II. NHỮNG KINH ĐỌC NGY CHA NHẬT, LỄ TRỌNG

 

1. Kinh Truyền tin

- Đức Cha Trời sai Thnh Thin thần truyền tin cho rất thnh Đức B Maria,

- V rất thnh Đức B chịu thai bởi php Đức Cha Thnh Thần.

- Knh mừng...

- Thnh Maria...

- Ny ti l ti t Đức Cha Trời

- Ti xin vng như lời thnh Thin thần truyền.

- Knh mừng...

- Thnh Maria...

- Chốc ấy Ngi thứ Hai xuống thế lm người,

- V ở cng chng ti.

- Knh mừng...

- Thnh Maria...

- Lạy rất thnh Đức Mẹ xin cầu cho chng con,

- Đng chịu lấy những sự Cha Kit đ hứa.

Lời nguyện:

Đọc chung: Lạy Cha, chng con xin Cha ban ơn xuống trong linh hồn chng con, l kẻ đ nhờ lời thnh Thin thần truyền, m biết thật Cha Kit l con Cha đ xuống thế lm người, th xin v cng ơn Cha chịu nạn chịu chết trn cy Thnh gi, cho chng con ngy sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng v cng nghiệp Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

2. Kinh Lạy Nữ vương Thin đng (đọc Ma Phục sinh)

Lạy Nữ vương Thin đng hy vui mừng, Alleluia

V Đấng Mẹ đ đng cưu mang trong lng, Alleluia

Người đ sống lại thật như lời đ phn hứa, Alleluia

Xin cầu cng Cha cho chng con, Alleluia

Lạy Đức Nữ Đồng trinh Maria hy hỉ hoan khai lạc, Alleluia

V Cha đ sống lại thật, Alleluia

Lời nguyện:

Lạy Cha l Đấng đ lm cho thin hạ được vui mừng qu bội, bởi Đức Cha Gisu Kit l Con Cha cng l Cha chng con đ sống lại. Xin v Đức Nữ Đồng trinh Maria l Thnh mẫu Người, nguyện cầu cho chng con được hưởng phc vui vẻ hằng sống đời đời, v cng nghiệp Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

3. Kinh Tin

Lạy Cha con, con tin thật c một Đức Cha Trời l Đấng thưởng phạt v cng. Con lại tin thật Đức Cha Trời c ba ngi, m ngi thứ Hai đ xuống thế lm người, chịu nạn chịu chết m chuộc tội cho thin hạ. Bấy nhiu điều ấy cng cc điều Hội Thnh dạy, th con tin vững vng, v Cha l Đấng thng minh v chn thật v cng đ phn truyền cho Hội Thnh. Amen.

 

3. Kinh Cậy

Lạy Cha con, con trng cậy vững vng, v cng nghiệp Đức Cha Gisu, th Cha sẽ ban ơn cho con giữ đạo nn ở đời ny, cho ngy sau được ln Thin đng xem thấy mặt Đức Cha Trời hưởng phc đời đời, v Cha l Đấng php tắc v lng lnh v cng, đ phn hứa sự ấy, chẳng c lẽ no sai được. Amen.

 

4. Kinh Mến

Lạy Cha con, con knh mến Cha hết lng hết sức trn hết mọi sự, v Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng, lại v Cha th con thương yu người ta như mnh con vậy. Amen.

 

5. Kinh Tin Knh cc Thnh tng đồ

Ti tin knh Đức Cha Trời l Cha php tắc v cng dựng nn trời đất.

Ti tin knh Đức Cha Gisu Kit l Con Một Đức Cha Cha cng l Cha chng ti/ bởi php Đức Cha Thnh Thần m Người xuống thai sinh bởi B Maria Đồng Trinh/ chịu nạn đời quan Phongxi Philat/ chịu đng đanh trn cy Thnh gi/ chết v tng xc/ xuống ngục Tổ tng/ ngy thứ ba bởi trong kẻ chết m sống lại/ ln trời ngự bn hữu Đức Cha Cha php tắc v cng/ ngy sau bởi trời lại xuống phn xt kẻ sống v kẻ chết.

Ti tin knh Đức Cha Thnh Thần.

Ti tin c Hội Thnh hằng c ở khắp thế ny.

Cc Thnh thng cng.

Ti tin php tha tội.

Ti tin xc loi người ngy sau sống lại.

Ti tin hằng sống vậy. Amen.

 

6. Kinh Nghĩa đức tin

Ngy Cha nhật hm nay, chng con hợp nhau knh lạy thờ phượng Cha, khong khen cảm tạ ơn Cha về mọi ơn lnh Cha đ ban cho chng con, v phạt tạ Cha v những tội lỗi chng con đ phạm mất lng Cha. Th chng con dm xin Cha hy khứng ban những ơn cần kp cho chng con được rỗi linh hồn, nn chng con cả lng tin vững vng mọi điều đạo thnh Cha dạy, nhất l những điều cần kp ny: L c một Đức Cha Trời php tắc v cng dựng nn trời đất, m Người c Ba ngi, ngi thứ nhất l Cha, ngi thứ hai l Con, ngi thứ ba l Thnh Thần. Ba ngi cũng một tnh một php, cho nn Ba ngi cũng một Cha m thi.

Chng con tin ngi thứ Hai ra đời lm người, sinh bởi B Maria Đồng trinh, đặt tn l Gisu, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trn cy Thnh gi m chuộc tội cho thin hạ. Đến ngy thứ ba Người sống lại, khỏi bốn mươi ngy ln trời, đủ mười ngy lại cho Đức Cha Thnh Thần xuống trn cc Thnh Tng đồ v Hội Thnh mới lập. Ai chẳng thng cng cng Hội Thnh ấy, th chẳng được rỗi linh hồn. M linh hồn l giống thing ling chẳng hề chết được. V đến ngy tận thế, xc loi người ta sẽ sống lại m chịu phn xt, kẻ lnh ln Thin đng hưởng phc đời đời, kẻ dữ sa Hoả ngục chịu phạt v cng.

M chng con tin cc sự ấy m thi th chưa đủ cho được ln Thin đng. Song phải giữ mười điều răn Đức Cha Trời cng su luật điều Hội Thnh, v lm những việc lnh phc đức. Nhn v sự ấy chng con hằng phải trốn trnh cc tội lỗi, nhất l bảy mối tội đầu l căn nguyn mọi tội lỗi khc.

Vậy chng con phải n cần lo lắng m năng chịu cc Php B tch Đức Cha Gisu đ truyền, l những phương linh nghiệm cho chng con được nn thnh. C bảy Php B tch m thi, song Php Rửa tội, Php Mnh Thnh Cha, cng Php Giải tội l ba Php cần kp hơn cho chng con được rỗi. Ấy vậy chng con hằng phải ra sức lo lắng thể no m chịu cc php trọng ấy cho nn, cng tin thật vững vng m giữ cẩn thận cc điều trước ny th mới được hưởng phc thanh nhn đời đời kiếp kiếp. Amen.

 

7. Kinh mười điều răn

Đạo Đức Cha Trời c mười điều răn:

Thứ nhất, thờ phượng một Đức Cha Trời v knh mến Người trn hết mọi sự,

Thứ hai, chớ ku Tn Đức Cha Trời v cớ,

Thứ ba, giữ ngy Cha nhật,

Thứ bốn, thảo knh cha mẹ,

Thứ năm, chớ giết người,

Thứ su, chớ lm sự dm dục,

Thứ bảy, chớ lấy của người,

Thứ tm, chớ lm chứng dối,

Thứ chn, chớ muốn vợ chồng người,

Thứ mười, chớ tham của người,

Mười điều răn ấy tm về hai ny m chớ: Trước knh mến một Đức Cha Trời trn hết mọi sự, sau lại yu người như mnh ta vậy. Amen

 

8. Kinh Su Điều răn

Hội thnh c su điều răn:

Thứ nhất, xem lễ ngy Cha nhật cng cc ngy lễ buộc,

Thứ hai, chớ lm việc xc ngy Cha nhật cng cc ngy lễ buộc,

Thứ ba, xưng tội trong một năm t l một lần,

Thứ bốn, chịu Mnh Thnh Đức Cha Gisu trong Ma Phục sinh,

Thứ năm, giữ chay những ngy Hội thnh buộc,

Thứ su, king thịt những ngy Hội thnh dậy.

 

9. Kinh Bảy B tch

Đạo Đức Cha Trời c bảy php B tch:

Thứ nhất l php Rửa tội,

Thứ hai l php Thm sức,

Thứ ba l php Mnh Thnh Cha,

Thứ bốn l php Giải tội,

Thứ năm l php Xức dầu thnh,

Thứ su l php Truyền chức thnh,

Thứ bảy l php Hn phối.

 

10. Kinh Mười bốn mối

Thương người c mười bốn mối:

Thương xc bảy mối:

Thứ nhất cho kẻ đi ăn,

Thứ hai cho kẻ kht uống,

Thứ ba cho kẻ rch rưới ăn mặc,

Thứ bốn viếng kẻ liệt cng kẻ t rạc,

Thứ năm cho khch đỗ nh,

Thứ su chuộc kẻ lm ti,

Thứ bảy chn xc kẻ chết.

 

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất lấy lời lnh m khuyn người,

Thứ hai mở dạy kẻ m muội,

Thứ ba yn ủi kẻ u lo,

Thứ bốn răn bảo kẻ c tội,

Thứ năm tha kẻ dể ta,

Thứ su nhịn kẻ mất lng ta,

Thứ bảy cầu cho kẻ sống v kẻ chết.

 

11. Kinh Cải tội bảy mối

Cải tội bảy mối c bảy đức:

Thứ nhất khim nhường chớ kiu ngạo,

Thứ hai rộng ri chớ h tiện,

Thứ ba giữ mnh sạch sẽ chớ m dm dục,

Thứ bốn hay nhịn chớ hờn giận,

Thứ năm king bớt chớ m ăn uống,

Thứ su yu người chớ ghen ght,

Thứ bảy sing năng việc Đức Cha Trời chớ lm biếng.

 

12. Kinh Tm mối phc thật

Phc thật tm mối:

Thứ nhất: ai c lng kh khăn ấy l phc thật, v chưng Nước Đức Cha Trời l của mnh vậy.

Thứ hai: ai hiền lnh ấy l phc thật, v chưng sẽ được đất Đức Cha Trời lm của mnh vậy.

Thứ ba: ai khc lc ấy l phc thật, v chưng sẽ được yn ủi vậy.

Thứ bốn: ai khao kht nhn đức trọn lnh ấy l phc thật, v chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: ai thương xt người ấy l phc thật, v chưng mnh sẽ được thương xt vậy.

Thứ su: ai giữ lng sạch sẽ ấy l phc thật, v chưng sẽ được thấy mặt Đ.Ch.Trời vậy.

Thứ bảy: ai lm cho người ha thuận ấy l phc thật, v chưng sẽ được gọi l con Đức Cha Trời vậy.

Thứ tm: ai chịu khốn nạn v đạo ngay ấy l phc thật, v chưng Nước Đức Cha Trời l của mnh vậy.

 

13. Kinh dọn mnh Rước lễ

Con lạy ơn Đức Cha Trời c php tắc v cng hằng c vậy. Con by giờ đến chịu php Rất thnh ny l Đức Cha Gisu Con thật Đức Cha Trời. Con như kẻ liệt đến tm thầy thuốc cho sống. Con l kẻ dơ dy tm đến mạch nước cả. Con l kẻ tối tăm đến cng hằng sống. Con l kẻ kh khăn thiếu thốn mọi sự m đến cng Cha trời đất. V vậy con cầu cng Cha rộng ri v cng, chữa đ mọi tật linh hồn con, rửa sạch mọi tội lỗi con, soi sng kẻo tối, thm phc kẻo kh trước mặt Đức Cha Trời. Lại xin cho được lng knh mến cng ở khim nhường ăn năn tội lỗi, v giữ lng sạch sẽ, cng tin thật cho được chịu Mnh Thnh Đức Cha Gisu l Vua cả trn hết cc vua, Cha trọng trn hết cc cha. Con lại xin Đức Cha Cha cho được chịu php Rất thnh ny chẳng những bề ngoi, cng được ch trong linh hồn nữa. Lại xin Đức Cha Trời c lng lnh v cng, khi con chịu Mnh Thnh Đức Cha Gisu, xưa bởi lng Thnh Maria Đồng Trinh m ra, th kể con vo lm một cng Đức Cha Gisu l Con một Đức Cha Cha yu lắm, m con by giờ chịu nhiệm vậy, th xin cho ngy sau được xem thấy tỏ tường Đức Cha Gisu hằng sống hằng trị cng Đức Cha Cha v Đức Cha Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen.

(nếu khng c giờ đọc kinh ny, nn m thầm cầu xin Đức Mẹ dọn linh hồn gip cho xứng đng phần no trước khi ln Rước Cha. Cần phải giục lng tin Cha v khim tốn: "Lạy Cha con chẳng đng rước Cha vo nh linh hồn con, nhưng xin Cha phn một lời , th linh hồn con sẽ lnh mạnh.)

 

14. Kinh Cảm ơn sau Rước lễ

(Sau khi rước lễ, về chỗ qu cm ơn Cha, nhờ Đức Mẹ cảm ơn Cha thay, c thể đọc kinh sau:

Con cm ơn Cha Rất thnh l Cha c php tắc v cng hằng c vậy, v con l kẻ c tội chẳng c cng g cho đng chịu ơn cực trọng Mnh cng Mu Thnh Con Đức Cha Cha l Đức Cha Gisu. Con xin Mnh Thnh ny chớ để cho con phải phạt, lại được ch về phần linh hồn, cng xin gn giữ kẻo phải chước ma quỉ cm dỗ được con, cng cất hết nết xấu, v cho con bỏ lng m sự thế gian. Lại xin cho được lng knh mến Đức Cha Trời cng yu người, v thm sức chịu kh bằng lng ở khim nhường chịu lụy, cng xuống mọi phc đức. Xin Mnh Thnh ny giữ mnh con, kẻo phải chước những kẻ th con, thấy v xem chẳng thấy, cng sửa sang mọi tnh trong ngoi con cho bnh tĩnh, cậy một đức Cha Trời cho vững, cng xin đem con đến tiệc cực trọng ni ra chẳng hết, ấy l thấy Đức Cha Cha cng Đức Cha Con v Đức Cha Thnh Thần, cho cc thnh sng thật no đầy mừng rỡ chẳng cng vui vẻ trọn thanh nhn lin.

Bấy nhiu sự con xin v Đức Cha Gisu l Cha chng con. Amen.