I I I. NHỮNG KINH KNH CHA GISU

 

1. Kinh Cầu Tri Tim Cha Gisu

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Cha Kit nghe cho chng con

Cha Kit nhậm lời chng con

Đức Cha Cha ngự trn trời l Đức Cha Trời thật

Thưa: Thương xt chng con

Đức Cha Con chuộc tội cứu thế l Đức Cha Trời thật

Đức Cha Thnh Thần l Đức Cha Trời thật

Ba ngi cũng l một Đức Cha Trời

Tri tim Đức Cha Gisu con Đức Cha Cha hằng c đời đời

Tri tim Đức Cha Gisu bởi php Đức Cha Thnh Thần đ dựng nn trong lng Rất Thnh Đức Mẹ Đồng trinh

Tri tim Đức Cha Gisu hợp lm một cng ngi thứ Hai cho trọn

Tri tim Đức Cha Gisu oai vọng v cng

Tri tim Đức Cha Gisu l đền thnh Cha Trời

Tri tim Đức Cha Gisu l to Đấng cực cao cực trọng

Tri tim Đức Cha Gisu l đền đi Cha Trời cng l cửa Thin đng

Tri tim Đức Cha Gisu l l lửa mến hằng chy

Tri tim Đức Cha Gisu gồm sự cng chnh v sự thương yu

Tri tim Đức Cha Gisu đầy sự nhn lnh cng sự yu dấu

Tri tim Đức Cha Gisu l vực đầy mọi nhn đức

Tri tim Đức Cha Gisu rất đng ngợi khen mọi đng

Tri tim Đức Cha Gisu l Vua lng mọi người cng l chốn phải hướng về thay thảy

Tri tim Đức Cha Gisu l kho mọi sự khn ngoan thng thi

Tri tim Đức Cha Gisu l nơi trt tnh Đức Cha Trời ngự

Tri tim Đức Cha Gisu l chốn Đức Cha Cha lấy lm ưa mọi đng

Tri tim Đức Cha Gisu l mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lnh cho hết mọi người chng con

Tri tim Đức Cha Gisu cc thnh trn trời khao kht

Tri tim Đức Cha Gisu hay nhịn hay thương v cng

Tri tim Đức Cha Gisu hay ở rộng ri cng những kẻ nguyện xin

Tri tim Đức Cha Gisu l cội rễ cho chng con được nn lnh nn thnh

Tri tim Đức Cha Gisu l của lễ đền tội chng con

Tri tim Đức Cha Gisu đ phải xấu hổ nhuốc nhơ bội phần

Tri tim Đức Cha Gisu đ phải tan nt v tội chng con

Tri tim Đức Cha Gisu đ vng lời cho đến chết

Tri tim Đức Cha Gisu đ phải lưỡi đng thu qua

Tri tim Đức Cha Gisu l nguồn mọi sự yn ủi

Tri tim Đức Cha Gisu l sự sống cng l sự sống lại chng con

Tri tim Đức Cha Gisu ban cho chng con được bằng yn v lm lnh cng Đức Cha Trời

Tri tim Đức Cha Gisu dng mnh chịu phạt cho kẻ c tội

Tri tim Đức Cha Gisu hay cứu chữa kẻ trng cậy

Tri tim Đức Cha Gisu hay lm cho kẻ mong sinh th được cậy trng

Tri tim Đức Cha Gisu hay lm cho cc thnh được vui mừng

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Thưa: Cha Gisu tha tội chng con

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Cha Gisu nhậm lời chng con

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Cha Gisu thương xt chng con

Lời nguyện:

Chng con lạy Đức Cha Trời php tắc v cng hằng c đời đời. Chng con xin Cha con trng đến Tri Tim Con Rất Yu dấu Cha con, cng những lời ngợi khen, v những việc lnh Người dng thay cho kẻ c tội, m ngui cơn giận m tha thứ cho những kẻ ăn năn ku van, v một Đức Cha Gisu Kit Con Cha con, l Đấng hằng sống hằng trị lm một cng Đức Cha Cha v Đức Cha Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen.

 

2. Kinh cầu Chịu nạn

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha Kit thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Xin Cha thương xt chng con

Cha Kit nghe cho chng con

Cha Kit nhậm lời chng con

Đức Cha Cha ngự trn trời l Đức Cha Trời thật

Thưa: Thương xt chng con

Đức Cha Con chuộc tội cứu thế l Đức Cha Trời thật

Đức Cha Thnh Thần l Đức Cha Trời thật

Ba ngi cũng l một Đức Cha Trời

Cha Gisu thương hết người thế

Thưa: Thương xt linh hồn...

Cha Gisu xuống thế lm người

Cha Gisu ba mươi năm ở cng Đức Mẹ

Cha Gisu ba năm giảng dạy nước Giudu

Cha Gisu cứu kẻ liệt kẻ khốn

Cha Gisu cho thnh Lagiar chết bốn ngy sống lại

Cha Gisu để thằng Giuda lm mối cho qun dữ bắt

Cha Gisu qun Giudu ra rước mừng ht

Cha Gisu thương thnh Girusalem chảy nước mắt ra

Cha Gisu rửa chn cho cc đầy tớ

Cha Gisu truyền php Thnh Thể nui lấy linh hồn chng ti

Cha Gisu vo vườn Giệtsimani m nguyện cng Đức Cha Cha

Cha Gisu lo buồn v thương hết người thế

Cha Gisu mồ hi mu chảy ra nhỏ xuống đất

Cha Gisu ra rước qun dữ ph mnh cho n

Cha Gisu cho qun ấy buộc tri mnh

Cha Gisu cc đầy tớ bỏ trốn ra hết

Cha Gisu thnh Phr một đm chối ba lần

Cha Gisu soi lng thnh Phr ăn năn khc lc

Cha Gisu chịu vả trước mặt thin hạ

Cha Gisu chịu bỏ vạ co gian

Cha Gisu thầy cả Giudu mắng rằng đng phải chết

Cha Gisu thu đm chịu những khốn nạn

Cha Gisu qun dữ nộp cho quan Philat đối xt

Cha Gisu Philat nộp cho vua Erode

Cha Gisu Erode ch rằng dại dột

Cha Gisu qun Giudu ght hơn thằng dữ l Baraba

Cha Gisu chịu đn đnh nt cả v mnh

Cha Gisu chịu những gai nhọn thu vo đầu

Cha Gisu qun dữ qu nhạo cho xấu hổ

Cha Gisu Philat đem ra cho dn thấy m thương

Cha Gisu qun Giudu ku xin đng đanh vc Tnh gi

Cha Gisu Philat ph cho qun dữ đem đi giết

Cha Gisu chịu vc Thnh gi nặng lắm

Cha Gisu chịu đng đanh chn tay vo Thnh gi

Cha Gisu chịu nạn cng hai kẻ gian dữ

Cha Gisu xin Đức Cha Cha tha tội cho kẻ lm khốn mnh

Cha Gisu chịu cc quan lấy hết a chia nhau

Cha Gisu cn trn Thnh gi chịu thin hạ nhạo cười

Cha Gisu tha tội cho một kẻ trộm phải đng đanh cng

Cha Gisu trối Đức Mẹ cho ng thnh Gioan

Cha Gisu ph ng thnh Gioan cho Đức Mẹ

Cha Gisu nửa ngy cất sng mặt trời tối hết thin hạ

Cha Gisu than thở cng Đức Cha Cha

Cha Gisu phn rằng kht nước

Cha Gisu phn rằng đ đoạn, ấy l hết việc chuộc tội cho thin hạ

Cha Gisu rằng: Con ph linh hồn ở tay Đức Cha Cha

Cha Gisu chảy hết mu mnh ra

Cha Gisu chịu chết v tội thin hạ

Cha Gisu xuống ngục Tổ tng yn ủi cc thnh

Cha Gisu thin sầu địa thảm

Cha Gisu quan tướng qun xưng ra l Con Đức Cha Trời

Cha Gisu qun dữ đm mnh mu cng nước chảy ra

Cha Gisu đầy tớ tng trong hang đ

Cha Gisu ngy thứ ba sống lại đem cc thnh ln

Cha Gisu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ

Cha Gisu cho thnh Tma xem năm dấu mnh

Cha Gisu truyền cho thnh Phr cai Hội thnh

Cha Gisu phn cc đầy tớ đi khắp thế giảng đạo

Cha Gisu trước mặt thin hạ ln trời

Cha Gisu hết đời lại xuống phn xt

Cha Gisu hằng c lng lnh

Thưa: Tha tội chng ti

Cha Gisu hằng c lng lnh

Nghe cho chng ti

Kẻo gặp sự tai sự dữ

Thưa: Cha Gisu chữa chng ti

Kẻo bất nghĩa cng Đức Cha Gisu

Kẻo phạm tội nghe ma quỉ cm dỗ

Kẻo chối đạo Đức Cha Gisu

Kẻo sa Hỏa ngục chẳng được cng Đức Cha Gisu chuộc cho

Chng ti l kẻ c tội

Thưa: Cầu Cha Gisu nghe chng ti

Cha Gisu cho chng ti ăn năn tội chừa mọi sự dữ

Cha Gisu cho chng ti knh mến trn hết mọi sự

Cha Gisu cho chng ti cậy trg v đ chuộc tội chng ti

Cha Gisu mở lng thin hạ knh thờ cho nn

Cha Gisu cho cc nước tin đạo cho bền cng ngy cng thịnh

Cha Gisu cho linh hồn chng ti khi mong la xc khỏi tay ma quỉ

Cha Gisu cho chng ti được phận phc ở trn trời

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Thưa: Cha Gisu tha tội chng ti

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Cha Gisu nhậm lời chng ti

Cha Gisu chuộc tội cứu thế

Cha Gisu thương xt chng ti

Lời nguyện:

Chng ti l vật mọn m cả lng lạy Đức Cha Gisu cực cao cực trọng. Chng ti nhớ đến những sự thương kh Đức Cha Gisu xưa chịu ba mươi ba năm v chng ti, th trong lng thảm thiết đau đớn, no c khi no trả nghĩa Đức Cha Gisu cho nn. Thuở xưa khi Đức Cha Gisu chịu nạn th trời đất động địa, ni non l đ vỡ ra tan tc như thương Cha sinh nn mun vật, phương chi chng ti m chẳng thương Cha Cả th sao? Ấy Mu thnh đ chảy ra hết v con dữ l chng ti, m con thấy Cha thương dường ấy, chẳng c khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi, v đ phạm cng Đức Cha Cha. Ấy thật bởi tội chng ti cho nn Đức Cha Gisu xuống thế liều mnh chịu đng đanh chịu chết lm vậy. Chng ti hằng knh mến Đức Cha Gisu m tch năm dấu thnh ở trong lng chng ti.

Chng ti lạy dấu thnh chn tả Đức Cha Gisu

Thưa: V tội chng ti

Chng ti lạy dấu thnh chn hữu Đức Cha Gisu

Thưa: V tội chng ti

Chng ti lạy dấu thnh tay tả Đức Cha Gisu

Thưa: V tội chng ti

Chng ti lạy dấu thnh tay hữu Đức Cha Gisu

Thưa: V tội chng ti

Chng ti lạy dấu thnh cạnh nương long Đức Cha Gisu

Thưa: V tội chng ti

 

3. Kinh Đền tạ Tri Tim Cha

(Được ơn đại x ngy lễ knh Tri Tim Cha)

 Lạy Đức Cha Gisu rất nhn lnh, Cha đ yu dấu loi người qu bội, m loi người v tnh tệ bạc, lại cn khinh mạn dể dui. Nay chng con sấp mnh xuống trước bn thờ Cha, hết lng thờ phượng cung knh, cho được đền v những sự v nhn bất nghĩa, khắp thin hạ hằng lm sỉ nhục Tri Tim Cha hay thương dường ấy.

Song le chng con nhớ lại, xưa nay chng con cũng đ lỗi nghĩa cng Cha như vậy, th chng con hết lng ăn năn đau đớn, xin Cha thương xt tha thứ. Chng con sẵn lng đền tội chng con, cng xin đền tội những kẻ lạc xa đng rỗi, hoặc bởi cố tnh chẳng tin phục nhận biết Cha, l Đấng chăn chin dẫn đng chnh thật, hoặc khinh dể những điều đ khấn nguyện khi chịu php Rửa tội, m dẫy bỏ giới răn Cha l ch m i dịu dng.

Bấy nhiu tội đng khc lc đau đớn dường ấy, th chng con quyết ch đền hết thay thảy. Lại dốc lng đền ring những tội ny, như cch ăn ở bung tuồng mất nết, những thi tục xấu xa lm dịp cho kẻ hy cn thanh sạch mất lng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ cc ngy lễ, sự ni lộng ngn phạm đến Cha cng cc thnh, những lời sỉ nhục bỉ bng Đấng thay mặt Cha cng cc đấng lm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cng những tội gớm gh phạm đến chnh php B tch Yu mến. Sau hết, chng con xin đền tạ chung cc nước thin hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cng chẳng vng phục lời Hội thnh Cha truyền dạy. Chớ g chng con được đổ mu ra m rửa sạch bấy nhiu tội ấy. t l chng con xin dng cng đền tội xưa Cha đ dng cho Đức Cha Cha trn cy Thnh gi, m ry cn dng ln bn thờ mọi ngy. Lại xin dng cng nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh v cc thnh cng cc kẻ lnh, cho được đền v những sự v php mất lng Cha.

 

Chng con thật lng hứa cng Cha từ ny về sau, nhờ ơn Cha gip, th chng con sẽ giữ đức tin vững vng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phc m cho trọn, nhất l luật mến Cha yu người, cho được b lại những tội chng con, cng tội thin hạ đ phụ ơn bội nghĩa cng Cha hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta cn phạm đến Cha, cng khuyn dụ cho nhiều người trở lại theo chn Cha.

 

Lạy Đức Cha Gisu cực khoan cực nhn, chng con cậy v lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đ đồng cng chuộc tội cầu bầu, xin Cha nhận lễ đền tội chng con thật lng knh dng m tạ Cha, cng xin ban cho chng con được ơn bền đỗ, giữ lng trung tn lo việc bổn phận lm ti Cha cho đến trọn đời, cho ngy sau chng con hết thảy được về qu thật l nơi Cha hằng sống hằng trị cng Đức Cha Cha v Đức Cha Thnh Thần đời đời chẳng cng. Amen.

 

4. Kinh Dng Gia Đnh Cho Tri Tim Cha

Lạy Cha Cứu Thế rất dịu dng từ hậu, chng con lấy lng khim nhượng quỳ dưới chn Cha, m dng cả gia đnh chng con, cho Rất Thnh Tri Tim Cha, xin hy lm Vua chng con lin. Chng con hon ton tin cậy Cha. Chớ g tinh thần của Cha thấu nhập vo tư tưởng, sự ước ao, lời ni, việc lm của chng con. Xin chc phc cho cc việc chng con định lm. Xin Cha chia phần khổ, chia sự vất vả lm ăn của chng con. Xin Cha ban cho chng con được ơn hiểu biết Cha hơn, mến Cha hơn, v lm ti Cha khng hề phế trễ.

  Chớ g khắp tứ phương thin hạ vang tiếng tung h rằng: Hy knh mến, hy chc tụng, hy lm sng danh Tri Tim hiển thắng Đức Cha Gisu mọi nơi, mọi đời. Amen.

 

5. Kinh Dng loi người cho Tri Tim Cha Gisu

(Đức Thnh Cha Lo 13 soạn, Đức Pi 11 v Đức Gioan 23 đ sửa lại, Đức Phaol 6 ban ơn đại x, nếu đọc ngy lễ Cha Kit Vua)

Lạy Đức Cha Gisu rất m i dịu dng/l Đấng đ chuộc tội loi người ta/Xin Cha đoi thương chng con/ đang lấy lng rất khim nhường m sấp mnh xuống trước bn thờ Cha/ Chng con thuộc về Cha/ cng muốn thuộc về Cha lin/ M để chng con kết hợp lm một cng Cha vững vng hơn/ Nay chng con/ ngy hm nay/ ai nấy tự dng mnh cho Tri Tim Cực Thnh Cha/ Thật c nhiều người khng biết Cha bao giờ/ Lại c nhiều kẻ dể dui cc giới răn Cha m từ bỏ Cha.

Lạy Đức Cha Gisu cực khoan cực nhn/ Xin Cha thương ko cc kẻ ấy về lm ti Tri Tim Cực Thnh Cha/ Lạy Cha/ xin hy lm vua chẳng những cc kẻ trung hiếu khng bỏ Cha bao giờ/ lại xin Cha lm vua cc con bội bạc đ bỏ Cha/ Xin Cha đưa những kẻ ấy về nh Cha Cả cho sớm/ kẻo chết đi chết khốn/ Xin Cha hy lm vua cc kẻ sai lầm theo sự dối tr/ hay l bất thuận khng phục Hội Thnh Cha/Xin Cha soi sng cc kẻ ấy được biết sự thật/ v tin như Hội Thnh Cha/ cho chng con nn một đon chin/ theo một Cha chin.

Xin Cha ban cho Hội Thnh Cha khỏi sự khốn kh/ được sự thong dong chắc chắn/ Xin cho cc dn được yn hn cng chnh/ Lại xin Cha lm cho khắp tứ phương thin hạ/ mọi người đồng thanh ku ln rằng: / Ngợi khen Tri Tim Cực Trọng Đức Cha Gisu/ đ lm cho chng con được rỗi/Sng Danh/knh lạy Tri Tim Người đời đời chẳng cng./ Amen.

 

5.2. Kinh Dng loi người cho Tri Tim Cha Gisu (Theo kinh  Gio phận Si gn)

(Đức Thnh Cha Lo 13 soạn, Đức Pi 11 v Đức Gioan 23 đ sửa lại.

Đức Phaol 6 ban ơn đại x, nếu đọc ngy lễ Cha Kit Vua)

          Lạy Đức Cha Gisu dịu ngọt l Đấng Cứu chuộc loi người. Xin Cha đoi nhn chng con đang khim nhượng sấp mnh trước bn thờ Cha. Chng con l người của Cha, cng muốn thuộc về Cha, v để kết hiệp cng Cha bền vững hơn, th hm nay mỗi người chng con tự dng mnh cho Rất Thnh Tri Tim Cha.

C nhiều người khng hề biết Cha, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Cha v khước từ Cha. Lạy Đức Cha Gisu nhn từ, xin hy thương xt cả hai, v đưa dẫn mọi người trở về cng Rất Thnh Tri Tim Cha.

Lạy Cha, xin hy lm vua cai trị chẳng những người tn hữu khng bao giờ la xa Cha, m lại những con hoang đng đ từ bỏ Cha; Ci xin Cha hy lm cho những kẻ ấy được kp trở về nh Cha kẻo phải lầm than đi kht m chết. Xin Cha hy lm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận m đ la xa Cha, xin hy đưa về cửa chn thật cng một đức tin, hầu chng nn một đon chin theo một Cha chin.

Lạy Cha, xin hy ban cho Hội Thnh được bnh yn vững chắc thơ thới; xin hy ban cho mun dn trật tự ha bnh; xin lm cho từ Bắc ch Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Tri tim Cha v đ mua chuộc ơn cứu rỗi cho chng con.

Tn tạ sng danh Cha đời đời. Amen.

(Imprimatur Sign 22-10-1959 Simon Ha Hiền Vic.Ap)

 

6. Kinh Dng Mnh Cho Thnh Tm Cha Gisu
của Đức Pi XI
Lạy ơn Tri Tim cực trọng Đức Cha Gisu đ thương chng con v cng. Ai kể cho xiết được những ơn Tri Tim cực thnh đ ban cho chng con.
Từ khi Đức Cha Gisu mới sinh ra, th Tri Tim Người đ nghĩ đến chng con l kẻ hn mọn.
Mọi việc Người lm th đ lm v chng con.
Người đ chịu đau đớn, đ chịu nạn, đ chịu chết.
Tri Tim Người đ chịu cực khổ v chng con. Chng con m muội bấy lu nay, chưa suy ơn Đức Cha Trời nn. Xin Đức Cha Trời tha tội tha vạ cho kẻ c tội.
Chng con l kẻ khốn kh, chẳng biết lm thế no m đội ơn cho xứng đng.
Nay ơn trn trời soi sng th chng con mới biết Đức Cha Gisu muốn cho người ta knh mến Tri Tim Người cch ring. Thật l chng con thiếu thốn mọi đng, trong mnh những thấy tội lỗi, chẳng c sự g lnh đng dng cho Tri Tim cực thnh.
Chng con xấu hổ lắm, sấp mnh xuống dưới chn Đấng nhn lnh v cng. Chng con hợp một cng Bề trn m dng mnh cho Tri Tim cực trọng Đức Cha Gisu.
Chng con dng linh hồn, xin Tri Tim gn giữ cho sạch mọi tội.
Chng con dng xc, xin Tri Tim ban ơn cho được lm ti Đức Cha Trời.
Mọi sự bề trong bề ngoi, mọi việc chng con lm; sự sống, sự chết, ti tr, của cải, hết mọi sự chng con dng cho Tri Tim thay thảy.
D khi chng con được sự g lnh, d khi phải sự g khốn kh, th xin chịu bằng lng cho sng danh Tri Tim Đức Cha Gisu.
Chng con cũng xin dng cả anh em, họ hng, xin Tri Tim gn giữ cng ban mọi ơn lnh.
Ớ Tri Tim cực thnh, xin cai trị trong lng chng con. Xin che chở chng con cho khỏi chước ma quỷ. Xin thm lng tin, cậy, knh mến cho chng con được đẹp lng Đức Cha Trời.
Xin ph những sự dữ hay vy bọc tư bề.
Xin cứu lấy chng con trong giờ sau hết.
Xin ban mọi ơn lnh cho Đức Gim mục chăn giữ con chin Đức Cha Gisu.
Xin ph hộ cho cc Linh mục được đẹp lng Đức Cha Trời, cng xin gip cc Đấng, cc bậc được dạy dỗ chng con cho nn.
Ớ Tri Tim hay thương v cng, xin chịu lấy tri tim hn mọn chng con. Xin ban lng knh mến một ngy một hơn ở đời ny.
Xin đưa chng con ln Thin đng hưởng Tri Tim Đức Cha Gisu đời đời chẳng cng. Amen.
 (Ton nin Kinh nguyện, Bi chu tr 135)

 

---

1- Kinh dng mnh cho Tri Tim Cha

(Thnh nữ Magarita Maria đ dọn v đọc mỗi ngy)

 

Lạy Cha, con l (Magarita Maria) con xin dng ph trt mnh con, hồn xc con, sự sống, cc việc lm, cc sự khốn kh con chịu cho Tri Tim Cha. Từ nay, con quyết dng tr lng, hồn xc, mọi ti năng trong ngoi con để knh mến, lm vinh Danh Cha. Con quyết dng cả thn con cho Tri Tim Cha, v lm mọi việc v knh mến Tri Tim Cha, trnh lnh mọi tội phạm đến Tri Tim Cha.

Con xin nhận Tri Tim Cha lm Tnh yu của con. Xin Tri Tim nhn lnh Cha che chở con đời ny, để con lo việc rỗi linh hồn cho chắc. Xin tha cc tội con phạm khi cn sống, v bnh chữa con trong giờ chết.

 

Lạy Tri Tim nhn lnh, xin bnh vực con trước mặt Đức Cha Cha, v cứu con khỏi cơn giận của Người. Con yếu đuối hn sức, nn con trng cậy Tri Tim Cha hay thương v cng ph tan mọi nết xấu, mọi sự chống đối Tri Tim Cha trong bản thn con,

Xin đốt lửa knh mến trong tm hồn con, để từ nay con lun knh mến Cha, chẳng cn lm mất lng Cha nữa.

Con xin Cha ghi khắc tn con vo Tri Tim Cha rất su, v d sống hay chết, con chẳng cn coi sự g hơn Cha nữa. Amen.

 

2. Kinh đền tạ Tri Tim Thnh Thể Cha (sau 1975)

 

Knh lạy Thnh Thể Cha Kit l Vua ch thnh, hằng ngự trong cc nh Chầu đm ngy. Cha l  Ngi Hai của Thin Cha Ba Ngi Cực Thnh, hằng hiện hữu trong tm hồn chng con.

Cha l Cha Tnh thương đối với chng con. Chng con những người con nhỏ b, xin hợp với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ yu dấu của Cha, dng tế trọn thn xc v linh hồn, để lm của lễ ton thiu, cho Tnh yu Thương xt v hạn lượng của Cha Cực Thnh; Xin Người xa tội trần gian, ban ơn tha thứ, v đặc biệt thnh ha cc linh hồn  tội lỗi, đ trt dại nghe theo thần dữ, theo gic quan v tự i qu mức, dm khởi ngụy  cng Thin Cha, l Cha nhn từ, ton thiện, ton i.

Chng con xin dng những đau khổ nhỏ mọn của chng con, hợp với những đau khổ lớn lao của Cha, để đền tạ những tội bội phản của loi người, đ xc phạm đến Thnh Danh Cha Nhn hiền.

Xin cho chng con bền vững, trong tnh con mến thảo của Cha Ba Ngi Ch Thnh. Amen.