Xin ơn bnh an gia đnh

 

Knh lạy Thnh Cả Giuse, Đức Trinh Nữ Maria v Cha Gisu.

Xưa kia ba Đấng đ cng nhau chia vui sẻ buồn/ qua cuộc sống kh ngho ở Nagiaret.

Chng con xin dng gia đnh chng con cho Thnh Gia.

Xin cho mọi người gi trẻ lớn b trong gia đnh chng con:

Biết knh mến Cha v thương mến nhau,

Biết knh trọng v thng cảm cho nhau/ khi vui cũng như khi buồn,

Biết nhẫn nhục ha giải/ khi tnh tnh v cch cư xử khc biệt.

Biết quảng đại tha thứ/ v chấp nhận những điều hay dở của nhau/ để cng nhau xy dựng một gia đnh hạnh phc như Thnh Gia xưa.

Xin gip chng con trở thnh chứng nhn của Cha/ biết nhiệt thnh lm việc tng đồ/ v sốt sắng rao truyền Danh Cha cho những người chung quanh chng con.

Chng con cầu xin/ nhờ cng nghiệp Cha Kit/ Cha chng con/ Amen.