9.LỚP GIÁO LƯ-VIỆT NGỮ

*Tổ chức Lớp Giáo lư-Việt ngữ

 

*64 Băngreovui

 

*52kịchKinhthánh

 

*28Tṛ chơi ThánhKinh

 

*21Tṛchơikhôngdụngcụ

 

*Sách Bổnđồng ấu

 

 

TRUYỆN ĐẠO

Truyện lạ Thánh Thể

Truyện Ơn Lạ Mẹ ban

Truyện Thánh Giuse

Truyện Các Thiên thần

Truyện ma quỷ

---

Truyện Thánh trẻ Đaminh Savio

Thánh trẻ Maria Goretti

---

Tuổi biêt buồn (Lệ Vũ)

 

TRUYỆN ĐỜI

Truyện cổ tích

Truyện Anh hùng lịch sử VN

Truyện học khôn