7.ƠN GỌI TU TR̀

1-Tu là ơn gọi

2-Tu là cơi phúc

3-Tu triều hay tu ḍng

4- Giữ ơn gọi.

5-Có những cuộc t́nh (truyện ngắn)

6-Từ ngàn xưa Cha đă yêu con (Truyện ngắn)

7-The meaning of Vocation- Pope John Paul 2

7-Ư nghĩa Ơn gọi- theo Đức Thánh cha Gioan Phaolô 2

---

*Về Ơn gọi tu tŕ, Cố Hồng Y Thuận kêu gọi các gia đ́nh VN như sau...(mời nghe)

*Linh mục Dương Tấn Bằng

*Từ Phó Biện Lư... trở thành Linh Mục: Tân Linh Mục Trần Đ́nh Quân

 

 

*V́ tôi là linh mục