THÁNH CA

 

-----------------------------------------------------

 

T̀M BÀI

 

THÁNH LỄ

(Tên bài theo chữ đầu bài hát, xếp theo mẫu tự ABC, số đi trước là số bài)

 

CA NHẬP LỄ

-------------------

MÙA VỌNG

 

1. Này dân Sion..................................................... trang 19

1b. Nguyện Trời cao............................................................

2. Từ trần gianguyện Mùa Vọng.................................... 19

3. Trời cao hăy đổ sương................................................. 20

 

 

MÙA GIÁNG SINH

4. Cao cung lên................................................................. 21

5. Chúa bởi trời................................................................ 21

6. Đêm đông lạnh lẽo....................................................... 22

7. Đêm thanh nghe.......................................................... 22

Loài người ơi

 

MÙA CHAY

 

8. Chúa nhân từ............................................................... 25

12. Gần bên Nhan Chúa (cung thánh)........................... 26

Hăy chỗi dậy, hỡi ai

9. Hỡi không gian............................................................ 25

Hỡi người hăy nhớ

lạy Cha nếu có thể

10. Lạy Chúa đoái thương.............................................. 25

Ḷng con đau đớn

11. Nguyện Chúa chí ái................................................... 26

 

MÙA PHỤC SINH

 

Cửa công chính

13. Chúa nay thực đă...................................................... 29

14. Hăy chỗi dậy.............................................................. 29

15. Hôm nay là ngày....................................................... 29

Tôi chỉ ước trông

Từ hừng sáng

 16. Trần gian Thiên quốc................................................ 30

Vinh dự của chúng ta

 

MÙA THƯỜNG

 

17. Con bước lên bàn thờ................................................ 31

18. Con hân hoan............................................................. 31

19. Con sẽ bước lên.......................................................... 32

20. Con sẽ hân hoan......................................................... 32

Con tới gần

Chúa ơi, hồn con hướng về

21. Hát lên bài ca.............................................................. 32

Giêsu, chúng con tới đây sấp ḿnh

Giáo nhân bao xiết mừng

Hăy đến tung hô Chúa

Hồn tôi ơi, hăy ca

Hỡi người công chính

Mừng khen chúa

Này là giờ hồn ta

Ngàn dân ơi đàn hát

Ngàn lời ca vang

22. Ngày xưa trên đồi...................................................... 33

Ôi lễ Misa

Tôi muốn hát

Tôi mừng vui mỗi khi

Tung hô Chúa cao cả

Từ muôn phương

Trời cao hăy lắng

 

CA DÂNG LỄ

-------------------

 

23. Con kính dâng Cha.................................................... 35

24. Con xin dâng lên........................................................ 35

25. Con xin tiến dâng....................................................... 36

26. Cùng dâng lên bàn ................................................... 36

Chúa nhân lành

27. Chúng con dâng về.................................................... 36

28. Đây bánh Thánh........................................................ 37

Đây giọt rượu nho

29. Giờ đây chúng con..................................................... 37

Lạy Cha nhân ái

Linh mục dâng tiến lễ vật

30. Lời chân thành dâng tiến.......................................... 38

Ngày xưa Thánh giá

31. Nguyện cầu Chúa chí ái............................................ 38

32. Nguyện cho lời con.................................................... 38

33. Tiến dâng trên bàn thờ.............................................. 39

Trên đĩa thánh

Với tiếng hát

Xin Chúa thiên đ́nh

 

CA HIỆP LỄ

---------------

 

Ai mong t́m Chúa

34. Ai ăn thịt Ta................................................................ 41

Biết lấy ǵ cảm mến

Con dâng lên Ngài

Chúa con ơi, con biết rằng, Ngài đă đến

Chúa chiên lành

Chúa dắt d́u con

Chúa khoan nhân là mục tử tôi

Chúa là mục tử

Chúa là chân thiện mỹ

Chúa làm cho kẻ đói khát

Chúa ơi từ đây

Chúa quá yêu thế trần

Đâu có t́nh yêu thương

Đến muôn đời, con cảm tạ

36. Giêsu con không đáng............................................... 41

37. Giêsu ơi ở cùng con.................................................... 42

38. Giữ ǵn con................................................................. 42

Hỡi ai người đói nghèo

Hỡi người lữ khách

Lạy Chúa từ nhân

Người ta cứ dấu này

Ôi lạy Chúa linh hồn con

Ôi nhiệm mầu

35. Ta là Bánh Hằng sống............................................... 41

T́nh yêu Chúa ôi

Từ đây hỡi chúng con

Xin cho con biết lắng nghe

Xin dâng lời cảm tạ

 

CA TẠ LỄ

-------------

Ta về thôi

Thánh lễ đă hết chúng con ra về

 

Chúa

Ánh muôn tia b́nh minh (Chúa lên trời)

Chúa ơi, con sẽ ra về, để lễ vật

Lạy Cha, xin Cha ban

43. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu.......................................... 45

 

Thánh Giuse

Đoàn con cùng hợp hoan

44. Giuse trong xóm nhỏ................................................. 45

 

Truyền giáo

46. Lạy Chúa, xưa Chúa đă phán.................................. 46

 

Cầu hồn

Chúa nhân từ, xin lắng nghe

58. Lạy Mẹ xin yên ủi (Nguyễn Khắc Xuyên)............... 51

Maria Mẹ ơi, Mẹ đoái nghe

47. Từ chốn luyện h́nh.................................................... 46

Trong gian truân tôi đă kêu cầu

V́ Danh Chúa nhân từ

 

48. Lạy Chúa từ nhân (kinh Ḥa b́nh)......................... 47

 

Mẹ Maria

49. Ave Maria con dâng................................................... 48

50. Con dâng về Mẹ......................................................... 48

51. Con đến trước ṭa Nữ vương .................................. 48

Con quyết tâm đời con mỗi ngày (Tràng hạt tu sĩ)

Cung chúc Trinh vương

Chốn ba đào

Chúng con kính chào Nữ vương

Dạt dào t́nh mến yêu ( Kim Long)

Dương gian này

Đoàn con đang trầm (Xin ơn phù giúp)

53. Giáo nhân bao xiết mừng (Minh Đệ)....................... 49

Gần ḷng Mẹ (Duy Tân)

Giờ đây êm ái

Ḱa Bà nào

Lạy Mẹ khoan nhân (Hoài Đức)

Lạy Mẹ Mẹ Chúa vinh quang (Nguyễn Khắc Tuần)

55. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng (Sao biển/Tâm Bảo) 50

56. Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa................................. 51

57. Lạy Mẹ Fatima (Nguyễn Khắc Tuần)...................... 51

Lạy Mẹ xin yên ủi

Lạy Trái tim vẹn trinh

Lạy Nữ Vương Thiên đàng (Ngô Duy Linh)

Maria, Nữ vương rất uy quyền (kim Long)

Mẹ ơi con mến Mẹ luôn

Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu măi đến tuổi già

Mẹ ơi con đến dâng tiến (Sơn Ca)

52. Mẹ ơi, đă về mùa Hoa49

Mẹ ơi, đây tấm thân con

Mẹ ơi, đến khi con ĺa đời

64. Mẹ ơi, (Xin vâng) đời con dơi.................................... 54

Mẹ ơi nước Việt nam

Mẹ ánh b́nh minh

Mẹ rất nhân từ, quốc gia Việt nam (Long Nghị)

Mẹ tuyệt mỹ

Mẹ từ bi, ngày nay

Nào đồng thanh ca khen Nữ Trinh

Này đoàn con sướng vui

Này đời con sầu thương (Kim Long)

59. Năm xưa trên cây sồi................................................. 52

54. Ngày nay con đến...................................................... 49

Như một vầng trăng (Nguyễn Đức Huyến)

Ôi Nữ vương cao sang.................................................... 52

Ôi Trái Tim vẹn tuyền (Hải Linh và Minh Đệ)

Sống gần Mẹ ḷng con hoan lạc...................................... 53

Tung hô Nữ vương

Thành tâm dâng bài ca

Thề hứa hết tâm t́nh (Bốn lời nguyền).......................... 53

Trên con đường về quê (Nguyễn Khắc Xuyên) 53

Trong nắng mai huy hoàng (Kim Long)

Trước Thánh nhan Mẹ dịu dàng

V́ tội trần gian say đắm

Xin Mẹ nghe tiếng con

--------

Phụng ca 3

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ (Huyền Linh) 57

Cất tiếng hoà ca 18

Con dâng về Mẹ (Kim Long) 73

 Con đến trước toà nữ vương (Huyền Linh) 131

Cung chúc Trinh vương (Hoài Đức) 99

Dạt dào t́nh mến yêu (Kim Long) 39

Dâng hoa cùng dâng hoa (Phương Anh) 89

Đây tháng hoa (Duy Tân) 42

Đoàn con đang trầm luân (Hoài Chiên) 106

Đời yêu con bấy lâu (Nguyễn Khắc Tuần) 91

Gần ḷng Mẹ (Duy Tân) 102

Hỡi Mẹ đầy ơn phúc (Thành Tâm) 3

Ḱa ai dong duổi 96

Kính chào Bà Hoàng 11

Kính mừng Nữ vương (Hải Linh) 64

Kính tiến lên ngai Mẹ hiền (Phạm Đức Huyến) 144

Lạy Đức Nữ Trinh thai (Thanh Hương) 9

Lạy Mẹ Fatima Mẹ nỉ non (Nguyễn Khắc Tuần) 71

Lạy Mẹ mến yêu (Hoài Đức) 51

Lạy Mẹ từ bi 13

Lạy Mẹ xin yên ủùi (Nguyễn Khắc Xuyên) 122

Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa (Hoài Đức) 127

Lạy Nữ vương RT Mân côi (Nguyễn Bang Hanh) 97

 Lạy Trái Tim vẹntrinh (Hương Ban) 156

Maria Mẹ Hằng cứu giúp (Hoài Chiên) 138

 Maria, Nữ vương tôn nghiêm (Thanh Hùng) 65

Maria,Tên Mẹ ôi thiết tha 134

Maria , ngày xa xưa ấy 1

Mẹ đứng đó 45

Mẹ là suối mát (Văn Chi) 103

Mẹ Maria đẹp tươi (Kim Long) 143

Mẹ Maria, Mẹ Maria... hiển vinh (Tâm Bảo) 151

Mẹ ơi bao người (Nguồn cậy trông/Hoàng Vũ) 16

Mẹ ơi, con mến Mẹ luôn (Hương Phong) 81

Mẹ ơi đă về mùa hoa tươi (Hương Trinh) 35

Mẹ ơi, đến khi con về trời (Nguyễn Khắc Xuyên) 105

Mẹ ơi đời con dơi bước (Xin Vâng/Mi Trầm) 54

Mẹ ơi, Mẹ là suối 25

Mẹ ơi, nay đoàn con tiến dâng (Phạm Đức Huyến) 148

Mẹ ơi, qua bao ḍng đời (Hải Châu) 149

Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng (Văn Chi{ 129

Mẹ ơi, xin lắng nghe tiếng con 49

Mẹ rất nhân từ (Long Nghị) 154

Mẹ tuyệt Mỹ (Kim Long) 46

Mẹ sầu bi đứng bên Thánh giá 95

Mẹ từ bi, ngày nay con đến (Minh Trân) 70

Một tràng hoa Mân côi (Kim Long) 115

Này đời con sầu thương nguy khó (Kim Long) 92

Năm xưa trên cây sồi (Lê Huy) 80

Ngàn hoa đẹp tươi (Kim Long) 48

Ngày nay con đến (Nữ Vương Mân côi/Hải Linh) 135

Ngày xưa trên đồi Golgota (Huyền Linh) 43

Như một vầng trăng 72

Ôi Maria, Mẹ là mùa xuân 53

Ôi Nữ vương cao sang (Hải Linh) 55

Ôi Trái Tim Vẹn tuyền (Hải Linh 118

Sống gần Mẹ (Nguyễn Khắc Xuyên) 83

Tấu lạy Bà (Vinh Hạnh) 56

Thành tâm dâng bài ca yêu mến (Kim Long) 52

Trọn đời con 15

Xin hát dâng Mẹ

Xưa trên đỉnh đồi 14

---------


 

 

Tử đạo

Các Thánh an nhàn

45. Đây chốn huy hoàng................................................. 46

Đoàn con hiệp hoan

Đoàn hùng anh

Hồi chiêng dứt

Ḱa ai c̣n lưu

Ngành vạn tuế trao tay

Tiếng nhạc oai hùng

 

 


 

 

 

THÁNH LỄ

 

CA NHẬP LỄ

-------------------------

 

MÙA VỌNG

------------------------

 

1. NÀY DÂN SION    của Nguyễn khắc Xuyên

   ĐK. Này dân Sion, Chúa ngươi sắp tới. Ngươi hăy ra chào đón Chúa đến cứu dân Người.

   1- Ai đă vào sa mạc xem ngàn lau phất phới? Ai đă lên đồi vắng xem bóng người xa hoa?

   2- Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống.

 

 

2. TỪ TRẦN GIAN (NGUYỆN MÙA VỌNG) của Hoàng Vũ

   ĐK. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi. Cầu xin hăy mưa Đấng Thiên Sai, Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương. Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương, cho đoàn con ngóng chờ.

   1- Xa xôi cơi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xoá tội trần gian, xoá bao lỗi đời.

   2- Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh, phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời Con Chúa Chí Linh. Nối lại t́nh thương thế gian Nước Trời.

 

 

3. NGUYỆN TRỜI CAO của Trọng Linh, Hoàng Khánh

ĐK: Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hăy mưa vị Cứu tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa . Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.

1. Chúa  ơi, xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Sion lạnh vắng, thành thánh điêu tàn. Yêrusalem hoang vu, nơi xưa cha ông chúng con sum họp ngợi khen Chúa. Giờ đây thành tiêu sơ.

2. Chúa ơi, xin đừng xét  phạt thế gian. Đoàn con ăn năn tự hối, nguyện Chúa thương t́nh. Xin thương tha muôn oan khiên, mau mau ban ngôi Cứu tinh trong tâm hồn khao khát, ngày đêm hằng van xin.

 

4. TRỜI CAO của Duy Tân

   ĐK. Trời cao hăy đổ sương xuống. Và ngàn mây hăy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời  cao hăy đổ sương xuống. Và ngàn mây hăy mưa Đấng Cứu Đời.

   1- Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau t́m thấy suối. Chúa ôi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ôi, đoàn con đă hối tội rồi.

   2- Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che tối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ôi, ḷng nhân từ Chúa vô bờ.

 

 


 

 

 

 

MÙA GIÁNG SINH

----------------------------------

 

1. CAO CUNG LÊN   của Hoài Đức & Nguyễn khắc Xuyên

   ĐK. Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa. Ḥa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn. Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương. Đàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rày sinh xuống cơi đời. Hỡi người dương thế, lặng nghe cung đàn. Mau t́m cho tới, thờ kính Vua giáng trần.

   1- Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trên nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bởi cơi trời sinh xuống trần đêm xưa.

 

 

2. CHÚA BỞI TRƠI (CHÚA SINH RA) của Hoài Đức

   ĐK. Chúa bởi trời sinh xuống trần, đem ơn phúc cho nhân gian. Chúa bởi trời sinh xuống trần, ta cùng nhau hát vang. Hát vang lên, tiếng êm đềm, ngợi khen Chúa ta sinh ra. Hát vang lên tiếng êm đềm, ngợi khen ḷng Cha chúng ta.

   1- Ḷng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều mất phúc Thiên cung, Con Chúa mới ra đời. Ḷng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều mất phúc Thiên cung, Con Chúa mới ra đời.

   2- Từ nay con thực tâm theo Chúa luôn lánh chước quỷ ma, cho đáng phúc Thiên đàng. Từ nay con thực tâm theo Chúa luôn, lánh chước quỉ ma, cho đáng phúc Thiên đàng.

 

 

3. ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO (HANG BÊ LEM) của Hải Linh

   ĐK. Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê Lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Đây Chúa Thiên Ṭa giáng sinh v́ ta. Người hỡi (hăy kíp bước tới). Đến xem (nơi hang Bê Lem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

    * Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.

   1. Nơi hang Bê Lem Thiên Thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an ḥa.

   2- Nơi hang Bê Lem ta quỳ thiết tha. Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan ḥa.

 

 

4. ĐÊM THANH NGHE (TIẾNG HÁT THIÊN THẦN)  của Hoàng Diệp

   1- Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. Trên thiên cung vang xuống cơi dương trần, ngâm nga ḥa câu kính chúc hiển vang.

   ĐK. Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o. Glo-ri-a in ex-cel-sis Deo.

   2- Đem tin vui Con Chúa đă ra đời, sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân. Khuyên nhân gian cảm mến măi ơn Người, chung nhau ḥa ca những khúc ái ân.

 

 

MÙA CHAY

-----------------------

 

1. CHÚA NHÂN TỪ (XIN THƯƠNG XÓT) của Kim Long.

   ĐK. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. An năn kêu van, lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

   1- Lạy Chúa xin thương con, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ôi xin xóa tội con theo ḷng lân tuất vô bờ.

   2- Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên. Con thành tâm thú lỗi lầm.

 

 

2. LẠY CHÚA ĐOÁI THƯƠNG (GIỌT LỆ THỐNG HỐI)

            ĐK. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con hết ḷng ăn năn, con sấp ḿnh con xin hết ḷng kêu van. Xin Chúa, giúp con đau đớn v́ tội lỗi. Con quyết ḷng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

   1- Hỡi linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hăy thật ḷng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên ḷng Chúa.

   2- Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng. Giúp con xưng chừa tội lỗi chung. Để con từ nay trung thành đến cùng. Trên đường đưa lên hưởng mặt Chúa.

 

 

3. NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

   ĐK. Nguyện Chúa Chí ái, hăy lắng nghe lời chúng con. Rủ t́nh thương xem, v́ chúng con phạm đến Người.

   1- Ḍng suối lệ tuôn măi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

   2- Người chính đường sinh phúc. Là cánh tay Chúa uy quyền. Ch́a khóa trời cao quang. Nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

 

 

4. GẦN BÊN NHAN CHÚA của Kim Long & Hoàng Khánh

      ĐK. Qú bên cung thánh (hoặc: Gần bên nhan Chúa), đoàn con thiết tha kêu cầu khấn. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, t́nh yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ, cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

   1- Lệ sầu rưng rưng, ngước nh́n lên Cha, tiếng ḷng thao thức. Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội t́nh.

   2- Một chiều xưa kia, khắp đồi Can-vê, máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong t́nh Cha.

 

 

5. L̉NG CON ĐAU ĐỚN

ĐK: Ḷng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa.

Cậy trông máu thánh Chúa thương xuống rửa hồn con.

Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất t́nh Chúa.

Nhờ ḷng lâm tuất Chúa thương thứ tha tội con.

 

TK: Ở Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi, kêu khóc than van đêm ngày, hết ḷng cậy trông.

Ḷng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối. Chúa nhân từ thương xót con cùng.

 

 

MÙA PHỤC SINH

 

 

 

1. CHÚA NAY THỰC ĐĂ PHỤC SINH

      ĐK. Chúa nay thực đă phục sinh. Alle-lu-ia, Al-le-lu-ia.

            1. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.

            2. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.

 

 

2. HĂY CHỖI DẬY

      ĐK. Hăy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hăy chỗi dậy từ cơi chết. Chúa sẽ chiếu ngời, ánh quang vinh trên đầu ngươi.

            1. Đă bao năm qua, gian trần miệt mài sống trong ṿng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hăy bước theo đường quang minh.

            2. Hăy chung câu ca, chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện ḷng trí muôn người hiệp nhất, trong một đức tin một t́nh yêu.

 

 

3. HÔM NAY LÀ NGÀY

      ĐK. Hôm nay, là ngày, ngày Thiên Chúa đă tạo thành, nào cùng vui, ca. Al-le-lu-ia.

            1. Hăy hát mừng Chúa ta một bài ca mới, v́ người đă làm những việc, thật lạ lùng, cao quang.

            2. Chúa thắng trận hiển vinh, quyền lực uy dũng, và ở trước mặt nhân loại, người biểu lộ, công minh.

 

 

4. TRẦN GIAN THIÊN QUỐC (MỪNG CHÚA PHỤC SINH) của Duy Tân

      ĐK. Alleluia, Alleluia, Alleluia!

   1- Trần gian Thiên quốc, cùng chung tâm hồn. Mừng Con Thiên Chúa, phục sinh khải hoàn. Hân hoan kính dâng, cung hát tiếng đàn. Alleluia.

   2- Ḱa Con Thiên Chúa, toàn năng nhân lành. V́ yêu nhân thế, đành chết khổ h́nh. Đem cho chúng sinh, ơn sống thái b́nh. Alleluia.

 

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

---------------------------------------

 

 

 

 

5. CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ của Kim Long

   ĐK. Con bước lên bàn thờ, cùng dân Chúa đây hợp dâng Thánh lễ. Đây lễ chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đă trao hiến thân ḿnh.

   1- Muôn tâm hồn liên kết trong t́nh thân, dâng tiến Cha Toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu, mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn.

   2- Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi b́nh an Giáo Hội rộng lan. Cho muôn người thôi oán thương hận than, cho khói binh mờ tan,    hạnh phúc tuôn tràn.

 

 

18. CON HÂN HOAN của Kim Long.

   ĐK. Con hân hoan bước, lên bàn thờ Chúa. Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Con nâng muôn phím, tơ ngợi khen Chúa, tiếng ḷng rung nhịp, với muôn tâm hồn.

   1- Vào Thánh cung, dâng tiến hương nguyện cầu ngát bay tỏa tới ngai toà Chúa. Tâm tư sẽ reo mừng hướng lên bàn thánh trong niềm tin.

   2- Hồn ta ơi, sao đớn đau u sầu. Hăy tín nhiệm sức mạnh của Chúa. Sao xao xuyến băn khoăn, Chúa chính là suối mạch ủi an.

 

 

19. CON SẼ BƯỚC LÊN của Hoàng Ngô & Hồng Phúc.

   ĐK. Con sẽ bước lên bàn thờ, v́ chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thánh, tế lễ ḿnh làm của lễ hy sinh.

   1- Này hồn tôi ơi sao xao xuyến đau thương. Tứ vi địch thù vây hăm lo ǵ. Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong ḷng ta, lo lắng ǵ hồn tôi ơi.

   2- Từ hừng đông lên cho đến hết đêm thâu, sống trong lâu đài ơn thánh nhiệm  mầu. Chính Chúa gia nghiệp và nguồn ơn cứu thoát. Chúa dắt d́u tôi trong sáng thật về trời cao.

 

 

20. CON SẼ HÂN HOAN của Kim Long.

   ĐK. Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh. Tới gần Chúa Trời tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa, tâm hồn con thảnh thơi, trong nguồn vui thánh ân muôn đời.

   1- Ôi nói sao đuợc niềm vui khi lên đền thánh Chúa Trời. Gia-Liêm đây, thôi dừng chân lại. Đến nơi rồi, hồn ta ơi.

   2- Ôi thánh đô đầy quang vinh, vang vang lời chúc thái b́nh. Gia-Vê đây, chính nguồn hoan lạc. Hăy vui mừng hồn ta ơi.

 

 

21. HÁT LÊN BÀI CA của Kim Long.

   ĐK. Hát lên bài ca, hỡi ngàn dân. Hăy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin. Một niềm tin, khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa Thiên đ́nh.

   TK. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời, hoà tiếng nơi nơi tung hô Chúa.

   1- Trong nắng ban mai hoa lá khoe tươi chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa.

   2- Trong bóng đêm thanh tinh tú long lanh mây gió đưa nhanh muôn khúc tân ca mau vang xa.

 

 

22. NGÀY XƯA TRÊN ĐỒI (KINH ĐẦU LỄ) của Huyền Linh.

   1- Ngày xưa trên đồi Gol-go-tha, Mẹ đứng gần bên thánh giá. Mẹ nh́n Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong.  Để xứng đáng tham dự lễ này.

      ĐK: Con dâng lên Nữ Vương tấm ḷng nhỏ bé, được thật ḷng mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ, chờ ngày về hưởng phúc trên trời.

 

 

 

 

CA DÂNG LỄ

---------------------------

 

23. CON KÍNH DÂNG (DÂNG HỒN XÁC) của Hùng Lân

   ĐK. Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho. Hồn con đây với xác con đây, đền v́ bao tội lỗi xưa nay. Con dám trông mong thành áng trầm thơm tho, bay tới trước dung nhan thánh Người, cám mến Cha lành tự t́nh khúc nôi.

   1- Con ước ao kết hợp cùng Chúa Giêsu như giọt nước trong rượu nho. Khăng khít nên một với Người, sống trong Người, trong nguồn ơn Chúa xuống cho.

   2- Con dám xin Chúa rửa hồn xác chúng con cho sạch vết bao tội nhơ. Thương giúp qua đời hiểm nghèo, tới Thiên đường rũ sạch hết các mối lo.

 

 

24. CON XIN DÂNG LÊN của Kim Long

   ĐK. Con xin dâng lên ṭa Chúa uy linh của lễ cảm mến, chúc tụng, tôn vinh.

   1- Xin dâng lên rượu bánh khiết trinh, xin dâng lên ḷng mến chân thành.

   2- Xin dâng lên hồn xác chúng con, xin ân thương tràn xuống ơn lành.

 

 

25. CON XIN TIẾN DÂNG của Kim Long

   ĐK. Con xin tiến dâng lên, này rượu nho cùng bánh miến. Hương kinh ngát bay triền miên, tung hô Chúa bao dịu hiền.

   1- Bánh miến này tinh trắng, và đây tấm linh hồn con, thắm thiết niềm tin yêu dâng về Thiên Chúa uy quyền.

   2- Chén cứu độ nhân thế nầy con tiến dâng thành tâm. Tiếng khấn nguyện bay cao như trầm hương trước Thiên ṭa.

 

 

26. CÙNG DÂNG LÊN (DÂNG BÁNH) của Nguyễn duy Vi

   1- Cùng dâng lên bàn thờ Chúa, bánh miến với rượu nho, tinh hoa của ngàn đồng lúa, của ḷng yêu Chúa. Nguyện xin Cha lành trông đến, thánh hóa cho lễ dâng, nhận về trên ṭa cao sang, như làn hương trầm.

   ĐK. Rượu lành bánh thơm, dâng về trước bàn thờ Chúa, để làm của nuôi, để làm máu thịt Con Người.

   2- Cùng dâng trên bàn thờ Chúa bánh miến với rượu nho, thay cho muôn vàn tội lỗi của đoàn con cái. Dù con mọn hèn bao xiết, bất xứng với lễ dâng, nhưng xin Cha lành trông đến tấm ḷng chân thành.

 

 

27. CHÚNG CON DÂNG VỀ của Kim Long

   ĐK. Chúng con dâng về ngai uy linh. Này bánh miến trắng tinh và rượu nho thơm ngát. Bao niềm yêu mến dâng dạt dào như hương khói triền miên. Nguyện Chúa thương nhận của lễ vẹn tuyền.

   1- Đây tâm hồn ước nguyện luôn mến yêu, luôn mến yêu một Chúa. Và tấm thân nầy yếu hèn, hiệp dâng, hiệp dâng Chúa Thiên ṭa.

   2- Muôn tâm hồn kết hiệp trong lễ dâng, trong lễ dâng thành kính. Nguyện Chúa thương t́nh đoái nh́n, dủ thương rộng ban phúc Thiên đ́nh.

 

 

28. ĐÂY BÁNH THÁNH của Duy Tân

   ĐK. Đây bánh thánh, đây rượu thánh, hợp với ḷng chúng con dâng lên Chúa nhân hiền. Đây Thánh lễ, đây đoàn chiên, cùng nhất tâm cúi xin Chúa hăy ban phép lành.

   1- Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn. Xin nhận bánh rất tinh sạch đoàn con kính tiến. Tuy chẳng đáng cũng trông mong t́nh Cha đoái tới, tha ngàn lỗi Chúa ban ơn trường sinh cơi trời.

   2- Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn. Xin nhận chén cứu độ đây đoàn con kính tiến. Như làn khói ngát hương thơm tỏa bay tới Chúa, ban hồng phúc cứu chúng con về nơi thái ḥa.

 

 

29. GIỜ ĐÂY CHÚNG CON

   ĐK. Giờ đây chúng con dâng lên thiên ṭa cao sang của lễ rất thánh, bánh trắng tinh rượu nho thơm ngát. Nguyện xin Chúa nhân lành nhận của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cơi cao xanh.

   1- Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh. Như trên đồi xưa Con Chúa hiến dâng thân ḿnh.

   2- Muôn muôn lời ca ḥa vang trong t́nh thương yêu. Dâng lên trời cao xin Chúa đoái thương nhận lời.

 

 

30. LỜI CHÂN THÀNH của Kim Long

   ĐK. Lời chân thành dâng tiến, như hương trầm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ.

   1- Tưởng nhớ Con Chúa đă chịu chết khổ h́nh. Và cuộc Người phục sinh cùng lên trời vinh sang.

   2- Nguyện Chúa trông đến lễ vật rất tinh tuyền. Ḷng thành hiệp dâng lên rượu bánh nguồn sinh phúc.

 

 

31. NGUYỆN CẦU CHÚA CHÍ AÍ (BÁNH THƠM) Hoàng Khánh,Kim Long

   ĐK. Nguyện cầu Chúa chí ái, hăy ghé mắt thương t́nh. Nhận của lễ tinh tuyền ḷng thành con dâng lên.

   1- Bánh thơm với rượu lành con dâng lên ngai uy linh. Chấp đôi tay nguyện cầu cho muôn dân luôn khang an.

   2- Ước mong muôn lời cầu như hương thơm bay lên cao. Chúa khoan dung vô bờ cho muôn dân thương yêu nhau.

 

 

32. NGUYỆN CHO LỜI CON (LỜI CON NGUYỆN) Hoàng Khánh,Kim Long

   ĐK. Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu. Tựa làn hương thơm bay lên thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao. Được như của lễ hiến trong sương chiều.

   1- Trong ánh huy hoàng, đoàn con tiến dâng lời kinh. Xin canh giữ tâm hồn đoàn con tháng năm sạch tinh. Không nhiễm vương đời, miệng con sướng vui ḥa ca, luôn xa lối gian tà, đường ngay quyết theo vững bền.

   2- Dâng hiến tâm hồn, nguyện xin chớ xua từ con. Xin soi dẫn lối đường đừng cho mắc mưu tà nhân. Trong bóng Cha hiền, đoàn con náu thân ngày đêm. Mong qua chốn lưu đày hồn thơ vẫn luôn trắng ngần.

 

 

33. TIẾN DÂNG của Kim Long & Hoàng Khánh

   ĐK. Tiến dâng trên bàn thờ, rượu nho thơm hương cùng bánh miến trắng tinh. Chúa khoan nhân vô bờ, đoàn con xin đoan nguyền yêu mến hết t́nh.

   1- Tiếng hát thơm hương nguyện cầu, tỏa bay khắp trời diệu huyền, đoàn con kính thờ trọn niềm, nguyện dâng Chúa lời chúc ca thành tâm.

   2- Chút nước pha trong rượu lành, tựa muôn tấm ḷng nhiệt thành, đoàn con kết một lời nguyền, hợp chung với của lễ dâng toàn thiêu.

 

 

CA HIỆP LỄ

------------------------

 

 

 

34. AI AN THỊT TA

   ĐK. Ai ăn thịt Ta và ai uống máu Ta, người ấy sẽ ở trong Ta và được Ta ở trong tâm hồn.

   1- V́ thịt Ta chính là của ăn, và máu Ta thật là của uống.

   2- Này thần lương bởi trời ban xuống. Người ăn bánh này sẽ được hằng sống.

 

 

35. TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG của Kim Long

   ĐK. Ta là banh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

   1. Đây Ḿnh Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống, người ăn bánh nầy không c̣n đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

   2-  Đây Ḿnh Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống, người không lănh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao ṃn, muôn đời trầm luân.

 

 

36. GIÊSU CON KHÔNG ĐÁNG

   ĐK. Giêsu, con không đáng Chúa ngự đến thăm ḷng. Nhưng con trông cậy vào t́nh Chúa thương bao la, vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà. Con rước Chúa, ḷng chan chứa biết bao chờ mong.

   1- Lạy Chúa xin mau đến cho ḷng con say mến. Lạy Chúa xin mau đến cho ḷng con tràn vui.

   2- Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con cung kính. Lạy Chúa xin mau đến cho ḷng con ngợi khen.

 

 

37. GIÊSU ƠI, Ở CÙNG CON

   ĐK. Giêsu ơi, ở cùng con luôn măi. Chúa ĺa con, con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hăy ở lại trong cơi ḷng con thơ.

   1- Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người và được Cha đoái thương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa hăy ngự luôn đây giữa hồn con.

   2- Lạy Chúa, giờ đây vạn nẻo đường, con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ ḷng, Chúa là nguồn yên vui, suối t́nh thương.

 

 

38. GIỮ G̀N CON (CA T̀NH TRI ÂM) của Kim Long

   ĐK. Giữ ǵn con Chúa ơi. V́ Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. T́nh yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

   1- Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm ḷng cậy trông.

   2- Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.

 

 

39.  CON MẾN YÊU

   1- Con mến yêu tin thờ trong ḷng, cùng chút t́nh ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn, hằng náu thân tù hăm v́ con.

   ĐK. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nh́n hạnh phúc nào hơn. Ḷng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong t́nh Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

   2- Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với ḷng cậy trông thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta.

 

 

40. CON THÀNH KÍNH (CON QUỲ GỐI) của Tâm Bảo

   1- Con thành kính thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con thành kính thờ lạy Chúa. Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

   ĐK. Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

   2- Con thờ lạy Chúa ngự trong phép Mầu nhiệm. Chúa ẩn ḿnh đi chỉ v́ thương yêu con. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép Mầu nhiệm, Chúa ở gần con thôi sầu thương héo hon.

 

 

41. CON THỜ LẠY CHÚA GIÊSU (TRƯỚC THÁNH THỂ) của Thăng Ca

   ĐK. Con thờ lạy Chúa Giêsu đang náu thân trong h́nh bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đoái nhận lời con cầu.

   1- Xin cho con yêu Chúa nhiều, đáp t́nh Chúa đă dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu.

   2- Xin cho xa thế trần. Giữ ḷng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế trần. Để ḷng an ủi Chúa luôn.

 

 

42. ĐÂY L̉NG CHÚA của Nguyễn bang Hanh

   1- Đây ḷng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vương tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

   ĐK. Con xin kính tin sấp ḿnh thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống t́nh yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn Thiên đ́nh.

   2- Trong h́nh bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy, luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt Con Đức Chúa Trời, là Vua trên hết các Vua trần ai.

 

 

CA TẠ LỄ

-----------------------

 

 

43. LẠY TRÁI TIM CHÚA (Tháng Sáu)

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, là Vua cai trị mọi loài.

Xin Trái Tim Chúa làm Vua, cai trị ḷng con suốt đời.

(hát 3 lần).

 

 

44. GIUSE TRONG XÓM NHỎ  (Tháng Tư)

ĐK: Giuse, trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nagiaret, Thánh gia nguồn vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đ́nh cần lao, t́nh yêu tha thiết, với cảnh đời đơn nghèo.

 

1. Cho người cha hết sức yêu mến tận t́nh, biết nêu gương sáng chốn gia đ́nh. Dù bao phong trần ḷng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

 

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đ́nh, sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong t́nh yêu Chúa nhiều.

 

3. Cho đoàn con cái biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa yêu người. Ngày đêm sách đèn hằng cần chuyên nấu nung, quyết tâm siêu vượt trên thói thường.

 

 

45. ĐÂY CHỐN HUY HOÀNG (Tháng Bảy)

 

1. Đây chốn huy hoàng chan ḥa muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng.

Đây tấm bia vàng, ghi ngàn năm chiến công. Cờ phất phới oai hùng, tiếng hát ca lừng bốn phương.

 

ĐK: Xin các Thánh Tử đạo Việt nam.

Nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng.

Thương lắng nghe lời con kêu khấn.

Ban xuống muôn phúc trên nước Nam.

 

2. Gươm sắc bén vung cho đầu rơi máu tuôn. Hằng cương quyết một ḷng giữ vững niềm tin kính.

Đêm tối bao ngày đau phiền nơi khóc than. Chờ mong phúc thanh nhàn, hát khúc ca ngày khải hoàn.

 

 

46. LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa, xưa Chúa đă phán: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt".

Chúa hăy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi.

Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.

 

 

47. TỪ  CHỐN  LUYỆN  H̀NH (Tháng Mười một)

1. Từ chốn luyện h́nh u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than, Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

 

ĐK. Từ vực sâu tiếng khóc than, c̣n vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi hăy đoái thương, ḷng từ bi hăy chiếu soi hết mọi linh hồn.

 

2. Ngày tháng trôi vào quyên lăng, Nào biết trông ai người nhớ thương, Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, Lửa hồng bao đêm ngày nung nấu, đớn đau khôn lường.

 

 

48. LẠY CHÚA TỪ NHÂN (KINH H̉A B̀NH) của Kim Long)

   Lạy Chúa từ nhân. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.  Lạy Chúa, xin hăy dùng con như khí cụ b́nh an của Chúa.

  Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an ḥa vào nơi tranh chấp, đem chân lư vào chốn lỗi lầm.

   Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Đem niềm vui đến chốn u sầu.

   Lạy Chúa xin hăy dạy con:

  T́m an ủi người hơn được người ủi an. T́m hiểu biết người hơn được người hiểu biết. T́m yêu mến người hơn đuợc người mến yêu.

  V́ chính khi hiến thân là khi được nhận lănh. Chính lúc quên ḿnh là lúc gặp lại bản thân. V́ chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

  Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin mở rộng ḷng con. Xin thương ban xuống những ai ḷng đầy thiện chí ơn an b́nh.

 

ĐỨC MẸ

 

49. AVE MARIA CON DÂNG LỜI của Huyền Linh

   1- Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria!

 Con dâng lên Mẹ lời mừng, Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng! Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ! Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa!

   2- Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi trời gặp nắng hồng, b́nh minh êm vui trời đông, con hân hoan lời ca mừng Ave Maria!

 

 

50. CON DÂNG VỀ MẸ của Kim Long

   ĐK. Con dâng về Mẹ, một ḷng tin yêu bao la, một ḷng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

   1- Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Đường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.

   3- Con dâng về Mẹ lời nguyện tin yêu thiết tha. Dù đời phôi pha t́nh yêu vẫn luôn đậm đà.

 

 

51. CON ĐẾN TRƯỚC T̉A (TẬN HIẾN)

    1- Con đến trước ṭa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn, dâng xác, dâng cơi ḷng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống b́nh yên.

   ĐK. Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ. Vững chí chiến đấu v́ Mẹ, trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới. Xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.

   2- Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, giữa đời lo âu, giữa muôn ngàn nguy khó. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm ḷng an vui trào mối t́nh thương.

 

 

CON QUYẾT TÂM (TRÀNG HẠT TU SĨ)

1. Con quyết tâm đời con mỗi ngày, có bao nhiêu đoá hồng tươi. Bao sắc hương vườn thương mến, sung sướng hái dâng Mẹ muôn đời.

ĐK. Ave Maria, Ave Maria, lặng nghe tiếng ca của Sứ thần, c̣n ngân vang khắp trên gian trần. Ave Maria, Maria.

2. Xin dẫn con cùng theo bước Mẹ. Tiến lên trên núi toàn thiêu. Theo Chúa không nề nguy khó. Mẹ hỡi, đoái nghe lời van nài.

 

 

CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG

Cung chúc Trinh vương, không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời.

Cung chúc Trinh vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đă hi sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ĐK. Mẹ Maria, ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lăng quên.

Mẹ Maria, con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hi sinh nhiều, yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

 

 

CHỐN BA ĐÀO

ĐK. Chốn ba đào nhiều phen nguy biến. Quanh chúng con quỉ ma chực liên. Ôi Mẹ lành nh́n con giao chiến. Ban sức thiêng, giúp con vững bền.

1. Gặp khi phải tới lui đưa chiến. Hoặc lúc phải tuốt gươm xông tiến. Giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền. Nâng đỡ con xác hồn tinh tuyền.

2. Rồi khi giờ yếu đau hấp hối. Ngàn chước độc quỉ ma đưa tới. Mau cứu qua giây phút nguy nan. Xin dắt con lên nơi thanh nhàn.

 

 

CHÚNG CON KÍNH CHÀO (Kim Long)

Chúng con kính chào Nữ vương Mẹ nhân ái, nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hi vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, Ôi lạy Mẹ, Nơi lưu đầy con cháu Evà, kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. Lạy Mẹ là trạng sư chúng con, xin thương ghé mắt nh́n chúng con, ôi Mẹ. Đến sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con, cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con ḷng Mẹ gộm phúc lạ. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi êm thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen, Amen.

 

 

DẠT DÀO T̀NH MẾN YÊU (Kim Long)

ĐK. Dạt dào t́nh mến yêu, đoàn con cùng dâng tiến Mẹ nhân ái dịu hiền. Dạt dào t́nh mến yêu, đoàn con cùng dâng tiến niềm tin yêu vô biên.

1. Nép bóng Mẹ dịu hiền, đoàn con sướng vui triền miên. Dẫu đắng cay ưu phiền, nguyện luôn vững tin trọn niềm.

2. Kiếp sống bao u sầu, đoàn con biết đi về đâu. Ngước mắt lên kêu cầu, Mẹ thương ủi an chữa bầu.

 

 

DƯƠNG GIAN NÀY

1. Dương gian này là chốn lưu đầy, đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà hưởng phúc những ngày b́nh an.

Con trông cậy Mẹ hăy thương t́nh, ngày đêm giơ tay d́u dắt. Quyết sống một ngày mai tươi đẹp mến Mẹ thờ Chúa mà thôi.

ĐK. Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn t́nh yêu. Mẹ là, là sự cậy trông, Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi. Tháng năm xuôi ḍng, đoàn con vui, sống dưới bóng Mẹ liên. Không sợ chi đau thương, không lo chi những khốn khó đời lầm than. V́ Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn t́nh yêu. Mẹ la,ø là sự cậy trông,Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi.

 

 

ĐOÀN CON  ĐANG (Xin ơn phù giúp/HoàiChiên)

ĐK: Đoàn con đang trầm luân nơi thế gian, giữa bao nguy hiểm với ưu phiền. Hồn con hoang mang, lo lắng, biết trông ai phù giúp trên dương trần. Nguyện xin Mẹ hiền ban ơn giúp cho, vững tâm chống trả với ba thù. Về nơi vinh quang rực rỡ, bến thiêng chốn Mẹ vẫn luôn mong chờ.

1. Giữa sóng gió nếu Mẹ không phù tŕ, con lao đao trên đường đầy gian nguy, trong cô đơn hồn trí con lung lay, biết trông ai phù giúp con nơi đây.

2. Khấn hứa cúi xin Mẹ ban hoà b́nh, cho muôn dân mai ngày được an ninh, vai chen vai hợp nhất trong yêu thương, dưới chân Mẹ hưởng phúc trên quê hương.

 

 

53. GIÁO NHÂN BAO XIẾ'T MỪNG (Minh Đệ)

   1- Giáo nhân bao xiết mừng. Tiếng ca hoà vang lừng. Cùng nhau hái nhiều đóa hoa, lượm lên tiến dâng Đức Bà.

   ĐK. Hoa muôn sắc con dâng trước toà, mầu tươi tắn hương ngát tốt xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước toà, c̣n thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên đ́nh.

   2- Tấu lạy Mẹ Chúa trời, lắng tai nghe đôi lời. Ḷng con mến Mẹ thiết tha. T́nh Mẹ thương con hải hà.

 

 

ĐÂY THÁNG HOA (Duy Tân) 2/4

ĐK: Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà. Dâng tiến hoa ḷng mến dâng lời cung chúc. Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc. Muôn tháng qua ḷng con yêu Mẹ không nḥa.

  1. Đây muôn hoa đẹp c̣n tươi thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi Maria, Mẹ tung xuống muôn hoa trời. Để đời chúng con đẹp vui, nhớ quê xa vời.
  2. Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về. Vang ca tưng bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. Ánh hồng sắc hương càng tô thắm xinh nhan Mẹ. Sóng nhạc reo vang tràn lan đến muôn muôn đời.

 

GẦN L̉NG MẸ (Duy Tân)

ĐK: Gần ḷng Mẹ Maria, chúng con không sợ nguy biến, gần ḷng Mẹ Maria, chúng con quên đời ưu phiền.

1. Maria, Nữ vương bên trời hạnh phúc, thần thánh dâng muôn điệu nhạc thiêng du dương. Maria, Mẫu thân nhân từ lân tuất. Trần thế đang ngóng trông t́nh Mẹ yêu thương.

2. Maria, ánh quang trong sạch tay lái, d́u dắt ai bước sai lạc trong nguy nan. Maria, mối trông cậy , niềm ưu ái Ngày tháng qua, ước mong gần Mẹ cao sang.

 

 

GIỜ ĐÂY ÊM ÁI

1.  Giờ đây êm ái nhất cả đời con.  Tấm ḷng khiêm cung ước muốn hiến thân.  Giờ đây êm ái nhất cả đời con.  Hết t́nh con xin kính dâng xác hồn.

ĐK.  Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, hồn xác, tâm tư, ước mong.  Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, chỉ biết yêu Mẹ hết ḷng.

2.  Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van.  Giúp ḷng con luôn chí khí sắt son.  Qùy đây kêu khấn thiết tha nài van.  Muôn ngàn gian truân quyết không biết sờn.

 

 

96. K̀A AI  của Vinh Hạnh 3/4

1. Ḱa ai dong duổi đường gió bụi,  gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lăng những ngày truân chuyên.

2. Ḱa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu,về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

3. Ḱa ai mê mải t́m hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.

4. Ḱa ai sống măi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đường yên vui.

5. Ḱa ai cô quả không hi vọng, kiếp trần gian lạc lơng hôm mai.  Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.

6. Ḱa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối Thiên cung. Về đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa ḷng sạch trong.

 

 

K̀A BÀ NÀO (Hoàng Diệp)

ĐK: Ḱa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Ḱa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận, Bà là ai?

1. Bà là ai, như huệ giữa cḥm gai, như hồng thiêng mầu nhiệm, như đền vua vinh hiển, như thành thánh Sa lem. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như v́ sao mai rạng, như chính cửa Thiên đàng.

2. Bà là ai, tinh tuyền lúc đầu thai, xác hồn như ngọc tuyền, dư đầy ơn Thiên Chúa, như nguồn nước vô biên. Bà là ai, tay bồng Vua thơ bé, tay tràn ơn cứu thế, Đấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đón lời cầu.

 

 

LẠY MẸ FATIMA (ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ) của Nguyễn khắc Tuần

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần: Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Ḷng Mẹ thương bao la, t́nh ái ân vô ngần. Con dâng ḿnh đền thay tội lỗi muôn dân.

1- Từ nay ḷng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá ǵ dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo ǵ, con lo ǵ? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ chi, Mẹ ơi!

2- Trần gian truỵ sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lư, nào đâu mấy người, đâu mấy người! Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi!

 

 

LẠY MẸ KHOAN NHÂN (Hoài Đức)

1. Lạy Mẹ khoan nhân, con kêu khẩn Mẹ sớm chiều. Mong Trái Tim Mẹ hằng thương che chở con. Xin Mẹ nhân lành giúp con, trên đường thế cheo leo. Con dâng ḿnh trong tay Mẹ, trót cả xác hồn.

2. Lạy Mẹ khoan nhân, Mẹ khuyên nhủ con ân cần, chăm chỉ siêng năng, lần hạt Mân côi luôn. Đây chuỗi Kính mừng sáng tươi, kết thành bó hoa xuân. Con dâng Mẹ, mong an ủi Mẹ khỏi u buồn.

3. Lạy Mẹ khoan nhân, Mẹ khuyên nhủ con dâng ḿnh, tôn kính Trái Tim và chịu lễ siêng năng. Con sẽ đền tạ Trái Tim, đau khổ quyết hi sinh, thay bao người đang mê mải thanh sắc, bạc vàng.

ĐK: Ôi Mẫu thân, con trông cậy suốt đời, hăy xót thương. V́ ngoài Mẹ ra, th́ nào con biết trông ai? Mẹ hăy lắng nghe lời hèn con đêm ngày van nài. Mong lúc tàn cơi đời. Dựa bên Trái Tim Mẹ yêu thương.

 

 

LẠY MẸ MẸ CHÚA VINH QUANG (Nguyễn Khắc Tuần)

ĐK: Lạy Mẹ, Mẹ chúa vinh quang, sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi, dẫn ai lạc bước trên đường. Đồng tiến Đức Nữ Thiên đàng, tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường, tiếng con ca hát không ngừng.

1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên, dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cơi trời quang, không vương vấn chi nơi trần gian.

 

 

LẠY MẸ LÀ NGÔI SAO SÁNG (Sao biển/ Tâm Bảo)

ĐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù, ḷng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về nơi bến. Sống chết con trông nhờ. Bao nhiêu sức hộ phù, ḷng Mẹ sẵn sàng, mà đoái đến con, giúp con đưa con tới Thiên đàng.

1. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu t́nh con, sóng va tư bề, thuyền con sắp ḥng, ch́m theo nước xuôi ḍng. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu t́nh con, giúp con yên hàn, chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.

2. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu t́nh con. Phút lênh đênh bập bềnh trôi ngă ḷng, hầu buông lái thôi chèo. thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu t́nh con, giúp con vững ḷng, cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.

 

 

56. LẠY MẸ MARIA MẸ THIÊN CHÚA (DÂNG MẸ) của Hoài Đức

ĐK. Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm ḷng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng sư, là Mẹ con!

1- Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ văng, cả hiện tại, với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2- Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều v́ bác ái quên lợi danh.

 

 

LẠY MẸ FATIMA (ĐỀN TẠ TTMguyễn Khắc Tuần)

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Ḷng Mẹ thương bao la, t́nh ái ân vô ngần.  Con dâng ḿnh đền thay tội lỗi muôn dân.

1. Từ nay ḷng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá ǵ dầu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ.  Dù rằng bao sóng gió con lo ǵ con lo ǵ.  Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ chi Mẹ ơi!

2.  Mẹ ơi giờ đây con thực t́nh thống hối.  Con đường xưa tội lỗi, nguyện xa cách rồi, xa cách rồi.  Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ.  Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời b́nh an.

 

 

LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

ĐK.  Lạy Mẹ xin yêu ủi chúng con luôn luôn.  Mẹ từ bi xin phá những nỗi đau buồn.  V́ đời con gieo rắc biết bao đau thương.  Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1.  Ớ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa.  Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia.  Lúc mà Chúa sinh th́, Mẹ đứng âu sầu lặng yên.  Là Mẹ chúng con, Mẹ xin lĩnh quyền.

2.  Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong.  Ḷng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương.  Quyết c̣n sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân.  Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3.  Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn.  Ước ǵ chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên, từ nay hết lo lắng, hết ưu phiền.

 

LẠY TRÁI TIM VẸN TRINH

ĐK: Lạy Trái Tim vẹn trinh Mẹ Chúa thiên toà, là nguồn yêu thương con cái dương gian. Mẹ dẫn đem muôn hồng ân xuống chan hoà, chịu đựng đau thương cho sống vui an toàn.

1. Lạy Mẹ chí ái nghe lời con hèn. Ḷng con tha thiết yêu mến Mẹ liên. Giữ ḷng trong trắng yêu mến Mẹ nhân hiền. Mong đền Trái Tim chẳng vướng tội nguyên.

2. Ḷng Mẹ sốt nóng luôn t́m phương thần. Làm nguôi uy phép Con Chúa toàn năng. Thế trần mau hăy chăm chú đem thi hành. Lần hạt sớm trưa như thuốc thần linh.

 

 

LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG (Ngô Duy Linh)

Lạy Nữ vương Thiên đàng hăy vui mừng. Alleluia.

V́ Đấng Mẹ đă đáng cưu mang trong ḷng. Alleluia.

Người đă sống lại thật như lời đă phán hứa. Alleluia.

Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

Lạy Thánh nữ Đồng trinh Maria hăy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia. V́ Chúa đă sống lại thật. V́ Chúa đă sống lại thật.Alleluia, Alleluia, Alleluia.

 

 

MARIA NỮ VƯƠNG (Kim Long)

Maria Nữ vương rất uy quyền, nguyện Mẹ thương ban xuống ơn b́nh yên.

1. Bao con dân Việt nam, đêm ngày sống lầm than. Nguyện cầu Mẹ rủ t́nh thương, nh́n từng đoàn con lạc hướng, ban ngày mai sáng tươi vẹn toàn.

2. Quê hương con giờ đây đôi đường rẽ t́nh thương. Ngậm ngùi kẻ ở người. Cuộc đời sầu vương ngàn lối. Mong ngày chung sống bên Mẹ hiền.

3. Con dâng lên lời kinh, xin Mẹ đoái t́nh thương. Từng đoàn người vẫn đợi trông. Ví c̣n lạc xa đường sống. Xin Mẹ thương cháu con Lạc Hồng.

 

 

MẸ ƠI CON MẾN

ĐK: Mẹ ơi con mến Mẹ luôn. T́nh con tha thiết nào hơn. Đây thân con dâng lên, dẫu rằng mọn hèn, cũng xin trông coi, trí tối con xin soi. Mẹ ơi con quyết từ đây, t́nh con thêm thắm từng giây. Con an vui hay chăng cũng không quên rằng, cứu tinh cho hồn, Mẹ là chốn cậy trông.

1. Lạy Mẹ Khiết trinh vẹn tuyền, Mẹ chẳng nỡ tâm bỏ lời con xin. Mẹ là Nữ vương uy quyền, nguyện Mẹ đoái thương phù giúp liên.

 

 

MẸ ƠI CON YÊU MẸ

ĐK: Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu măi đến tuối già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết Mẹ tưhơng nhé, chết trong t́nh yêu Mẹ.

1. Maria, Mẹ con ơi. Con thuộc về Mẹ hẳn rồi. Con chẳng mong ǵ hơn nữa. Con yêu Mẹ có thế thôi.

 

 

MẸ ƠI CON ĐẾN (Sơn Ca)

 1. Mẹ ơi con đến dâng tiến bó hoa thắm nồng. Mùi hương toá vương quyến với muôn lời hát mừng. Mừng Mẹ hoa thắm, ngát thơm toả hương trinh. Sắc đẹp diệu huyền gấp ngàn đoá hoa xinh.

ĐK: Đây hoa, chúng con cùng dâng lên Mẹ lành. Bông hoa ngát hương trầm mầu sắc tươi xinh. Mẹ ơi, đoái nhận ḷng thành kính. Hoa kia dẫu xinh và hương có đậm đà, nhưng đem sánh với Mẹ c̣n kém thua xa, V́ đây, Mẹ là Mẹ ngàn hoa.

2. Ngàn hoa chen lá tô thắm ngai vàng Nữ trinh. Mẹ đẹp ngàn hoa, ánh nét tươi xinh mĩ miều. Lời ca tiếng hát vút lên độ cao siêu. Đức Mẹ tươi cười, cúi nh́n những con yêu.

 

 

52. MẸ ƠI ĐĂ VỄ MÙA HOA (Tháng Năm)

1. Mẹ ơi đă về mùa hoa tươi, lan hương khắp cơi trời, tô xinh thắm cho đời. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con thơ bé cùng nức ḷng đi hái về nhiều hoa dâng tiến Mẹ hiền. Cười vui, tay ôm ngàn cành hoa muôn màu rực rỡ ngát một làn hương tinh tuyền.

ĐK. Dâng lên trước ṭa, câu ca vang ḥa. Mẹ ơi, này tim yêu chúng con thắm nở đóa hoa hồng tươi. Có một mùa hoa thôi, thắm một màu xinh tươi. Chỉ có một mùa thôi! Mẹ ơi, chỉ có một t́nh yêu sắt son chúng con dâng Mẹ. Chỉ có một t́nh thôi.

 

 

MẸ ƠI ĐÂY TẤM THÂN CON

ĐK: Mẹ ơi, đây tấm thân con với bao niềm vui. Mẹ ơi, đây tấm thân con, với muôn sầu đắng. Mẹ ơi, đây tấm thân con, héo hon từng đêm, qú bên nhan thánh Trinh vương, hát lên lời kinh.

1. Mẹ ơi, con dâng lên Mẹ, dâng lên, dâng lên cho Mẹ, tất cả những ǵ là của con, gia đ́nh, anh em, quê hương thân yêu và người thân với bạn bè.

2. Mẹ ơi, con dâng lên Mẹ, dâng lên, dâng lên cho Mẹ, tất cả những ǵ là của con, gia tài, con tim, đôi tay lao công, và những ước mơ xa vời.

 

 

MẸ ƠI, ĐẾN KHI CON (Nguyễn Khắc Xuyên)

Mẹ ơi, đến khi con về trời, sống yên vui đời đời. Mẹ Chúa cả hiển vinh, trong sạch cao quí, đẹp hơn sao sáng. Từ nay, con noi gương Mẹ hiền, quyết tin yêu một niềm. Ngày lưu đầy c̣n xa, xin Mẹ lân tuất, hộ giúp con vững vàng.

1. Mẹ bao dung, hăy thương con nhiều, khó nguy trăm chiều, hồn con nhiều phen đắm ch́m. Dù nơi đây, giữa cơn lưu đầy, đớn đau đêm ngày. Mẹ yêu, d́u con vững đi trên đời.

2. Đời dương gian, sắc hương dịu dàng, thoảng như mây ngàn, trầm đưa hồn con bước lầm, vào nơi tối tăm. Mẹ khoan nhân, xót thương vô bờ, chúng con trông nhờ. Mẹ thương d́u lên tới nơi mong chờ.

 

 

MẸ ƠI ĐỜI CON (XIN VÂNG) của Mi Trầm

  1. Mẹ ơi đời con dơi bước theo Mẹ, ḷng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

  ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

  2. Mẹ ơi đời con dơi bước theo Mẹ, ḷng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

 

 

MẸ ƠI, NƯỚC VIỆT NAM

1. Mẹ ơi, nước Việt nam lâm cảnh tang thương, bao kẻ chết thê lương, không áo cơm, lao tù phong sương dăi dầu (phong sương dăi dầu). Mẹ ơi, ghé mặt thương ban cho nước Nam mau thoát nguy, t́m thấy đời sống vui, hạnh phúc và ấm no.

ĐK: Sống có Mẹ nào con sợ chi, sống có Mẹ nào phải lo ǵ? Dù những cơn gian nguy, th́ cũng không can chi. Dưới cánh tay Mẹ đưa thật êm, con say sưa miệng hát vang rền. Có Mẹ sợ chi, có Mẹ lo ǵ?

2. Mẹ ơi, đă nhiều năm con sống cô đơn, như những khách tha hương, trong gió mưa đêm trường bao nhiêu lạnh lùng. Từ đây, nếu c̣n bao nhiêu năm vẫy vùng, con quyết tâm về với Mẹ mến thương, để sống đời yêu đương.

 

 

MẸ ÁNH B̀NH MINH (Nguyễn Khắc Xuyên)

ĐK:  Mẹ ánh b́nh minh dâng lên sáng ngời. Màn tối trần gian không hề vương gót chân. Mẹ chính vầng trăng trong sáng giữa trời. Tà áo Mẹ như tuyết rơi đỉnh non ngàn.

1. Mẹ là vinh hiển của bao ṇi giống. Mẹ là hoa tươi nở bên trời sáng. Mẹ là yên ủi của bao đời sống. Mẹ hiền Mẹ thảo ôi Mẹ nhân lành.

 

 

MẸ RẤT NHÂN TỪ (Long Nghị)

1. Mẹ rất nhân từ Quốc gia Việt Nam rất lầm than: Dân chúng điêu linh gia đ́nh tan hoang.  Tà thuyết mê ḷng, chiến tranh càng tai ác tàn hung.  Mong thấy con đường d́u tới thanh b́nh.

ĐK.  Ôi Maria, Mẹ thương giơ tay uy quyền, cho giang sơn con toàn an.  Và cho Dân nước bớt cơn cùng khốn.  Ôi Maria, Mẹ thương ban muôn ơn, tràn lan trên quê hương Việt Nam.  Xin đến muôn đời c̣n nhớ ơn ḷng.

2. Mẹ rất nhân từ, Quốc dân Việt Nam rất thành tâm.  Nhưng đến bây giờ chưa c̣n yêu tin.  Mẹ dắt đưa về, sống trong nguồn chân lư ngàn năm.  Thiên Chúa muôn đời thờ kính tôn sùng.

 

 

MẸ TUYỆT MỸ

ĐK: Mẹ tuyệt mỹ không hề vấn vương tội t́nh, diễm lệ như ánh b́nh minh. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết, như muôn hoa tươi xinh.

1. Mẹ là vườn khép kín, là mạch suối niêm phong. Mẹ là hoa thuỷ tiên, thắm xinh muôn mầu muôn hương.

2. Mẹ tràn đầy thánh đức, hồn tinh trắng cao quang. Mẹ là bông huệ tươi, điểm tô vương toà thiên cung.

3. Mẹ là nguồn ánh sáng, hằng soi dẫn muôn dân. T́m về quê b́nh an, sống vui trong niềm hân hoan.

 

 

MẸ TỪ BI (Minh Trân)

1. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân, dưới áo Mẹ lành che khuất bao u buồn nơi khóc than. Đời con đang sống, giữa ba đào trăm nguy biến. Xin Mẹ dắt d́u con qua khỏi nơi nguy nan.

ĐK: Ôi Maria, Ôi Mẹ từ bi lân tuất. Lo sợ ba thù, con nép dưới áo Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Đưa về Thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.

2. Ôi Mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua. Kiếp sống phong trần đây đó bao lần t́nh mẹ vắng xa. Rồi con yếu đuối ngă trên đường gai dương thế. Xin Mẹ dắt d́u con vui bước đi theo Mẹ.

 

 

NÀO ĐỒNG THANH (2/4)

ĐK: Nào đồng thanh ca khen Nữ Trinh. Ḷng từ bi hay thương chúng con, hơn hết muôn người mẹ yêu con cái chính ḿnh đă sinh. Nào đồng thanh ca khen tôn kính. Một t́nh yêu cao sang nhất Thiên đ́nh. Mà Chúa phép tắc uy linh, ban v́ thương nhân thế tội t́nh.

1. Hỡi Thánh nữ Maria ôi êm vui. Con xin dâng trót nơi Mẹ lành một đời. Với phúc lớn lao Danh mẹ trên muôn nơi. Và Mẹ dắt chúng con tới quê trên trời.

 

 

NÀY ĐOÀN CON (2/4)

ĐK:  Này đoàn con sướng vui cùng ca mừng Mẹ vinh hiển, Mẹ nhân ái. Là vinh quang Thiên đ́nh ngàn đời, là máng chuyên muôn ơn xuống cho mọi người khắp mọi nơi.

1. Mẹ đẹp như đoá hoa hồng toả ngàn hương. Mẹ như  ánh sao mai soi lối cho trần gian. Mẹ là như cửa Thiên đ́nh mở rộng luôn. Đoàn con đến nương thân, Mẹ chở che vẹn toàn.

2. Mẹ ủi an những tâm hồn nặng sầu đau. Mẹ nên chốn nương thân cho hết những tội nhân. Mẹ cầu cho giáo dân được vững niềm tin. Mẹ vinh sáng cao quang như ánh trăng diệu huyền.

 

 

NÀY ĐỜI CON (Kim Long)

ĐK: Này đời con sầu thương nguy khó. Cầu Mẹ thương chở che nâng đỡ. Chiếu ánh huy hoàng soi lối đường, đưa bước theo Mẹ, con vững ḷng. Mẹ ở bên hồn con con luôn măi. Dù thuyền con đă buông tay lái, sóng gió tư bề đang thét gào, nhưng có bóng Mẹ con chẳng nao.

1. Cúi xin mẹ che chở hồn xác con. Lúc yên hàn gió đời vương dịu hiền. Cũng như giờ khổ sầu ḷng héo hon. Ngước lên Mẹ, con tiến bước vững bền.

2. Ngước lên Mẹ kêu cầu Mẹ đoái thương. Đến lau sạch mắt lệ đang tuôn trào. Dẫn đưa về quê trời hằng ước mong. Sống bên Mẹ, con lăng quên u sầu.

 

 

NĂM XƯA TRÊN CÂY SỒI

1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói.  Mẹ nhắn nhủ người đời: Hăy mau ăn năn đền bồi - Hăy tôn sùng Mẫu Tâm - Hăy năng lần hạt Mân Côi.

ĐK.  Mẹ Maria ơi!  Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối.  Mẹ Maria ơi!   Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, Đức Tin sáng ngời.

PK-2: Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi.  Có biết bao lờp người gần xa đua nhau bước tới.  Ḷng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời.  Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong T́nh Mẹ yên vui.

 

 

NGÀY NAY CON ĐẾN

ĐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên đ́nh. Dâng ngành Văn côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hoà với cung đàn, xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan ḥa. Ḷng con yêu mến, cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

1- Mẹ ơi, lời con thiết tha nài xin. Con năng ngắm phép Văn côi từ đây. Nầy con thành tâm mến yêu cậy tin, cao rao phép thánh Văn côi hàng ngày.

3- Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van. Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống ơn tràn đầy.

 

 

NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG (Nguyễn Đức Huyến) 3/4

ĐK: Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đoá hồng khoe mầu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong t́nh người. Maria Trinh vương mến yêu ḷng con. Con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria Trinh vương mến yêu Mẹ ơi. Xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy.

1. Trên đôi môi mềm, e ấp con nguyện cầu. Xin Mẹ chở che. Ḷng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có Mẹ ủi an.

2. Khi con âu sầu, con ngước trông lên Mẹ. Xin Mẹ ủi an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến, sẽ luôn có Mẹ chở che.

 

 

ÔI NỮ VƯƠNG CAO SANG

ĐK. Ôi Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời, ngày nay con đến khấn dâng trót ḿnh con. Xin đoái thương xem con hầu ngă giữa vời. Nhờ Mẹ tra tay cứu giúp xác hồn.

1- Khấn dâng Mẹ trót cả cuộc đời: T́nh yêu, ước muốn tuổi xuân. Cúi xin Mẹ hăy thẩm nhậm lời, dắt d́u con xa thoát lưới trần.

2- Những khi ḷng khắc khoải buồn rầu, cùng Mẹ con sẽ thở than. Những khi ḷng chán nản ưu sầu, xin Mẹ thương an ủi đỡ đần.

 

 

ÔI TRÁI TIM VẸN TUYỀN (Hải Linh)

ĐK: Ôi Trái Tim Vẹn tuyền, không nhiễm vương tội nguyên. Ḷng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim nhân lành cực khoan. Ḷng con cất tiếng tung hô cảm mến, Trái Tim quá yêu nhân trần.

1. Mẹ như sao sáng chiếu trong khắp trời.Toà cao chói lói bên Chúa Ba Ngôi. Ôi Trái Tim Mẹ chứa chan hồng ân, thương giúp đoàn con khốn khó thế trần.

2. Ḷng Mẹ đau đớn xót xa trăm đường. Ṿng gai thấu suốt  in bao vết thương. Con quyết tâm đền những nỗi bạc vong. Tin kính cậy trông yêu mến hết ḷng.

 

 

SỐNG GẦN MẸ (Nguyễn khắc Xuyên)

ĐK. Sống gần Mẹ ḷng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi! Sống gần Mẹ ḷng con êm đềm thiết tha, Mẹ ơi!

1- Ḷng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên ḷng. Mẹ con thở than thiết tha nỗi vui hoặc nỗi buồn ḷng con được thảnh thơi. Đời con chứa chan bao t́nh âu yếm khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Ḷng con yên hàn vững tin tới khi về Quê Trời là cơi vui đời đời.

 

 

TUNG HÔ NỮ VƯƠNG (Nguyễn Duy Vi)

ĐK: Tung hô Nữ vương cao sang hiển vinh. Ôi Mẹ khiết trinh, t́nh lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi, an b́nh sáng tươi, lời hoan hỉ c̣n vang khắp muôn đời.

1. Nơi huy hoàng thiều quang, các thánh thần ca hát, hoà kính Nữ vương chín tầng lưu luyến. Cao ngự toà cực sang xuống phúc lành lai láng, hùng vĩ sắc hương lẫy lừng uy quyền.

2. Xưa bởi ngành giesse thắm nở mầu xinh tốt, d́u tiếng vẻ vang chức Mẹ Thiên Chúa. Muôn điệu nhạc hỉ hoan xướng kính Mẹ không ngớt. Trông đến chúng dân hăy c̣n lưu đầy.

3. Như con thuyền trên khơi đón ánh vàng soi lối, con đón ánh Mẹ giữa trời đen tối. Cho muôn hồn lầm than chóng thấy ngày quang sáng. Non nước mến yêu thấy ngày huy hoàng.

 

 

THÀNH TÂM DÂNG BÀI CA (3/8)

ĐK: Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi, cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời.

1. Khúc ca dâng tiến Mẹ, ngát bay tựa hương trầm, lời ca c̣n vang vang, hoà ư thơ tŕu mến.

2. Tiếng con vang tời trời, tán dương Mẹ muôn đời, hoà tâm t́nh nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hỡi.

3. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm xinh tựa trăng rắm, đẹp như ngàn hoa xuân, bền vững hơn trời đất.

4. Khúc ca dâng tiến Mẹ, thắm tươi ngàn thế hệ, dù bao đời phôi pha, t́nh mến không bờ bến.

 

 

THỀ HỨA HẾT TÂM T̀NH (BỐN LỜI NGUYỀN) (Minh Đệ)

ĐK. Thề hứa hết tâm t́nh cùng Mẹ mến yêu. Con cao rao danh Maria. Thề hứa hết tâm t́nh cùng Mẹ mến yêu. Con cao rao danh Maria!

1- Dù lúc yên vui dù đắng cay, ôi Maria! Nguyện giữ luôn một niềm tớ ngay, ôi Maria!

3- Đời sống con yêu Mẹ thiết tha, ôi Maria! Giờ chết con lên trời xướng ca, ôi Maria!

 

 

TRÊN CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ (Nguyễn khắc Xuyên)

ĐK. Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai? Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai?

1- Trời đêm vắng sao sương về, đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông t́m đây đó, có ai bạn đường cùng đi khỏi lo? Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng, vực sâu đang gầm dưới lá rung! Con lao đao sắp ngă trên đường nguy khốn, đoái thương con cùng, Mẹ Đấng Chí Tôn.

2- Mẹ Maria nhân từ, Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm. Bên tai con âu yếm tiếng Mẹ khuya sớm. Chúng con lo ǵ sầu thương vấn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng, Mẹ thương đến hồn rất đáng thương. Con đây là giá máu Con Mẹ yêu dấu. Vững tin ở Mẹ thương đến con nhiều.

 

 

TRONG NẮNG MAI (Kim Long)

1. Trong nắng mai huy hoàng, rộn ràng chim trời ca hát, muôn đoá hoa đẹp tươi, theo Thần sứ con dâng lời.

ĐK: Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ liên, đẹp tươi diễm lệ khôn sánh, ngàn đời dâng lời hoan ca Maria.

2. Trong bóng đêm chập chùng, bầu trời thêu ngàn tinh tú. Muôn tiếng ca đầy vơi, theo Thần sứ con dâng lời.

3. Trong đắng cay u sầu, cuộc đời vương màu tang chế, nhưng sáng ngời niềm tin, theo Thần sứ con dâng lời.

 

 

TRƯỚC THÁNH NHAN MẸ DỊU DÀNG (2/4)

ĐK: Trước Thánh nhan Mẹ dịu dàng đầy phúc ân, đoàn con đến thành kính dâng cả xác hồn. Mẹ giơ tay từ bi uy quyền. Mẹ ơi, xin nhận tấm ḷng thành, trót niềm trung trinh với t́nh thảo hiếu, lễ vật dâng lên là trái tim yêu.

1. Trong đời sống, có những ngày rét run như một trời đông, th́ đoàn con hân hoan nh́n lên mừng Mẹ cao sang hiển vinh. Chí trung thành chẳng đổi rời, lúc vui mừng có Mẹ chung vui.

 

 

V̀ TỘI TRẦN GIAN SAY ĐẮM (3/8)

1. V́ tội trần gian say đắm dục t́nh, làm cho Trái Tim Mẹ đây tan nát trăm phần. Hỡi con là kẻ tri ân, hăy đem hết t́nh báo đền công ơn.

ĐK: Đời con trước, thôi đă trót vô ơn. Rầy con quyết đem hết cả đời sống. Ḷng khăng khít con hết sức trung thành. Mà báo đáp ḷng Mẹ yêu thương.

2. Ḷng Mẹ giờ đây đau xót trăm phần. V́ tội chúng con say mê theo thói phong trần. Thôi con đừng tiếc sự đời. Hăy yêu mến Mẹ hết t́nh con ơi.

 

 

XIN MẸ NGHE TIẾNG CON (Trinh Cát)

ĐK: Xin Mẹ nghe tiếng con khẩn cầu những khi âu sầu đau đớn. Xin Mẹ xuống muôn vàn sức cho hồn con an vui tháng ngày. Giữa nơi lưu đầy, nếu không có Mẹ th́ đời con thành đời lầm than sầu khổ. Nếu không có Mẹ giữa nơi lưu đầy, ngày gian nan con biết thở than với ai.

1. Trần gian hỡi có ai buồn sầu, xa quê hương có ai âu sầu, mau chạy lại đây, bên Mẹ nhân thay, linh hồn ta sẽ sống đời vui say.

2. Hôm nay con đến đây xin v́ sự thương khó, Mẹ nỉ non bên Fatima trên cây sồi. Xin thương xem những khi linh hồn đầy sầu khổ, cho con vui những ngày lưu đầy c̣n xa xôi.

 

 

KINH NGỢI KHEN
(đọc riêng sau khi rước Chúa để nhờ Mẹ Maria cảm ơn Chúa thay cho ḿnh)

 

. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.

. Và ḷng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng Cứu chuộc tôi.

. V́ Chúa đă trông đến sự thấp hèn tôi tớ Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc.

. V́ Đấng Toàn năng đă làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Người chí thánh.

 

. Ḷng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những người kính sợ Chúa.

 

. Chúa đă ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo với những ư nghĩ kiêu căng của chúng.

. Chúa đă hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao, và đă nâng người hèn mọn lên.

. Chúa đă cho người đói khó no đầy ơn phúc, và để người giầu có trở về tay không.

 

. Chúa đă săn sóc Israel đầy tớ Chúa, bởi nhớ lại ḷng thương xót Chúa.

. Như Chúa đă phán hứa với tổ phụ ta, cho Abraham và ḍng dơi người đến muôn đời.

 

. Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

. Như đă có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

 
 

Thánh Ca

Dùng Trong Các Giờ Đền Tạ

 

1 - XIN CHÚA  NGÔI BA
(Veni Creator Spiritus)

Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm,

Soi ḷng con đầy u mê tối tăm.

Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên,

Mở miệng cao rao Thánh Danh Người luôn.

 

Thêm sức cho con phá tan chước ma,

Xua đoàn Satan quân ra rất xa.

Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng chỉ soi,

Để con được yên trí không sợ nguy.

 

Ao ước trông mong các ơn Chúa ban,

Như mạch thông ra luôn ơn chứa chan.

Mà tưới cho ḷng kẻo c̣n khô khan,

Rửa linh hồn nhơ uế nơi trần gian.

 

Con dám xin tin kính nơi Chúa Cha,

Tin thật Ngôi Hai Cha sinh phát ra.

Và Chúa Thánh Thần quả là Ngôi Ba,

Bởi Cha con yêu Mến nhau mà ra.

 

Con kính tôn Ba Ngôi thương xót thay,

Tác thành nên thân con sống nay,

Đành chết khổ h́nh cứu chuộc tội con,

Khấng đoái thương ban ơn đêm ngày luôn. Amen.

2 - CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

1.- Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người thương thăm viếng hồn con.  Đem xuống cho con hồng ân chan chứa.  Trau dồi cho đáng ngôi Thánh đường.

ĐK.  Nguyện xin Chúa Ngôi Ba.  Đoái nghe lời con thiết tha.  T́nh thương mến ấp ủ con ngày đêm.  Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2.- Cầu xin Chúa Thánh Thần.  Người ban cho trí hồn con.  Ơn biết khôn ngoan t́m theo chân lư.  Xa điều gian dối, luôn trung thành.

 

3 - THỜ LẠY CHÚA

ĐK. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái, trong h́nh bánh náu thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái, nương ḿnh dưới thế trần.

PK-1: Hồi tưởng xưa kia, Cha đă hy sinh nằm Thánh giá, ḷng nhân ái bao la, c̣n chưa thỏa tâm Cha. Mà nay Cha muốn dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi qúi giá, Ḿnh Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

PK-2: Và tổ tông xưa thu tích Ma-na dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên Đàng con ước mong. Có Cha lẽ nào con ngă ḷng.

4 - CON QÙ GỐI

PK-1: Con qùi gối thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con qùi gối thờ lạy Chúa, dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

PK-2: Con thờ lạy Chúa ngự trong Phép Mầu Nhiệm. Chúa ẩn ḿnh đi chỉ v́ thương yêu con. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con tủi sầu thôi héo hon .

5- PHÚT KÍNH THỜ

PK-1: Qùy đây nguyện đem hết cả tâm t́nh, con thờ lạy Chúa chí linh . Là Cha Ái ân bởi trời ngự xuống, làm của dưỡng nuôi phù tŕ muôn dân. Ôi linh hồn ca mừng Chúa uy linh quyền thế, đă v́ t́nh yêu mến, xuống đây mưa tưới cho hồn con thắm một nguồn ơn muôn phần thắm tươi.

ĐK. Ôi yêu đương cả ḷng Chúa Giêsu, Ái ân trong bánh các Thiên Thần. Con tha thiết cúi tôn thờ vui sướng, Chúa ẩn ḿnh cùng   con chốn gian trần .

PK-2: Qùi đây nguyện đem hết cả tâm t́nh, con thờ lạy Chúa chí linh. Người như Bánh xưa hộ phù E-li, đường xa núi cao bền dồn chân đi. Ôi linh hồn ca mừng Chúa uy linh quyền thế, đă v́ t́nh yêu mến. Bánh thiêng nâng đỡ cho hồn đi tới một ngày mai bên Người muôn đời .

6 - L̉NG CON ĐAU ĐỚN

ĐK. Ḷng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Cậy trông Máu Thánh Chúa thương xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất t́nh Chúa. Nhờ ḷng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

PK-1: Ở Cha nhân từ xin thương xem người tội lỗi. Kêu khóc than van đêm ngày hết ḷng cậy trông. Ḷng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối. Chúa nhân từ thương xót con cùng.

PK-2: Thế gian điêu tàn miệt mài trên đường tội lỗi. Mê đắm gian tham, khinh mạn chính Nguồn B́nh An. Này con kêu van, nhờ lời Đức Mẹ tâu đối. Chúa nhân từ thương xót nhân gian.

7 - QÙI BÊN CUNG THÁNH

ĐK. Qùi bên Cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh đẫm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng T́nh yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

PK-1: Lệ sầu rưng rưng ngước nh́n lên Cha tiếng ḷng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội t́nh.

PK-2: Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê, máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong T́nh Cha.

8 - CHÚA NHÂN TỪ

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết.

Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

PK-1: Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo ḷng lân tuất vô bờ.

PK-2:  Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác, cứu con thoát tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

9 - BÁNH CÁC THIÊN THẦN

PK-1: Đây là bánh các Thiên Thần, nay nên bánh nuôi nhân trần.  Con qú gối để tôn thờ, Cha ngự xuống trong ḷng.

ĐK. Ôi Giêsu mến yêu muôn ngh́n!  Con được Chúa vô cùng thương đến. Cha ban thân xác dưỡng nuôi liên. Con đây biết lấy chi báo đền.

PK-2: Cha là Chúa các Thiên Thần, nay Cha xuống giữa gian trần.  Con qú gối để tôn sùng.  Cha ngự xuống trong ḷng.

10 - CON THỜ LẬY CHÚA

PK-1: Con thờ lậy hết t́nh, Chúa ngự trong phép Thánh,

yêu quí nhân loại hiến thân trong h́nh bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày, cho ḷng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK. L̉ng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa.  Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua.  Đời con tin yêu thắm trong t́nh Cha.  Ngày đêm vang lên biết bao lời ca, dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

11 - CON MUỐN CHÚC MỪNG

PK-1: Con muốn chúc mừng mầu nhiệm, Máu Thịt Thiên Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế, Sinh bởi ḷng Đức Nữ Trinh.

ĐK. Ôi bí tích cực uy linh!  Chúng con thành kính sấp ḿnh.  Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới.  Mắt không thể thấy nhưng ḷng vững tin.

PK-2: Sinh xuống gian trần hèn mọn xuôi ngược gieo rắc lời thiêng.  Chúa c̣n lập nên Tiệc Thánh, dưỡng nuôi hồn xác nhân trần.

PK-3: Trong tối chia ly tiệc niệm, ban truyền bánh miến rượu nho, kíp thời trở nên Thịt Máu, chính tay tặng các Tông Đồ.

 

12 - ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Ḷng Mẹ thương bao la, t́nh ái ân vô ngần.  Con dâng ḿnh đền thay tội lỗi muôn dân.

PK-1: Từ nay ḷng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá ǵ dầu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ.  Dù rằng bao sóng gió con lo ǵ con lo ǵ.  Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ chi Mẹ ơi!

PK-2:  Mẹ ơi giờ đây con thực t́nh thống hối.  Con đường xưa tội lỗi, nguyện xa cách rồi, xa cách rồi.  Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ.  Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời b́nh an.

13 - MẸ RẤT NHÂN TỪ

PK-1: Mẹ rất nhân từ Quốc gia Việt Nam rất lầm than: Dân chúng điêu linh gia đ́nh tan hoang.  Tà thuyết mê ḷng, chiến tranh càng tai ác tàn hung.  Mong thấy con đường d́u tới thanh b́nh.

ĐK.  Ôi Maria, Mẹ thương giơ tay uy quyền, cho giang sơn con toàn an.  Và cho Dân nước bớt cơn cùng khốn.  Ôi Maria, Mẹ thương ban muôn ơn, tràn lan trên quê hương Việt Nam.  Xin đến muôn đời c̣n nhớ ơn ḷng.

PK-2: Mẹ rất nhân từ, Quốc dân Việt Nam rất thành tâm.  Nhưng đến nay c̣n bao người chưa tin.  Mẹ dắt đưa về, sống trong nguồn chân lư ngàn năm.  Thiên Chúa muôn đời thờ kính tôn sùng.

14 - NĂM XƯA TRÊN CÂY SỒI

PK-1: Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói.  Mẹ nhắn nhủ người đời: Hăy mau ăn năn đền bồi - Hăy tôn sùng Mẫu Tâm - Hăy năng lần hạt Mân Côi.

ĐK.  Mẹ Maria ơi!  Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối.  Mẹ Maria ơi!   Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, Đức Tin sáng ngời.

PK-2: Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi.  Có biết bao lờp người gần xa đua nhau bước tới.  Ḷng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời.  Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong T́nh Mẹ yên vui.

15 - XIN VÂNG

PK-1: Mẹ ơi, đời con dơi bước theo Mẹ, ḷng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.  Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.

ĐK.  XIN VÂNG, Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.  Hôm qua, hôm nay, và ngày mai.  XIN VÂNG, Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG, hôm nay, tương lai, và suốt đời.

PK-2: Mẹ ơi, đời con dơi bước theo Mẹ.  Ḷng con quyết noi gương Mẹ.  Xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.  Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, Bầy chông dâng tràn muôn lối.  Xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.

16 - NGUỒN CẬY TRÔNG

PK-1: Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi.  Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hăy thương t́nh d́u dắt con thơ qua hiểm nguy cơi đời.

ĐK.  Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không.  Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hăy lắng nghe con nài van.  Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là NGUỒN AN VUI.  Hết t́nh kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.

PK-2: Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, Liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm.  Đoàn con xin Mẹ, dọi ánh huy hoàng, Nguồn sáng Tin Yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.

17 - CON DÂNG VỀ MẸ

ĐK.  Con dâng về Mẹ, một ḷng tin yêu bao la.  Một ḷng cậy trông vàng đá.  Dâng lên Mẹ, lời kinh như áng hương trời, dịu hiền tỏa bay nơi nơi.

1.  Con dâng về Mẹ, trọn cuộc đời nơi khóc than.  Đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.

2.  Con dâng về Mẹ, lời nguyện tin yêu thiết tha.  Dù đời phôi pha, T́nh yêu vẫn luôn đậm đà.

18 - GIỜ ĐÂY ÊM ÁI

1.  Giờ đây êm ái nhất cả đời con.  Tấm ḷng khiêm cung ước muốn hiến thân.  Giờ đây êm ái nhất cả đời con.  Hết t́nh con xin kính dâng xác hồn.

ĐK.  Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, hồn xác, tâm tư, ước mong.  Ôi Maria, này con thiết tha tận hiến cho Mẹ, chỉ biết yêu Mẹ hết ḷng.

2.  Quỳ đây kêu khấn thiết tha nài van.  Giúp ḷng con luôn chí khí sắt son.  Qùy đây kêu khấn thiết tha nài van.  Muôn ngàn gian truân quyết không biết sờn.

 

19 - XIN YÊN ỦI

ĐK.  Lạy Mẹ xin yêu ủi chúng con luôn luôn.  Mẹ từ bi xin phá những nỗi đau buồn.  V́ đời con gieo rắc biết bao đau thương.  Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1.  Ớ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa.  Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia.  Lúc mà Chúa sinh th́, Mẹ đứng âu sầu lặng yên.  Là Mẹ chúng con, Mẹ xin lĩnh quyền.

2.  Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong.  Ḷng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương.  Quyết c̣n sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân.  Và không quyến luyến thú vui thế trần.

3.  Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn.  Ước ǵ chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên, từ nay hết lo lắng, hết ưu phiền.

20 - BIẾT LẤY G̀ CẢM MẾN

ĐK.  Biết lấy ǵ cảm mến.  Biết lấy chi báo đền.  Hồng ân Chúa cao vời.  Chúa đă làm cho con.

TK-1: Thương con từ ngàn xưa.  Một t́nh yêu chan chứa.  Và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian.  Cho con say t́nh mến.  Và này con xin đến.  Một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

TK-2: Trao cho con lời Chúa Dù đời con hoen úa.  Nguyện đời con đem lời chân lư đến cho mọi nơi.  Ra đi đầy nguyện ước.  Và này con gieo bước.  Nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.

TK-3: Chân đi đạp đồi non.  Biển đời bao sóng gió.  Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con.  Yêu thương làm hành trang.  Ngọn đèn tin thắp sáng.  Một đời vui như đàn chim hót, suối reo đầu nguồn.

TK-4: Xin cho con b́nh an.  Và dầu bao nguy biến.  Cuộc đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian.  Xin cho con nghèo khó.  Cuộc đời bao nguy khốn.  Đời hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn đời.

21 - ĐẾN MUÔN ĐỜI

ĐK.  Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.  Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.  Muôn muôn đời con ca vang t́nh thương Chúa.  Và măi măi con nhớ công ơn Người.

TK-1: V́ t́nh yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh.  Chúa dắt d́u con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

TK-2: V́ t́nh yêu bao la Chúa ǵn giữ con qua bao hiểm nguy, con vui sướng.  Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng,Ngài êm ái nào hơn.

22- ĐÂY NHIỆM TÍCH

Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quí, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu kư, phải kính nhường nghi lễ mối đây. Ta hăy lấy đức tin bù lại nếu giác quan không cảm thấy ǵ. 

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang ḥa.  Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương.  Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

23 - HÁT LÊN BÀI CA

ĐK.  Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân) hăy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa.  Sáng trong niềm tin (một niềm tin) khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa Thiên đ́nh.

TK: Về đây muôn người nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời, hoà tiếng nơi nơi tung hô Chúa.  Trong nắng ban mai hoa lá khoe tươi, chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa.

HẾT