1.CHA

*KTCựuƯớc

*KTTnƯớc

KT:Tmhiểuđiđiều
KT100 tuần

KT-Tm hiểu Thnh vịnh

 

ChaThươngxt
ChaThnhThể

S-Cuộc Tử nạn Cha Gisu

S-Cha Gisu ngỏ lời về Đường Nhỏ Mến Yu

S-Đường Nhỏ Mến Yu (vắn)

S-Gương Cha Gisu

S-Nửa giờ Chầu Cha (Gm HNC)

 

S-Tiếng Gọi Tnh yu

 

S-Tm hiểu Thnh lễ

 

S-Tin cậy Cha Quan phng