14 ĐIỀU CHA HỨA
CHO NHỮNG AI SING NĂNG VIẾNG ĐNG THNH GI
 

(Cha ban 14 lời hứa ny cho sư huynh Estanislao (1903-1927) l một tu sĩ thnh thiện qua đời thng 3, 1927. Sư huynh l một linh hồn ưu tuyển đ tiếp nhận nhiều thng điệp trong đ c những lời Cha hứa trn đy.)

 

 1. Ta ban bất cứ sự g cho n, nếu n cầu xin Ta với đức tin, khi viếng Đng Thnh Gi.

 2. Ta hứa sự sống đời đời cho những ai thỉnh thoảng viếng Đng Thnh Gi.

 3. Ta sẽ đi theo chng khắp nơi trong đời v gip đỡ chng, nhất l trong giờ chết.

 4. Tội lỗi n d nhiều hơn cỏ ngoi đồng hay ct dưới biển, Ta sẽ lấy Đng Thnh Gi m qut đi hết. (điều ny khng loại bỏ việc cần thiết phải đi xưng tội)

 5. Ai năng đi Đng Thnh Gi sẽ được vinh hiển đặc biệt trn trời.

 6. Nếu n phải xuống luyện ngục. Ta sẽ cho n ra khỏi đ ngy thứ Ba hoặc thứ Su sau khi chết.

 7. Ta sẽ chc phc cho n tại mỗi chặng Đng Thnh Gi v sự chc lnh của Ta sẽ đi theo n khắp nơi v sau khi chết trn thin đng cho đến đời đời.

 8. Khi n gần chết, Ta sẽ khng cho php quỷ cm dỗ n. Ta sẽ cho n bnh an, an nghỉ trong tay Ta.

 9. Nếu n đi Đng Thnh Gi với lng yu mến thật sự, Ta sẽ khiến mỗi Nơi l một chn Thnh v Ta sẽ vui lng đổ ơn Ta vo đ.

 10. Ta sẽ để Mắt Ta trn những ai đi Đng Thnh Gi. Tay Ta lun rộng mở để sẵn sng che chở chng.

 11. Như Ta đ bị đng đinh vo Thnh Gi, th Ta cũng lun ở với những ai tn knh Ta bằng cch sing năng đi Đng Thnh Gi.

 12. Chng khng rời khỏi mắt Ta, v Ta sẽ ban ơn cho chng khng bao giờ phạm một tội trọng no nữa.

 13. Khi chng chết, Ta sẽ thn hnh tới an ủi chng, v Chng ta sẽ cng đi về trời. Sự chết sẽ m i với những ai trong đời tn knh Ta bằng cch đi Đng Thnh Gi.

 14. Linh hồn Ta sẽ l nơi tr ẩn bảo vệ chng, v Ta sẽ lun gip đỡ chng bất cứ lc no chng ku cầu Ta.

--------------------------

NGẮM  ĐNG THNH GI

Kinh đọc trước:

Lạy ơn Đức Cha Gisu, chng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương kh Đức Cha Gisu trong Đng Thnh gi ny, cho được knh mến trả nghĩa Đức Cha Gisu. Chớ g chng con được đến viếng những nơi thương kh ấy, như bổn đạo thnh Girusalem cho được ăn my cc ơn bởi Đng Thnh Gi m ra.

Song le chng con l con chin lạc xa đng, th xin dng lng chng con lm đng thnh gi m ngắm, cng in vo lng những sự thương kh Đức Cha Gisu đ chịu, để m yn ủi chng con ở chốn khch đy ny, cho ngy sau được trng cậy mười bốn nơi thương kh ấy như bậc thang đem chng con về Thin Đng, m ht mừng tạ ơn Đức Cha Gisu đời đời chẳng cng.

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Nhất:
Quan Philat luận giết Đức Cha Gisu

Lạy ơn Đức Cha Gisu l Vua cả trn trời dưới đất, l Đấng thin hạ ước ao lu đời, m Philat luận giết Cha con cch xấu hổ nhuốc nha dường ấy.

Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đng Cha con cứu lấy con nơi to phn xt sau ny.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Hai:
Đức Cha Gisu vc Thnh Gi

Lạy ơn Đức Cha Gisu chịu đnh nt cả v mnh ra, cng vc Thnh Gi nặng v tội chng con.

Xin ban ơn cho con chịu cc sự khốn kh trong bậc con, như thnh gi Đức Cha Trời đ định cho con phải chịu m theo chn Đức Cha Gisu cho trọn.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Ba:
Đức Cha Gisu ng xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Cha Gisu chịu nhiều sự khốn kh cng nhịn đi, vc Thnh gi nặng yếu nhọc hết sức, th ng xuống đất.

Xin ban ơn cho con giữ mnh cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi g mất lng Cha con.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Bốn:
Đức Mẹ gặp Đức Cha Gisu đang vc cy Thnh Gi

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời th Thin thần ht mừng , m rầy thấy Con nt cả v mnh ra trong tay qun dữ đem đi giết, th lng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thu qua lng vậy.

Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chng con được lng ăn năn đau đớn , v cầu cho kẻ c tội được trở lại cng Đức Cha Trời.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Năm:
ng Ximong vc Thnh gi đỡ Đức Cha Gisu

Khi qun dữ thấy Đức Cha Gisu yếu nhọc hầu chết , th n bắt ng Ximong vc Thnh Gi đỡ Đức Cha Gisu.

Thương i. No con chin Cha con đu hết m để Thnh gi nặng cho kẻ ngoại vc lm vậy. Xin ban ơn gip sức cho con cng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự kh bằng lng, như vc đỡ Thnh gi Đức Cha Gisu vậy.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Su:
B Veronica trao khăn cho Đức Cha Gisu lau mặt

Ti khen lng mạnh bạo b Veronica chẳng sợ qun dữ, một mến Đức Cha Gisu, m thấy cả v mnh mu chảy ra, th trao khăn cho Người lau mặt đi.

Xin in hnh tượng Đức Cha Gisu vo lng con, như in vo khăn b Veronica, cho con được lng mến Đức Cha Gisu cho trọn.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Bẩy:
Đức Cha Gisu ng xuống đất lần thứ hai

Cc sự khốn kh Đức Cha Gisu chịu một ngy một hơn gượng đi chẳng được, th ng xuống đất lần nữa, qun dữ đạp dậy, giục đi cho chng.

Xin Đức Cha Gisu ban ơn cho con được giữ lng vững vng đi đng nhn đức một ngy một hơn.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Tm:
Đức Cha Gisu đứng lại yn ủi con thnh Girusalem

Lạy ơn Đức Cha Gisu, chịu trăm nghn sự thương kh cho được đứng lại yn ủi con thnh Girusalem như Cha yn ủi con trong cơn khc lc.

Xin Đức Cha Gisu yn ủi linh hồn con cng cc con chin nước ny, như yn ủi con thnh Girusalem vậy, chớ để chng con mồ ci lm chi.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Chn:
Đức Cha Gisu ng xuống đất lần thứ ba

Lạy ơn Đức Cha Gisu, đ gần đến ni Calvari, chẳng cn ai nhn, mu đ chảy ra hết th ng xuống đất một lần nữa.

Ở con chu Adong, hy xem Cha mnh ng xuống đất nhiều lần lm vậy v ai? Xin Đức Cha Gisu thương chng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột lm chi.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Mười:
Qun dữ lột o Đức Cha Gisu

Lạy ơn Đức Cha Gisu, khi qun dữ toan đng đanh Đức Cha Gisu th n lột o ra hết để cho xấu hổ cng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mnh cho khỏi chước ma quỉ cm dỗ.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Mười Một:
Qun dữ đng đanh Đức Cha Gisu

Lạy ơn Đức Cha Gisu chịu đng đanh vo Thnh Gi v tội con , xin ban ơn cho con đng đanh tnh xc thịt con vo Thnh Gi Cha con, kẻo cn phạm tội lỗi nữa.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Mười Hai:
Đức Cha Gisu sinh th trn Thnh Gi

Lạy ơn Đức Cha Gisu, chịu mọi sự kh cho đến gần hết hơi, th gục đầu xuống (từ) gi Đức Mẹ m sinh th, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được ph linh hồn trong tay Cha con.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Mười Ba:
Tho đanh Đức Cha Gisu xuống m ph ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ng thnh tho đanh Đức Cha Gisu, m đem xuống cch thảm thiết lm vậy m cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mnh cho khỏi cc tội , như tho đanh Đức Cha Gisu vậy.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

 

 

- Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit,
- V Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho thin hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn:
Tng xc Đức Cha Gisu trong hang đ

ng thnh Giuse, ng thnh Nicđm, ng thnh Gioan tắm xc Đức Cha Gisu cho sạch cc dấu, lấy thuốc thơm m xức, lấy khăn sạch m bọc, cng tng trong hang đ.

Mọi sự khốn kh Đức Cha Gisu chịu, no c khi no kh khăn thiếu thốn cho bằng khi tng xc ru? Xin ban lng mến cho con như thuốc thơm v lng sạch sẽ như khăn sạch, cng lng vững vng như hang đ v cc ơn bởi sự thương kh Đức Cha Gisu. Xin cho con dọn mnh chịu Mnh Thnh Mu Thnh Đức Cha Gisu vo lng như tng nhiệm ở đời ny, cho ngy sau được xem thấy tỏ tường Đức Cha Gisu hằng sống hằng trị cng Đức Cha Cha, v Đức Cha Thnh Thần đời đời chẳng cng . Amen.

- Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con,
- Xin Cha thương xt chng con.

Kinh Lạy Cha , Kinh Knh Mừng , Kinh Sng Danh