5.GIÁO DÂN SỐNG ĐẠO

Ơn gọi gia đ́nh

 

Ơn gọi tu tŕ

 

S. Hôn nhân Hạnh Phúc

 

 

*Hỏi để Sống đạo

 

Kinh nguyện, Ca hát

 

Làm sách Thánh lễ hôn phối, lễ an táng, Nghi thức Rửa tội, làm phép nhà, tầu, xe..

 

Bản Xưng tội song ngữ

 

Ơn ích Rước lễ thiêng liêng

 

Lănh Ân xá

Thánh lễ- Nghi thức Bí tích, làm phép...

T́m hiểu Thánh lễ

Chúa Giêsu ngỏ lời-Đường nhỏ Mến yêu

Đường nhỏ mến yêu-vắn

Năm chiếc bánh, hai con cá-H.Y Thuận

Những người Lữ hành -hi vọng-H.Y Thuận

Sống (của lm.Arami)

Ư nghĩa sự đau khổ

 

 

 

Các tháng phụng vụ

 

Tháng3:ThánhGiuse

 

Tháng5:ThángHoa /// Tháng Đức Bà

 

Tháng6:TráiTimChúa

 

*Tháng9:MẹSầubi

 

*Tháng10:MẹMâncôi

 

*Tháng11:Cầuhồn