2. ĐỨC MẸ

1. CÁC NGÀY LỄ KÍNH ĐỨC MẸ TRONG NĂM

LỄ MẸ THIÊN CHÚA (Ngày mồng 1 tháng Giêng)
LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA (Ngày mồng 2 tháng Hai)
LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC (Ngày 11 tháng Hai)
LỄ TRUYỀN TIN (Ngày 25 tháng Ba)
LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG (Ngày 31 tháng Năm)
LỄ TRÁI TIM ĐỨC MẸ (Ngày thứ Bảy tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống)
LỄ ĐỨC MẸ NÚI CARMÊLÔ (Ngày 16 tháng Bảy)
*16/7 Lễ Mẹ Carmelô

*Đặc ân thứ Bảy cho người đeo Áo Đức Bà

*Chết với Áo Đức Mẹ

*Tôi đă giải tội cho tên quỉ

 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Ngày 15 tháng Tám)

LỄ ĐỨC MẸ NỮ VƯƠNG (Ngày 22 tháng Tám)

 Lễ Sinh nhật Đức Mẹ (Ngày 8 tháng Chín)

LỄ THÁNH DANH ĐỨC MẸ (Ngày 12 tháng Chín)

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI (Ngày 15 tháng Chín)
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Ngày mồng 7 tháng Mười)
LỄ ĐỨC MẸ DÂNG M̀NH (Ngày 21 tháng 11)

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (8 tháng 12)

LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE (Ngày 12 tháng Mười hai)
---

2.CÁC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ TRONG NĂM

5.Tháng Đức Bà,Hiện tại xb, 1969

5.Tháng Hoa Mẹ

9.Tháng 9-KínhMẹSầuBi

10.Tháng Mân côi

 

3.MỆNH LỆNH ĐỨC MẸ FATIMA:

1. CẢI THIỆN

Hăy sám hối và tin vào Tin mừng

Vua Đavit đă sám hối

Phêrô đă sám hối

Giuđa không sám hối, nhưng đă tự tử???

Ai phải sa hỏa ngục?

 

2. LẦN HẠT MÂN CÔI

Các Đức Giáo hoàng ca tụng Kinh Mân côi

Đức Mẹ Fatima khuyến khích siêng năng đọc Kinh Mân côi

Các Thánh Nam Nữ khuyến khích đọc Kinh Mân côi

Chị Lucia khuyên đọc Kinh Mân côi

Gốc tích và 15 ơn ích

Cách đọc 20 mầu nhiệm kinh Mân côi

Bài suy gẫm: Mừng vui lên, Người Đầy ơn phúc

Tr- Trở về với Chúa nhờ Kinh Kính mừng Maria

 

3. TÔN SÙNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ

*Tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ, nơi con ẩn náu

*Tôn Nữ vương gia đ́nh

*Đền tạ Trái Tim Mẹ 5 thứ Bảy đầu tháng

*Fatima ngày 13-7-1917

cc25-Lễ Các Thánh-Đoàn quân trung thành của Mẹ (Mẹ muốn lm, gd tận hiến cho Mẹ-

 

cc358-MẹmuốnGiađ́nhtậnhiếnchoMẹ87

 

cc460-Mẹ muốn tận hiến cho Mẹ-91

 

cc481-Mẹ muốn tận hiến cho Mẹ-92

 

Các kinh Dâng ḿnh, Tận hiến cho Mẹ      Dâng gia đ́nh,      Đền tạ TTĐM     Dâng Nước Việt nam cho Mẹ Maria     Nhờ Mẹ đền tạ Chúa

---

Thứ 7 hàng tuần (Giáo hội tôn kính Đức Mẹ)

*Thứ 7 và Các lễ ngoại lịch về Đức Mẹ (Lm. Peter)

 

4. CÁC KINH KÍNH ĐỨC MẸ

Kinh kính Đức Mẹ

Ngắm 7 sự Thương khó Đức Mẹ

*Những việc làm tôn kính Đức Mẹ

 

5. CÁC ĐỀN THÁNH KÍNH ĐỨC MẸ TẠI VIỆT NAM

(Từ Bắc vào Nam)

1. Đền thánh Mẹ Vô nhiễm Phú nhai, Bùi chu, Nam định

2. Đền Đức Mẹ Mân côi, Phát diệm, Ninh b́nh

3.Đền Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, Hà nội

4. Trung tâm Thánh Mẫu La vang, Quảng trị

5.Đền Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, Huế

6. Đền Đức Mẹ Trà kiệu, Quảng nam

7. Đền Đức Mẹ Tà Pao, B́nh Thuận

8. Vương cung Thánh đường Đức Bà, Sài g̣n

9.Đền Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, Sài g̣n

10. T.Tâm Đức Mẹ Fatima B́nh Triệu

11. Trung tâm Đức Mẹ Băi dâu, V.tầu

12. Đức Mẹ H. C.giúp La mă, Bến tre

13 Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long

---

Phụ thêm

Đức Mẹ Kon Plông, Gp Kontum

Đức Mẹ Sao biển, Đà nẵng

Đức Mẹ Trinh Phong, Lâm Đồng

Tượng Pietà Phát diệm bị phá
 

6.. ĐỨC MẸ HIỆN RA TRÊN THẾ GIỚI

1/ 1531 Đức Mẹ Guadalupe, Mexico

2/ 1664- Đức Mẹ hồ Laus,Pháp

3/ 1830 Đức Mẹ Ảnh Phép lạ, Pháp

4/ 1846 Đức Mẹ La Salette, Pháp

5/ Đức Mẹ Lộ đức, Pháp

6/ Đức Mẹ Pontmain, Pháp

7/ Đức Mẹ Fatima, Bồ

8/ Đức Mẹ Beaurain, Pháp

9/ Đức Mẹ Banneux, Bỉ

10/ Đức Mẹ Akita, Nhật

11/ Đức Mẹ Lavang, Việt nam

12/ Đức Mẹ hiện ra được Giám mục địa phương công nhận

13/Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje

 

7. CÁC THÁNH KÍNH ĐỨC MẸ

1.Ḷng sùng kính Đức Mẹ của thánh Anphongsô

2.Ḷng sùng kính Đức Mẹ của thánh Bênađô

3.Ḷng sùng kính Đức Mẹ của thánh Đaminh

4.Ḷng sùng kính Đức Mẹ của thánh Maximilien Kolbe

5.Ḷng sùng kính Đức Mẹ của cha thánh Piô 5 dấu

6.Ḷng sùng kính Đức Mẹ của thánh Gioan Maria Vianney

7.Ḷng sùng kính Mẹ của Đức Thánh cha Benedictô 16

8. Ḷng sùng kính Đức Mẹ của Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu

(1Thời nhỏ)    (2ĐứcMẹchữa bệnh)    (3NhaDM)    (4Khandong-chiubenh)    (5Kinhmancoi)    (6Thanhhoabua)

 

8. CÁC THÁNH CA NGỢI ĐỨC MẸ

*Lời Các Thánh ca ngợi Đức Mẹ

---

 

9. PHỤ THÊM

Nhà Đức Mẹ tại Loreto, Italia
Sự lạ khi đập tường nhà Đức Mẹ

 

*Công đồng Vatican 2, Hiến về Giáo hội, Chương 8 (Đức Trinh nữ Maria)

 

Sách về Mẹ Maria trong xuanha.net

 

S-Các Ơn lạ Mẹ ban

S-Fatima, những lời mời gọi -Luxia

S-Fatima, Sự lạ-Luxia

S-Mẹ Tôi

S-Thành Thực Sùng kính MMaria-Monpho

S-Thần đô Huyền nhiệm

Mary: The Mystical City of God (Mary Agreda)