vất vả của họ…cho đến ngày tận thế.

            Chúa Giêsu Thánh Thể đă làm rất nhiều phép lạ để chứng minh sự hiện diện thực sự của Người trong Thánh Thể . Điều này không hề thấy nơi các đạo kia và cả các đạo Tin lành cải cách từ đạo Công giáo.

 

            đ- Thứ năm, Đạo Công giáo có Đức Mẹ Maria (Our Blessed Virgin Mary) để yêu thương, phù hộ, lo lắng dẫn dắt con cái mọi nơi, mọi thời về  nước Thiên đàng. 

 

            e- Thứ sáu, Đạo Công giáo có những Phép lạ (miracle) do Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thánh làm để ban ơn phúc cho những người tin cậy cầu khấn.

 

            g- Thứ bảy, Đạo Công giáo có những cuộc Hiện ra (apparition) của Chúa Giêsu, Đức Mẹ, như tại Lộ đức (Lourdes, nước Pháp), Fatima, nước Bồ đào nha và nhiều nơi khác để ban ơn và hướng dẫn người ta lo phần rỗi đời sau trên Thiên đàng.

Rất nhiều người đă được ơn lạ chữa bệnh phần xác và ơn cải thiện phần hồn để lo t́m về hạnh phúc đời sau.

 

            h- Thứ tám, Đạo Công giáo cầu cho các linh hồn Luyện ngục (Purgatory). Họ là tín hữu sau khi chết, để họ được vào Thiên đàng, nếu họ c̣n ở trong cuộc thanh tẩy cuối cùng.

---------------------------------------------------

Phần tŕnh bày trên, cho ta thấy rằng:

- Mỗi tôn giáo trên quan niệm về Thiên đàng khác nhau, v́ thế không có chuyện lên Thiên đàng như nhau. Nhưng lấy lí trí lành mạnh nhận xét, người ta thấy Thiên đàng trong đạo Công giáo có những điều tích cực, đó là đích điểm đáng ham ước. Lại có những phương thế trong Giáo hội để đạt đích trên.

- Người khôn nên chọn đạo tốt nhất, nghĩa là đạo do Ông Trời đă chỉ dạy. Đạo có bảo đảm do thế giá Ông Trời. Đạo có giáo lư rơ ràng. Mọi tín đồ biết rơ con đường ḿnh đang đi về đâu: Thiên đàng hay hỏa ngục?

- Tôi hănh diện về đạo Công giáo của tôi, tôi muốn nhiều người cũng nhận ra và sống theo đạo này để chắc chắn lên Thiên đàng sau khi chết.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.

Lm. Mark, CMC.