KINH CÁC THÁNH QUAN THẦY

(theo giaoxuphugiao.com và bổ túc)

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC: 
1- Anna
2- Anphongsô
3- Antôn
4- Augustinô
 

5- Batôlômêô
6- Catarina đệ Sienna

7- Đôminicô
 

8- Gabriel, Tổng Lănh Thiên Thần
9- Giacôbê
10- Giêrađô
11- Giêrônimô
12- Gioakim
13- Gioan Baotixita
14- Gioan Don Boscô
15- Gioan Thánh Sử
16- Gioan Vianney
17- Giuse
 

18- Inhaxio Loyola
19- Maria 
20- Maria Madalêna

21- Martinô Porres

22- Matta

23- Mátthêu, Tông Đồ

24- Micae, Tổng Lănh Thiên Thần
25- Mônica
 

26- Phanxicô Khó nghèo

27- Phanxicô Xaviê
28- Phaolô
29- Phêrô
 

30- Raphae, Tổng Lănh Thiên Thần
31- Rosa Lima
 

32- Têrêsa Avila
33- Têrêsa Hài Đồng Giêsu
34- Tôma, Tông Đồ
35- Tômasô, Tiến Sĩ
36- Thánh Tử Đạo Việt Nam
37- Vincentê

---

38- Kinh Cầu Các Thánh

 1-KINH BÀ THÁNH ANNA, MẸ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

Kính lạy Bà thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, v́ sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi ḍng vua Davít, cùng những thánh tiên-tri sinh ra Mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng.

Bà là đấng khiêm nhượng đầy nhân đức, cho nên được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô.  Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta giăn khát; bà như khóm văn côi ǵn giữ hoa thơm.

Vậy chúng con hết ḷng trông cậy cùng chọn người làm quan thày, xin thánh nhân rủ ḷng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đầy là nơi khổ ải; lại xin người  hằng cầu bầu trước ṭa Chúa cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng con được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật; và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

 

2-KINH ÔNG THÁNH ANPHONGSÔ ĐỆ LIGORI

 Lạy thánh An phong sô là quan thày rất vinh hiển và yêu dấu của con. Thánh đă lao nhọc và lao khổ biết bao, để bảo đảm hoa trái ơn cứu độ cho nhân loại.  Xin đoái nh́n đến sự khốn khổ của linh hồn con và thương xót con cùng.  Nhờ sự chuyển cầu mạnh thế của thánh với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin cho con được thật ḷng thống hối v́ tội lỗi con, cùng với ơn tha thứ và xá giải, một ḷng ghét tội thẳm sâu và sức mạnh ngày càng gia tăng để chống trả mọi cám dỗ.

Con nguyện xin thánh nhân chia cho con ít là một tàn lửa của t́nh yêu đă hằng thiêu đốt tim ngài. Xin cho con biết noi gương thánh đặt Thánh Ư Chúa làm luật sống duy nhất của đời con.  Xin cho con một t́nh yêu nồng nhiệt và bền bỉ dành cho Chúa Giêsu, một ḷng sùng kính dịu dàng thơ bé dành cho Mẹ Maria, cùng với ơn biết cầu nguyện không ngừng và bền đỗ trong việc phụng sự Chúa cho đến cuối đời con, để cuối cùng con được sum họp với thánh mà ngợi khen Chúa và Mẹ Maria đời đời.  Amen.

 

3-KINH ÔNG THÁNH ANTÔN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, xin nhận lời ông thánh Antôn là đầy tớ Chúa bầu cử, mà ban cho con cái Hội Thánh hằng được sự vui mừng, cùng mọi sự lành phần linh hồn ở đời này, và được hưởng sự vui vẻ vô cùng trên thiên đàng đời sau. Chúng con xin bấy nhiêu sự  v́ công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

 

4-KINH ÔNG THÁNH AUGUSTINÔ

Lạy ông thánh Augustinô, là đấng dă làm cho Hội thánh sáng ra, là phá các đạo rối làm nghịch cùng Hội thánh, cùng là đấng có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, th́ chúng con xin Người cầu bầu cho chúng con là kẻ làm con chiên Hội thánh được noi gương bắt chước Người, cùng vâng giữ những lời Người giảng dạy. Chúng con xin ông thánh Augutinô cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng, xưa đă đốt lửa thiêng liêng đức kính mến cháy trong ḷng ông thánh Augustinô, và nên như cột lửa dẫn đàng cho Hội thánh, th́ chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con được cứ chính đàng ông thánh này đă dẫn cho chúng con được theo, khi sống ở đời này cho ngày sau được về quê thật Đức Chúa Trời đă hứa cho chúng con. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

5-KINH ÔNG THÁNH BATÔLÔMÊÔ

Kính lạy Thánh Batôlômêô vinh hiển, Chúa Giêsu đă gọi ngài, một người không có ḷng gian trá, và ngài đă coi lời ấy như dấu chỉ rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Vua dân Do thái.

Xin ngài cầu cho chúng con được ơn chẳng hề biết sống gian trá nhưng đơn sơ như bồ câu trắng. Xin ngài cũng giúp chúng con được ơn đức tin như ngài, để thấy được bàn tay của Thiên Chúa trong những biến cố trong đời sống hằng ngày của chúng con.

Ước ǵ chúng con nhận ra những dấu chỉ dẫn chúng con tới Chúa Giêsu nơi trần gian, và sẽ liên kết chúng con với Chúa trên thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.

 

 

6-KINH BÀ THÁNH CATARINA SIENA

Lạy Nữ đồng trinh rất vẻ vang, hôm nay mọi nơi thiên hạ làm lễ kính Người, các thánh Thiên thần trên không khen Người, các đấng trên trời kính trọng Người, xin Người cầu cùng Chúa cho chúng con hằng vâng phục giới răn Đức Chúa Trời và xin thêm cho chúng con các nhân đức, cùng các sự lành khác.

Bà thánh Catarina cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy Chúa là Đấng đă ban cho bà thánh Catarina nên vinh hiển về ơn riêng đức đồng trinh và đức nhịn nhục, mà thắng trận các quỉ dữ cùng giữ ḷng kính mến Tên Chúa cách vững vàng, th́ xin Chúa ban cho chúng con bắt chước Người, để khi đă giày đạp sự trái thế gian cùng vượt khỏi các mưu kế giặc thù th́ được đến nơi cả sáng Chúa bằng an. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

7-KINH ÔNG THÁNH ĐÔMINICÔ (ĐAMINH)

Ở sự trông cậy lạ lùng, Cha đă ban cho những kẻ thương khóc Cha đang lúc mong sinh th́, v́ bấy giờ Cha đă hứa sau khi qua đời, Cha sẽ làm ích cho các anh em. Lạy Cha, xin hăy giữ lời đă trối mà cầu giúp chúng con. Cha đă giăi sáng ra v́ làm nhiều phép lạ dường ấy, mà chữa đă những kẻ phải liệt phần xác, th́ xin Cha phù giúp chúng con cho được ơn Chúa Kitô mà chữa đă tật nguyền linh hồn chúng con.

Lạy Cha, xin hăy giữ lời đă trối mà cầu giúp chúng con.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đă có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.

Lạy Cha, xin hăy giữ lời đă trối mà cầu giúp chúng con.

Lạy  Cha Thánh Đôminicô xin cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy Chúa, là Đấng đă đoái thương soi sáng Hội Thánh Chúa bởi công nghiệp cùng những lời dạy dỗ ông thánh Đôminicô là hiển tu Chúa và là Cha chúng con th́ xin Chúa v́ lời Người cầu bầu mà ban cho hội thánh được sự phù hộ đời này, và hằng tấn tới thêm nhiều ích lợi thiêng liêng. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

8-KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN GABRIEL

Lạy ơn Đức Thánh Gabriel Tổng lănh Thiên thần, xưa đă hiện xuống chào mừng Rất thánh Đồng trinh Maria rằng: Kính mừng Maria đấy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Chúng con xin Đức thánh Gabriel cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời ḷng lành vô cùng đă chọn Đức thánh Gabriel Tổng lănh Thiên thần truyền tin rất mầu nhiệm Đức Chúa Con ra đời chuộc tội cho cả loài người ta, th́ chúng con xin Đức Chúa Trời thương đến chúng con là kẻ kính mừng Đức thánh Gabriel, cho được ăn mày ơn Người phù hộ cầu bầu cho chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


 

9-KINH ÔNG THÁNH GIACÔBÊ TIỀN, TÔNG ĐỒ

Kính lạy thánh Giacôbê vinh hiển, do ḷng nhiệt thành và rộng lượng mà Chúa Giêsu đă chọn Ngài chứng kiến vinh quang của Chúa trên núi Tabo và sự đau đớn của Chúa trong vườn cây dầu.

Xin giúp chúng con được sức mạnh và niềm ủi an trong những trận chiến vô tận ở đời này. Xin giúp chúng con theo Chúa Giêsu cách bền bỉ và rộng lượng, để là những người chiến thắng mọi khó khăn của chúng con, hầu được triều thiên vinh quang trên thiên đàng. Amen.

 

10-KINH KHẤN THÁNH GIÊRAĐÔ (1)

Thân lạy Thánh Giêrađô, v́ Người có ḷng kính mến Chúa hết ḷng, nên cũng rất tận t́nh thương yêu người ta. Ngay từ khi c̣n sống ở trần thế, Người đă ra tay giúp đỡ những người nghèo khó, những người gặp gian nan thử thách. chúng con thật ḷng tin tưởng cầu xin Người cứu giúp chúng con. chúng con đang phải buồn phiền lo âu, nhất là ban cho chúng con ơn riêng này… (kể ra điều ḿnh muốn xin). Xin Người cầu bầu cho chúng con được ơn biết noi gương Người là luôn vững ḷng yêu mến, tin cậy nơi Thiên Chúa. Amen.

*KINH THÁNH GIÊRAĐÔ (2)

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha đă lôi kéo Thánh Giêrađô đến cùng Cha ngày từ thủa thanh xuân, và đă muốn cho Thánh Nhân nên giống h́nh ảnh Con Cha chịu đóng đinh vào Thập giá. Xin Cha cho chúng con biết noi theo gươngThánh Nhân trở nên giống cùng một h́nh ảnh ấy. Biết luôn nh́n nhận Thánh ư Cha trong những khi chúng con gặp gian nan thử thách, và được ḷng can đảm, nhẫn nại, chịu đựng với một ḷng yêu mến Cha. Chúng con nguyện xin Cha nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

 

11-KINH ÔNG THÁNH GIÊRÔNIMÔ

Chúng con lạy ơn ông thánh Gieronimô, cùng ông thánh Valentinô Giám mục và các bạn tử v́ đạo, xưa đă chịu khó nhọc làm sáng danh Đức Chúa Trời cùng cứu giúp linh hồn người ta, và chịu chết đổ máu ḿnh ra v́ Đức Chúa Giêsu, th́ chúng con xin các Đấng cầu bầu cho chúng con được giữ đạo thánh Đức Chúa Trời cho nên, cùng xin cho các thầy cả giảng đạo trong nước Việt Nam này được thêm ḷng kính mến  Đức Chúa Trời và thương yêu linh hồn người ta; lại xin các Đấng bầu cử cho cả và nước Việt Nam hằng được bằng an, và cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cho hết mọi người được biết, cùng tin cậy kính mến, và làm tôi tá Đức Chúa Trời ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 

 

12-KINH ÔNG THÁNH GIOAKIM

Kính lạy ông thánh Gioakim là Đấng rất sang trọng về ḍng dơi vua Đavít. Đức Chúa Trời đă chọn mà ban mọi sự lành cho cả loài người ta, v́ đă dùng người cho được làm nên những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời truyền để ở thế gian này.

Chúng con xin ông thánh Gioakim cầu cho chúng con.

Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời đă chọn ông thánh Gioakim làm Cha Đức Mẹ Chúa Trời, th́ chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con được mừng ngày lễ kính Người, và chịu ơn Người hằng cầu bầu cho chúng con. V́ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.

 

13-KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA

Kính lạy ông thánh Gioan Baotixita là đấng trọng hơn các đấng tiên tri, cùng là người Đức Chúa Giêsu đă khen rằng:  Trong các người nam bởi người nữ sinh ra, th́ chẳng có ai trọng hơn Gioan Baotixita.

Chúng con xin ông thánh Gioan Baotixita cầu cho chúng con.

Đáng chịu những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy Chúa, Chúa đă ban cho chúng con được kính mừng ngày lễ sinh nhật thánh nhân, th́ chúng con xin Chúa ban cho dân người được hưởng những sự vui mừng thiêng liêng bởi ơn thánh sủng mà ra, cùng dẫn linh hồn các bổn đạo vào đàng rỗi mà nghỉ ngơi vô cùng. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.


 

14-KINH ÔNG THÁNH GIOAN BOSCO

Lạy Thiên Chúa của Ḷng thương xót, Chúa đă gọi Thánh Gioan Don Bosco là cha và là thầy của các bạn trẻ, để tới với những trẻ thơ không ai chăm sóc mặc tiếng chê cười và nhạo báng. Xin giúp chúng con chẳng quan tâm tới sự nhạo cười của thế gian này, mà chỉ biết quan tâm tới niềm vui của Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con nhờ ḷng bác ái bừng cháy của Ngài, chúng con chỉ biết phục vụ một ḿnh Chúa mà thôi, và không bao giờ mệt mỏi mang những người khác vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Thánh tông đồ yêu mến của các bạn trẻ, Ngài biết rằng sức mạnh lớn lao hôm nay là sức mạnh của giới truyền thông báo chí. Xin cho các chủ bút biết luôn trung thực, và làm việc cho ích lợi của con người, để phục vụ vinh quang lớn lao hơn của Thiên Chúa.  V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.


15-KINH ÔNG THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

Lạy ông thánh Gioan tông đồ, xưa đă dựa đầu vào ḷng Đức Chúa Giêsu tối ngày truyền Phép, thật Người là Đấng có phúc Đức Chúa Giêsu yêu dấu cách riêng mà soi cho biết sự mầu nhiệm về nước thiêng đàng.

Chúng con xin ông thánh Gioan cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời v́ công nghiệp ông thánh Gioan mà làm cho Hội thánh sáng ra v́ những lời Người dạy dỗ, cho chúng con đáng ăn mày các ơn lành đời này và đời sau chẳng cùng. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

16-KINH THÁNH GIOAN VIANNEY

Kính lạy thánh Gioan Vianney, ước mơ thời thơ ấu của Ngài là được làm linh mục để chinh phục các linh hồn về cho Chúa. Ngài đă chịu đựng nhiều năm khổ cực và nhục nhă để được làm linh mục. Ngài đă trở thành một linh mục thực sự vâng phục theo Thánh Tâm Chúa, nổi bật về sự khiêm nhường và sống khó nghèo, về cầu nguyện và hy sinh thân xác. Ngài đă hoàn toàn tận hiến để phục vụ dân Chúa.

Giáo hội đă tôn vinh Ngài là mẫu mực và là thánh bổn mạng của những linh mục giáo xứ, v́ tin rằng gương mẫu và lời cầu xin của Ngài sẽ giúp các linh mục giáo xứ sống xứng đáng phẩm giá cao đẹp của ơn gọi là những tôi tớ trung thành của dân Chúa, là những người phản ảnh của Chúa Giêsu Cứu Thế, v́ Người đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ, Người hiến mạng sống ḿnh làm giá cứu chuộc cho nhân loại.

Xin Ngài cầu cùng Chúa ban cho Giáo hội của Chúa hôm nay có thêm nhiều linh mục thực sự vâng phục theo Thánh Tâm Chúa. Xin cầu bầu cho những linh mục dưới sự che chở của Ngài được là những đại diện xứng đáng của Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành. Xin cho các linh mục hết ḷng tận hiến bản thân trong cầu nguyện và thống hối ăn năn, là những gương mẫu của khiêm nhường và khó nghèo, sáng ngời mẫu mực thánh thiện; là những người rao giảng đầy sinh lực và quyền năng của Lời Chúa, là những người nhiệt tâm ban phát ân phúc của Chúa qua các Bí tích. Xin cho sự trung thành yêu mến của các linh mục với Chúa Giêsu trong Thánh Thể và với Mẹ Maria là hai Nguồn Nước đầy hoa trái trong đời sống mục vụ của các linh mục. Amen.


 

17-KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ (1)

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đă kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đă làm Bạn cùng Người, phù hộ ǵn giữ chúng con, th́ chúng con cũng lấy ḷng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.
Chúng con xin v́ nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng v́ ḷng thương Người đă ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, th́ chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đă lấy Máu Thánh ḿnh mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con c̣n thiếu thốn.

Lạy Đấng đă coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, th́ chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đă chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay ǵn giữ chúng con, xin Người dủ ḷng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đă ǵn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, th́ rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy v́ quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

 

*KINH ÔNG THÁNH GIUSE QUAN THẦY (2)

Chúng con lạy ơn ông thánh Giuse, thủa xưa thánh Thiên thần hiện đến yên ủi Người rằng: Giuse là con Vua thánh Đavít chớ lo sợ  làm bạn cùng Rất Thánh Đồng trinh Maria làm chi, v́ chưng Con Người đă chịu thai trong ḷng Người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có; vậy Người sẽ sinh một Con trai cùng sẽ đặt tên là Giêsu.

Chúng con xin ông thánh Giuse cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đă chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ, th́ chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con dược ḷng kính ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 


18-KINH ÔNG THÁNH INHATIO LOYOLA (1)

Kính lạy Thánh I Nhă sáng lập Ḍng Tên vinh hiển, chúng con khiêm nhường khẩn khoản nài xin Ngài cầu cùng Chúa cho chúng con trên hết mọi sự được thoát khỏi mọi tội lỗi, và những sự gian ác lớn lao của ma quỷ.

Ước ǵ gương mẫu thánh thiện của Ngài đốt nóng trái tim chúng con với việc làm sáng danh Chúa và cho lợi ích của tha nhân.

Xin Ngài cầu cùng Trái Tim t́nh yêu của Chúa Giêsu, Chúa chúng con, là triều thiên của mọi ân sủng cho chúng con được ơn bền đỗ đến cùng và được phúc thật đời đời. Amen.

 

*KINH ÔNG THÁNH INHATIO LOYOLA (2)

Lạy ơn ông thánh Inaxu xưa đă chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đă được trận cả, cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời.
Chúng con xin ông thánh Inaxu cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đă chọn ông thánh Inaxu lập ḍng trong Hội thánh cho danh Đức Chúa Trời sáng ra mọi nơi thiên hạ, th́ chúng con xin Đức Chúa Trời thương đến chúng con là kẻ yếu đuối, được chịu ơn Người cầu cho chúng con đang khi đánh giặc thiêng liêng ở thế gian này, và bắt chước Người cho đáng hưởng phúc vui vẻ ở trên trời.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

 

19-KINH ĐỨC BÀ MARIA

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhân rất thương loài người ta, là Mẹ sinh ra Đức Chúa Giêsu, xuống cho chúng con mọi sự lành.

Những kẻ âu lo nhớ đến Đức Bà, th́ được yên ủi, các Thánh xem thấy Đức Bà th́ được phần vui mừng, kẻ có tội chạy đến cùng ḷng lành Đức Bà th́ Đức Bà ban cho sức mạnh, cho được làm những việc lành phúc đức.

 

Chúng con là kẻ rất hèn mọn, đă làm bấy nhiêu việc lành, th́ chúng con dâng cho Đức Bà, cùng xin Đức Bà nhận lấy, cho chúng con được các Ân Xá như Đức Giáo Hoàng truyền cho chúng con vậy. Chúng con đă vâng lời Đức Giáo Hoàng, cùng hợp một ư người dậy; song le chúng con yếu sức lắm, chẳng có làm việc lành này nên chia trí lo đi đàng khác, chúng con xin Đức Bà chớ chấp sự ấy.

 

Chúng con lại cậy ḷng lành Đức Bà mà cả ḷng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Bà, cho Hội Thánh càng ngày càng thịnh, cùng ǵn giữ Đức Giáo Hoàng cho được bằng yên, cho các vua chúa có đạo thuận hoà yêu nhau, cùng phá mọi sự rối, soi ḷng kẻ nghịch trở lại cùng Hội Thánh, mở ḷng có kẻ chẳng có đạo biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng phù hộ cho các giáo hữu mọi nơi, khỏi sự dữ được mọi sự lành phần hồn phần xác, cho chúng con được ân xá này, là tha phần phạt đền tội cho chúng con, cho ngày sau được chịu muôn phúc ở trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.

 

20-KINH BÀ THÁNH MARIA MAĐALÊNA

Lạy ơn Bà thánh Maria Mađalêna, xưa đă lấy thuốc thơm mà đi lau chân Chúa Giêsu cùng đổ nước mắt ra trên chân Người, và lấy tóc ḿnh mà lau, cùng lấy thuốc thơm mà xức. Chúng con xin Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời nghe lời Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con, v́ thủa xưa Đức Chúa Giêsu đă nghe lời Bà cầu xin mà làm cho ông thánh Lazarô chết bốn ngày được sống lại. V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


 

21- KINH THÁNH MARTINÔ PORRES

 

Lạy Thánh Martinô hiền hậu và khiêm tốn, chúng con thành tâm kêu cầu Người. Hết ḷng tin tưởng tỏ bày với Người những ước nguyện của chúng con, v́ nhớ đến t́nh thương bao la của Người đối với hết mọi người.

Xin ân cần cầu bầu cho các gia đ́nh chúng con được mọi ơn lành. Xin hướng dẫn muôn dân bất kể chủng tộc, hoặc màu da, trên đường ḥa hợp và công bằng. Xin khấn nài cho nước Thiên Chúa sớm hiển trị, ngơ hầu tất cả mọi người biết tiếp nhận nhau như anh em cùng một Cha, được tăng triển trong t́nh mến, cùng đáng hưởng phần phúc đời đời. Amen.

 

 

22-KINH BÀ THÁNH MÁTTA

Kính lạy bà thánh Mátta, v́ đức tin của Ngài mà Chúa Giêsu đă phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”, và cũng v́ đức tin mà Ngài đă nh́n vượt quá bản tính con người của Chúa Giêsu, khi thánh nữ tuyên xưng rằng: “Lạy Thầy, con tin Thầy là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa”. Với ḷng trông cậy vững vàng, Ngài đă nói: “Con biết: Bất cứ điều ǵ Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” và v́ thế Chúa Giêsu đă gọi Ladarô từ cơi chết sống lại.

Với t́nh yêu vẹn tuyền dành cho Chúa Giêsu, Ngài đă đón Chúa Giêsu về nhà Ngài. Chúng con là bạn và là tôi tớ của Chúa Giêsu cũng đang gặp những khó khăn mọi bề. Xin Ngài cầu cho chúng con, để chúng con được Chúa Giêsu thương giúp vượt qua những khó khăn, và được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Xin Chúa Giêsu, Người ngồi cùng bàn tiệc với Ngài nghe lời mà ban cho chúng con một chỗ trên thiên đàng. Amen.
 

 

23-KINH ÔNG THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ

Kính lạy Thánh Mátthêu vinh hiển, ngài đă được gọi từ người thu thuế để trở nên người tông đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu.

Xin cầu cho chúng con chớ có ḷng ham mê của cải đời này, và sống đời sống liêm khiết.

Xin cầu cho chúng con biết chia sẻ của cải với người nghèo khó, v́ những ǵ chúng con làm cho một trong những người anh em bé mọn là làm cho Chúa, và xin cầu cho chúng con được ơn thấy Chúa Giêsu đang sống trong Giáo hội của Ngài, và làm theo lời Người dạy trong đời sống của chúng con trên trần gian, để chúng con mai ngày sẽ được sống đời đời với Người trên thiên đàng. Amen.

 

24-KINH ĐỨC THÁNH MICAE, TỔNG LĂNH THIÊN THẦN

Lạy Đức Thánh Micae Tổng lănh Thiên thần, xin xứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, hăy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ.

Chúng con sấp ḿnh nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin Nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan, cùng các quỉ dữ, đang dong duổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

 

 

 

25-KINH BÀ THÁNH MÔNICA

Kính lạy Bà thánh Monica, là Người Mẹ đạo đức gương mẫu của thánh Augustinô, Ngài đă kiên tŕ theo đuổi người con bướng bỉnh của Ngài bằng t́nh thương và ḷng cảm mến, tha thứ và khuyên nhủ, và dùng những lời kêu cầu mạnh mẽ thấu tới thiên đàng.

Xin Ngài cầu bầu cho tất cả mọi người mẹ hôm nay, để họ biết lôi kéo con cái họ trở về với Chúa.

Xin cho họ biết gần gũi với con cái họ, dùng t́nh thương, tha thứ và khuyên nhủ với những người con trai, con gái hoang đàng đang sa cơ, lạc bước. Xin Ngài đưa những người con đang lạc bước trở về xum họp với mái ấm gia đ́nh.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 


26-
KINH ÔNG THÁNH PHANXICÔ KHÓ NGHÈO

 

Lạy Thánh Phanxicô Khó nghèo, con của thương gia giàu có thành Assisi. Ngài đă bỏ những của cải thế gian để theo Chúa Cứu Thế Giêsu mà Ngài rất mực yêu mến, và Ngài đă chiến thắng mang về cho Chúa Giêsu nhiều linh hồn. Thế giới hôm nay của chúng con rất cần những thương gia vô vị kỷ và công chính. Xin khơi dậy trong họ bằng t́nh yêu của Chúa Giêsu cho tha nhân, và ḷng ước ao những sự trên trời.

Lạy Chúa, qua công nghiệp của thánh Phanxicô khó nghèo, xin cho Giáo hội Chúa lớn mạnh, làm phong phú Giáo hội lần nữa với đàn con cháu tâm linh: xin làm chúng con nên giống thánh nhân, xem thường những của cải thế gian, và không lúc nào thiếu những ơn phúc của thiên đàng.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

 

27-KINH ÔNG THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
(Quan Thầy Các miền Giảng Đạo)

Chúng con lạy Chúa là Đấng xưa đă chọn thánh Phanxicô Xavie đi đến Phương Đông này giảng rao soi sáng muôn dân được biết đường rỗi linh hồn, cùng mở đường cho nhiều linh mục bắt chước gương người mà tiếp việc giảng truyền đạo Chúa trong các xứ miền Đông này.

Chúng con là kẻ ngây muội xưa nay chẳng có công ǵ đáng được ơn trọng ấy, đó là cho chúng con biết được đạo thánh Chúa là đường công chính, làm cho chúng con được mọi sự lành đời sau.

Chúng con cảm tạ Chúa cùng trông cậy v́ công nghiệp thánh Phanxicô Xavie cho đạo thánh Chúa một ngày một lan rộng ra, cùng phá tan hết mọi bè rối và các kẻ thù nghịch Hội Thánh.  Lại xin cho hàng đạo đức được mọi sự lành b́nh an mà coi sóc linh hồn chúng con; cùng xin cho giáo dân được một ḷng tin bền vững, hầu đáng được ngày sau hưởng phúc Thiên đàng đời đời chẳng cùng.  Amen.

 


 28-KINH ÔNG THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

     Kính lạy thánh Phaolô là tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, đă giảng rao sự thật của đạo Đức Chúa Trời trước mặt thiên hạ, th́ chúng con xin người cầu bàu cho chúng con đang lúc c̣n ở giữa kẻ thù dưới thế gian này.

Chúng con xin thánh Phaolô cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy Chúa là Đấng xưa đă chọn thánh Phaolô đi rao giảng dạy dỗ người ta biết đàng chính thật mà lên Thiên-đàng, th́ chúng con xin Chúa ban cho chúng con được vâng giữ những lời các đấng chăn chiên dạy dỗ chúng con, cho chúng con được dơi theo đường chính thật mà lên Thiên đàng.

V́ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.

 

29-KINH ÔNG THÁNH PHÊRÔ, TÔNG ĐỒ

Kính lạy Thánh Phêrô là tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, là đầu cùng là cột cái Hội Thánh, là thầy dạy mọi sự thật.  Chúa Giêsu đă phó các con chiên cho người coi sóc, đă đặt người cầm giềng mối các giáo dân, đă ban cho người ch́a khóa Nước Thiên Đàng.

Chúng con vui mừng v́ thánh Phêrô đă được chức cao quyền trọng như vậy, chúng con xin chọn người làm quan thày, cậy người coi sóc ǵn giữ những con mọn này cho khỏi miệng sói rừng là ma quỉ.  Lại xin cho những ai lạc đàng được biết chính đàng là đạo thánh  mà tin, cùng giữ cho vững bền; đến ngày sau qua khỏi đời này xin thánh Phêrô mở cửa Thiên đàng cho chúng con được hiệp lại một nhà một nước, mà thờ phụng chầu chực Chúa tạo thành muôn vật, hằng vui sống, hằng trị đời đời chẳng cùng.  Amen.

 


30-KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN RAPHAE

Lạy ơn Đức Thánh Raphae là quan tướng rất mạnh bạo, là Đấng Thiên thần rất sáng láng, chúng con xin Người thương nhớ đến chúng con là kẻ yếu đuối mọi đàng.

Chúng con xin Đức thánh Raphae cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng, xưa đă sai Đức Thánh Raphae Tổng lành Thiên thần ǵn giữ ông Tôbia, th́ rầy chúng con cũng xin Chúa thương đến chúng con là tôi tá Chúa, được chịu ơn Người ǵn giữ chúng con.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


31-KINH BÀ THÁNH ROSA LIMA

Lạy ơn bà thánh Rosa là hoa Văn côi rất tốt, hay xông ra mùi các nhân đức rất thơm tho cho khắp mọi người chúng con.

Chúng con xin bà thánh Rosa cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng đă ban ơn cho bà thánh Rosa nên tốt lành về đức đồng trinh và đức nhịn nhục cho chúng con được soi, th́ chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con được ḷng kính mến và bắt chước Người, cho đáng Đức Chúa Trời thương đến chúng con.

V́ Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

 


32-KINH BÀ THÁNH TÊRÊSA AVILA (MẸ)

Lạy ơn bà thánh Têrêsa, xưa đă nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đă dâng ḿnh cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hăy đến chịu lấy triều thiên Chúa trọng vô cùng đă sắm cho con đời đời.

Chúng con xin bà thánh Têrêxa cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng hay ban mọi sự lành cho chúng con; xin v́ công nghiệp bà thánh Têrêsa đồng trinh cho chúng con được bắt chước cùng vâng giữ những lời Người dạy dỗ chúng con về đàng nhân đức một ngày một hơn.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 


33-KINH BÀ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU (1)

(kinh Bùi chu)

Lạy ơn bà Thánh Têrêxa Hài dồng Giêsu, Người sống ở đời này không được là bao, mà đă hóa nên gương rất trinh tuyết về đức sạch sẽ như Thiên thần, đức kính mến Đức Chúa Trời cho vững chí, và được phó ḿnh trong tay Chúa cho trọn vẹn, rày Người đang hưởng trọn phúc xứng đáng các nhân đức Người đă làm.

Con xin Người ghé mắt lại thương xem chúng con là kẻ hết ḷng trông cậy Người; cùng nhận lấy sự lo khốn khó con như là sự âu lo khốn khó Người vậy, mà khẩn nguyện cho con trước mặt Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, v́ Người khi c̣n ở đời này đă được nên như hoa xinh đẹp ḷng Đức Mẹ các riêng; xin Người bầu cử cho con trước ṭa Nữ Vương cai trị trên trời, là đấng đă tỏ ḿnh ra mà mỉm cười với Người c̣n thủa bé, xin Người kêu van cùng Đức Mẹ, v́ Người có thần thế rất mạnh cùng Trái tim Đức Chúa Con, để Đức Mẹ cầu bầu cho con một ơn riêng con khát vọng trong giờ này, cùng làm phép lành cho con được vững ḷng đang khi c̣n sống ở đời này, và phù hộ con trong giờ sau hết, đoạn đem linh hồn con về chốn thảnh thơi đời đời. Amen.
 

 

*KINH BÀ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU (2)

 

(kinh Hà nội)

Lạy Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người sống rất vắn vỏi trên cơi trần gian, song người đă được đầu đủ nhân đức; ḷng tinh khiết, khiêm nhường, tận tâm mến Chúa và yêu người.  Mà nhất là người đă phú trót ḿnh cho Chúa, tin cậy nơi Chúa như con nhỏ tin nơi mẹ nó vậy.

Người đă truyền cho thế gian một con đường rất đơn sơ, để chóng đưa linh hồn đến đỉnh trọn lành, đó là sự khiêm nhượng thật ḷng và coi ḿnh như trẻ bé trước mặt Chúa, cùng trông cậy  nơi ḷng lân mẫn vô cùng của Chúa. 

Xin Thánh Têrêsa cầu bàu cho chúng con được dơi theo gương người, là bước vào « tiểu lộ » , là đường người đă trải qua mà đến cùng Chúa.

Lạy Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Hài Đồng Giêsu, xưa đă hứa cho mưa hoa hồng xuống trên thế gian này, vậy xin người cầu cùng Chúa Trời, xin cho hoa hồng thiêng liêng đổ xuống cho chúng con, là làm cho chúng con được yêu mến Chúa như người, và cho khắp nơi được an ninh, ḥa hảo; cùng cho Nước Chúa được hiễn trị một ngày được lan rộng hơn. Xin v́ lời thánh nữ khẩn nguyện cho người ngọai giáo được trở lại thờ phụng Chúa hầu sau này được chung phước cùng thánh nữ trên Thiên đàng. Amen.34-KINH ÔNG THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ

Chúng con lạy ơn ông thánh Tôma, xưa đă nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Tôma bởi đă xem thấy Thầy th́ mới tin, phúc cho những kẻ chẳng thấy mà có ḷng tin.

Chúng con xin ông thánh Tôma cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời ban cho chúng con được ḷng kính mừng ông thánh Tôma tông đồ Đức Chúa Giêsu, cùng xin Người hằng ǵn giữ chúng con, cho có ḷng kính mến Đức Chúa Trời cho nên, và bắt chước Người mà tin thật mọi sự đạo thánh Đức Chúa Trời.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 


35 -KINH ÔNG THÁNH TÔMASÔ, TIẾN SĨ (1)

Chúng con ngợi khen Đức Chúa Giêsu là Chúa Thiên đàng, đă chọn ông thánh Tômasô làm sáng danh Hội thánh, cho thiên hạ được ơn thông biết những lẽ về đạo thật.

Ông thánh Tômasô cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Chúng con cầu xin Đức Chúa Trời đă làm cho Hội thánh được sáng láng bởi ông thánh Tômasô tiến sĩ, dùng những cách lạ mà dạy dỗ, cùng làm gương mọi phúc đức, th́ chúng con xin cùng Đức Chúa Trời cho chúng con trí khôn sáng láng cho được thông biết những lẽ Người đă dạy, cùng bắt chước những việc Người đă làm.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

*KINH ÔNG THÁNH TÔMASÔ, TIẾN SĨ (2)

Lạy ông thánh Tômasô rất thanh sạch, là cây gậy trắng tốt Đức Chúa Trời đă chọn. Người đă giữ lấy áo Đức Chúa Trời ban khi chịu phép Rửa tội cách thanh sạch, chẳng có nhọ gỉ bao giờ; lại được ơn hai Thiên thần thắt dây mà ăn ở khi c̣n sống ở đời này như thiên thần vậy.

Con  xin Người cầu bầu cho con trước mặt Đức Chúa Giêsu là con chiên thanh tịnh, và trước mặt Đức Bà Maria là Nữ Vương các kẻ đồng trinh, để cho con là kẻ mang dấu người đă thắng trận xác thịt, được chịu lấy ơn sạch sẽ như Người, cùng được bắt chước Người khi con c̣n sống ở đời này, cho ngày sau đáng được chịu triều thiên trên trời ở giữa các Thiên thần làm một cùng Người là Đấng mạnh mẽ bênh vực sự sạch sẽ trong ḿnh con.

Ông thánh Tômasô cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Lạy Đức Chúa Trời đă đoái thương lấy dây phép (hay là ảnh) ông thánh Tômasô mà ǵn giữ chúng con đang khi chiến trận rất khó, cho được giữ ḿnh sạch sẽ, th́ chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn trên trời, là cho Người giúp đỡ chúng con thắng trận cùng giặc dơ dáy, là kẻ thù linh hồn và xác chúng con, cho ngày sau đáng được đội triều thiên hoa huệ về đức sạch sẽ đời đời, và được phúc thanh nhàn ở giữa những cơ đội thanh sạch các Thiên thần.

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

36-KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Kính lạy các Thánh Tử v́ Đạo nước Việt Nam ơn Chúa thương đă được sức mạnh đổ máu ḿnh ra v́ ḷng kính mến Đức Chúa Giêsu . Xin nhớ đến chúng con đang phải chiến trận ở chốn khách đày này!

Chúng con hết ḷng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng, ban cho các Thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng con mừng các Thánh đă được chầu chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời, xin các Thánh hợp một ḷng cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Nữ Vương các Thánh Tử v́ Đạo, mà cầu bầu trước mặt Đức Chúa Trời, xin Người đoái thương Hội thánh c̣n đang phải kẻ dữ thù ghét cấm cách nhiều nơi .

Xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra trong các nước chưa có đạo, cho kẻ c̣n ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được biết Chúa thật. Chúng con ngợi khen các Thánh Tử v́ Đạo, cùng xin cầu bầu cho chúng con và anh em họ hàng được mọi sự chúng con thiếu thốn phần hồn phần xác, cho chúng con được vững ḷng giữ Đạo Thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết, mà nếu chúng con chẳng đáng được phúc Tử v́ Đạo th́ xin cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và kính mến Người cho đến trọn đời . Amen.
 
 

*Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2)

(Hội Đồng Giám mục VN ban bố ngày 22/5. 1988)

 

Kính lạy các thánh Tử đạo Việt nam, xưa đă biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phúc âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt nam. Các thánh đă can đảm tuyên xưng đức tin, đến hi sinh mạng sống v́ ḷng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.

Chúng con xin hiệp ư cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và mẹ Maria, Nữ vương Các Thánh Tử đạo, đă ban cho các thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh là những hoa trái đầu mùa cao quí của Hội Thánh Việt nam.

Xin các thánh cầu bầu cho chúng con là con cháu, biết noi gương mà sống đạo Phúc âm, thi hành bác ái, trung thành với Hội Thánh và yêu mến quê hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh nâng đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo Ư Chúa, cộng tác vào mầu nhiệm Thập giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường các Thánh đă đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.

 

 

37-KINH ÔNG THÁNH VINCENTÊ (1)

Lạy ơn ông thánh Vincentê là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Khải Huyền, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con.

Chúng con xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng con cầu xin cùng Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên ḿnh chúng con cho nhiều. Chúng con xin Người nhân v́ lửa sốt mến hằng đốt ḷng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng con, và ban đức tin rất chắc chắn và ḷng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng con nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù giúp chúng con.

Chúng con lại xin Người phù hộ chúng con phần xác cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng con cho khỏi những mưa đá băo táp, cùng trừ cất mọi sự gian nguy hiểm làm hại chúng con nữa. Chúng con được ơn Người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, th́ hằng sẽ giữ ḷng sốt sắng kính mến Người, mong có ngày chúng con sẽ họp mặt với Người trên thiên đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời măi măi đời đời chẳng cùng. Amen.

 

*KINH ÔNG THÁNH VINCENTÊ (2)

Chúng con lạy ơn ông thánh Vincentê, là sự sáng nước Tây Ban Nha, cùng là sự sáng mới nước Ư, và là sự vẻ vang cùng sự phương danh thành Valentia. Kẻ mù, kẻ què, kẻ đă chết cùng kẻ ốm yếu tật nguyền chạy đến cùng Người; sự chết cùng những sự nguy hiểm cheo leo vâng lời Người. Khí trời cùng đám mây, ôn dịch cùng lửa nóng, biển sông cùng sóng gió, ma quỉ cùng thế gian; tất cả phải thua Người. Các dân thiên hạ hăy vui mừng, hăy đồng thanh kêu tên Vincentê, hăy ngợi khen Người đời đời.

Chúng con xin ông thánh Vincentê cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

Chúng con cầu xin ơn Đức Chúa Trời, xưa đă làm cho ông thánh Vincentê hiển tu được nên  cao trọng sáng láng bởi những nhân đức cùng những công nghiệp vô vàn vô số, và đă nghe lời Người cầu xin, mà làm cho kẻ ốm yếu tật nguyền được chữa, th́ chúng con xin Chúa ban sức cho chúng con được noi gương bắt chước Người mà khinh chê những sự đời này, cùng tŕu mến những sự trên trời, cho được chỗi dậy ra khỏi những tội lỗi chúng con đă mắc phải, cùng được khỏi những cơn bênh nóng nảy phần hồn phần xác, v́ lời Người cầu bầu cho chúng con,

V́ Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

 

--------
 

 

38- KINH CẦU CÁC THÁNH

            Xin Chúa thương xót chúng con.

            * Xin Chúa thương xót chúng con.

            Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

            * Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

            Xin Chúa thương xót chúng con.

            * Xin Chúa thương xót chúng con.

            Chúa Kitô nghe cho chúng con.

            * Chúa Kitô nhậm lời chúng con.       

            Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

            Thưa: Thương xót chúng con.

            (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

            Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

            Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

            Rất thánh Đức Bà Maria.

            Thưa: Cầu cho chúng con.

            (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

            Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

            Đức Thánh Micae. 

            Đức Thánh Gabrie.

            Đức Thánh Raphae.

            Các thánh Thiên Thần cùng các thánh Tổng lănh Thiên Thần.

            Chín phẩm các thánh Thiên Thần.

            Ông thánh Gioan Baotixita.

            Ông thánh Giuse.

            Các thánh Tổ Tông cùng các thánh Tiên tri.

            Ông thánh Phêrô.

            Ông thánh Phaolô.

            Ông thánh Anrê.

            Ông thánh Giacôbê.

            Ông thánh Gioan.

            Ông thánh Tôma.

            Ông thánh Giacôbê.

            Ông thánh Philipphê.

            Ông thánh Batôlômêô.

            Ông thánh Matthêô.

            Ông thánh Ximong.

            Ông thánh Tađêô.

            Ông thánh Matthia.

            Ông thánh  Banabê.

            Ông thánh Luca.

            Ông thánh Matcô.

            Các thánh Tông đồ cùng các thánh Sử.

            Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

            Các thánh Anh hài.

            Ông thánh Têphanô.

            Ông thánh Lorensô.

            Ông thánh Vicentê.

            Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xêbatianô.

            Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô.

            Ông thánh Côsimô cùng ông thánh Đamianô.

            Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Photaxiô.

            Các thánh Tử v́ đạo.

            Ông thánh Xilivêtê.

            Ông thánh Ghêgoriô.

            Ông thánh Ambrôxiô.

            Ông thánh Augutinô.

            Ông thánh Giêrônimô.

            Ông thánh Mattinô.

            Ông thánh Nicôlaô.

            Các thánh Giám mục cùng các thánh Hiển tu.

            Cách thánh Tiến sĩ.

            Ông thánh Antôn.

            Ông thánh Bênêditô.

            Ông thánh Benađô.

            Ông thánh Đôminicô.

            Ông thánh Phanxicô.

            Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế.

            Các thánh Hiển tu cùng các thánh Ẩn tu.

            Bà thánh Maria Mađalêna.

            Bà thánh Agata.

            Bà thánh Luxia.

            Bà thánh Anê.

            Bà thánh Xêxilia.

            Bà thánh Catarina.

            Bà thánh Anataxia.

            Các thánh Đồng trinh cùng các thánh Thủ tiết.

            Các thánh Nam cùng các thánh Nữ.

            Chúa hằng có ḷng lành.

            Thưa: Chúa tha tội chúng con

            Chúa hằng có ḷng lành.

            Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

            Kẻo phải sự dữ.

            Thưa: Chúa chữa chúng con.

                        (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Kẻo phạm tội lỗi.

            Kẻo phải cơn Chúa giận.

            Kẻo phải chết tươi khốn nạn.

            Kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ.

            Kẻo phải ḷng giận, ḷng ghét, ḷng dữ.

            Kẻo phải ḷng mê tà dâm.

            Kẻo phải sấm sét băo táp.

            Kẻo phải nạn tai đất động.

            Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giă.

            Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

            V́ phép mầu nhiệm Chúa làm người.

            V́ Chúa xuống thế.

            V́ Chúa sinh ra.

            V́ phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.

            V́ Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá.

            V́ Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

            V́ Đức Chúa Giêsu sống lại.

            V́ Đức Chúa Giêsu lên trời.

            V́ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

            Đến ngày phán xét.

            chúng con là kẻ có tội.

            Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

            (Câu nào cũng thưa như vậy)

            Xin Chúa tha tội cho chúng con.

            Xin Chúa tha thứ cho chúng con.

            Xin Chúa mở ḷng cho chúng con ăn năn tội nên.

            Xin Chúa cai trị cùng ǵn giữ Hội thánh.

            Xin Chúa ǵn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội thánh hằng ở cho xứng bậc ḿnh.

            Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống.

            Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên ḥa thuận.

            Xin Chúa cho các bổn đạo được bằng yên cùng ḥa thuận yêu nhau.

            Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu. 

            Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững ḷng giữ đạo cho trọn.

            Xin Chúa nhắc ḷng chúng con lên ước ao những sự trên Trời.

            Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc chúng con.

            Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con khỏi khốn nạn đời đời.

            Xin Chúa cho chúng con được mùa cùng mọi sự lành.

            Xin Chúa cho các giáo hữu đă qua đời được nghỉ ngơi đời đời.

            Xin Chúa khứng nhậm lời chúng con nguyện.

            Lạy Con Đức Chúa Trời.

            Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

            Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

            Thưa: Chúa tha tội chúng con.

            Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

            Thưa; Chúa nhậm lời chúng con.

            Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

 

LỜI NGUYỆN

Chúng con thân lạy các thánh Nam nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn c̣n ở dưới thế này c̣n sợ chước ma quỉ. Các thánh đă vượt biển hiểm thế này, cùng đă khỏi mọi sự dữ.  Nhân v́ sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ư Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.