Phương thế 1:

ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC

 

Một trong những phương thế cần thiết để lănh nhận ơn Chúa cho ḿnh và cho các linh hồn khác là CẦU NGUYỆN. Cầu nguyện rất quan trọng, bởi v́ là phương thế cứu rỗi. Đời sống chúng ta tốt hay xấu, tùy thuộc vào chúng ta có cầu nguyện hay không, cầu nguyện tử tế hay qua lần chiếu lệ.

 

*Theo thánh Augustinô: "Ai biết cầu nguyện là biết sống tử tế". Và nơi khác ngài nói: "Cầu nguyện là ch́a khóa mở cửa Thiên đàng".

 

*Bà Thánh Têrêxa Mẹ thêm: "Ai không cầu nguyện th́ tự họ đi xuống Hỏa ngục, không cần ma quỉ nào dẫn đường nữa".

Lời cầu nguyện, ngoài việc sinh công phúc cho ḿnh, lại có thể cứu giúp các linh hồn, nhất là các linh hồn Luyện ngục.

 

*Thánh Gioan Chrisotômô dạy rằng: "Anh chị em khóc lóc kêu la thảm thiết trước quan tài người chết, nào có ích chi, tốt hơn là nên đọc kinh cầu nguyện và làm việc lành chỉ cho họ".

 

Cầu nguyện không đ̣i kể lể dài ḍng. Chúa Giêsu dạy: "Khi cầu nguyện đừng ham nói nhiều lời trống rỗng như dân ngoại, họ tưởng họ nói nhiều mà được việc, đừng như họ, bởi trước khi các ngươi cầu, Cha các ngươi đă biết các ngươi muốn ǵ. Hăy cầu thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng..." (Mt 6,7-13).

Cầu nguyện cách đơn sơ như Đức   Mẹ tại Cana, khi Đức   Mẹ xin Chúa Giêsu ban rượu cho đám cưới, Đức   Mẹ chỉ nói: "Họ hết rượu rồi" (Ga 2,3).

Trên thánh giá, Chúa Giêsu cầu nguyện rất đơn sơ: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, bởi chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23,34).

Người ta cầu nguyện như người ta yêu mến, càng yêu mến Chúa nhiều, càng cầu nguyện đơn sơ sốt sắng chân thành.

 

Kinh cầu nguyện cho các linh hồn Luyện ngục thích hợp nhất là Kinh Mân côi, sẽ nói tới ở chương sau. Ngoài ra, người ta có thể cầu nguyện bằng các lời than văn tắt hay các kinh, nhất là các kinh Giáo hội đă ban ân xá như sau:

1. "Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy" (được Tiểu xá),

2. Kinh Vực sâu (được Tiểu xá),

3. "Chúng con cậy v́ Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

4. Lời than sau một chục kinh Đức   Mẹ dạy ở Fatima:

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là các linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn".

 

* Thánh nữ Maria Mađalena de Pazzi được chúa dạy đọc lời nguyện vắn tắt:

"Lạy Chúa Cha hằng hữu, con xin dâng Cha các vết thương thánh và Máu châu báu Con Cha, để cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại và cho các linh hồn Luyện ngục được giải thoát".

Mọi ngày bà thánh dâng 50 lần. Trong một lần ngất trí, bà thấy nhiều tội nhân đă được ơn trở lại, và nhiều linh hồn Luyện ngục được giải thoát. Chúa Giêsu c̣n dạy: "Khi người nào dâng lên Chúa Cha Máu thánh cứu rỗi, đó là dâng Chúa của lễ có giá trị vô cùng".

 

---

*Lời nguyện Dâng Máu Thánh:

 

Thánh nữ Gêtruđê sinh năm 1263 tại nước Đức. Ngài đă suy gẫm sự Thương Khó Chúa, nhiều lần nước mắt chan ḥa. Ngài làm nhiều việc đền tội, và Chúa hiện ra nhiều lần. Ngài qua đời năm 1334.

Được Chúa đọc cho bà ghi chép, Chúa nói với Thánh nữ Gêtruđê rằng:"Mỗi lần con đọc Lời nguyện sau đây, có thể cứu được 1000 linh hồn khỏi Luyện ngục" (Ḷng Thương xót Chúa làm được mọi sự cho người tin):

"Lạy Chúa Cha Hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu Cực Châu báu Chúa Giêsu, Con Chí Thánh Cha, hợp với các Thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu cho tất cả linh hồn lành thánh nơi Luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong nước con, và trong gia đ́nh con. Amen".

 

(Prayer of  St. Gertrude the Great :

St. Gertrude's life was the mystic life of the Cloister a Benedictine nun. She meditated on the Passion of Christ, which many times brought a flood of tears to her eyes. She did many penances and Our Lord appeared to her many times. She had a tender love for the Blessed Virgin and was very devoted to the suffering souls in Purgatory. She died in 1334. Her feast day is November 16th.

Our Lord dictated the following prayer to St. Gertrude the Great to release 1,000 Souls from Purgatory each time it is said:

"Eternal Father, I offer Thee the Most Precious Blood of Thy Divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in Purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and within my family. Amen."

Approval and recommendation (sgd.) M. Cardinal Pahiarca at Lisbon, Portugal, on March 4, 1936.

(http://olrl.org/pray/stgertrude.shtml)

 

*Tác động Mến yêu Liên lỉ:

 

Ngày 20-6-40, Chúa Giêsu giải nghĩa cho Chị Consolata Betrone:

"Tác động mến yêu liên lỉ: "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"  bao gồm tất cả:

-Các linh hồn trong Luyện ngục ,

-các linh hồn trong Giáo hội Chiến đấu (trên thế gian),

-các linh hồn vô tội,

-các linh hồn tội lỗi,

-các linh hồn đang hấp hối,

-các linh hồn vô thần,

-v.v…

(Jesus Appeals to The World, Alba house, p 138) www.albahouse.org

 

Ngày 8-10-35, Chúa phán dạy Consolata:

"Con nên nhớ rằng một Tác động mến yêu liên lỉ có thể quyết định sự cứu rỗi đời đời của một linh hồn. V́ vậy, con nên tiếc mỗi lần đă bỏ mất Tác động mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn".

"Đừng để  mất giờ, mỗi Tác động mến yêu liên lỉ  giá trị  một  linh hồn. (Sách trên)

 ----

 

* Thánh nữ Mechtilđê khi cầu nguyện cho các linh hồn Luyện ngục, được Chúa cho thấy nhiều linh hồn ra khỏi một vực sâu đi vào một vườn rất đẹp.

 

* Ông Ackermann kể trong sách cầu cho các linh hồn Luyện ngục rằng:  "Một người nhà giầu kia biếu cha Bề trên nhà ḍng một món tiền lớn để xin cầu nguyện cho cha ông ta mới qua đời. Khi các thầy hát kinh, ông cũng tham dự, nhưng chờ măi không thấy có ǵ trịnh trọng khác thường cầu cho cha ông ngoài một câu "Xin cho linh hồn ấy được nghỉ yên". Người nhà giầu cằn nhằn bởi nghĩ rằng lời cầu ấy không tương xứng với món tiền lớn ông đă dâng.

Khi nghe biết đầu đuôi câu chuyện, cha Bề trên bảo một thầy viết lại câu "Xin cho linh hồn ấy được nghỉ yên" vào một mảnh giấy. Rồi ngài bảo để mảnh giấy vừa viết trên một đĩa cân, c̣n đĩa cân bên kia để món tiền của người nhà giầu. Trước mặt các thầy ḍng, người nhà giầu mở to hai mắt để coi cho rơ. Ông ta hết sức kinh ngạc khi thấy gói tiền của ḿnh bị cất bổng lên cách nhẹ nhàng, c̣n tờ giấy ghi lời cầu nguyện lại làm cho đĩa cân bên kia chĩu nặng xuống. Thấy sự lạ lùng trước mắt, người nhà giầu lúng túng xấu hổ không biết ăn nói ra sao với các cha các thầy. Ông ta xin lỗi, và cảm thấy rất được yên ḷng. Đức Giáo Hoàng Beneđictô 13 cũng đă kể chuyện này trong phiên họp do Ngài chủ tọa (Charity p. 99).

 

* Cha Conrad ḍng Thánh Phanxicô sốt sắng cứu các linh hồn lắm. Một buổi tối kia, ngài chỉ đọc một kinh Lạy Cha và câu "Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời" để cầu cho môt thầy ḍng đă chết, lập tức thầy hiện về cám ơn và xin cha tiếp tục cầu nguyện cho bằng những lời vắn tắt như vậy. Cha ḍng nhận lời và cầu cho thầy tới khi được lên Thiên đàng (Charity p. 294).

 

Ta hăy năng đọc những lời cầu vắn tắt, những kinh Giáo hội dạy để cầu cho các linh hồn Luyện ngục.

Chúa ưa nhận lời những ai yêu mến Người, lại có ḷng bác ái cầu cho những người anh chị em đau khổ.