Cch đọc kinh Mn ci knh Đức Mẹ

 

 

Kinh Mn ci l kinh cầu nguyện theo Kinh thnh. Ta nhắc nhớ lại những sự việc cao cả đ xảy ra trong cuộc đời Đức Mẹ v cuộc đời Cha Gisu khi sống ở trần gian.

Đọc kinh Mn ci để tỏ lng knh mến Đức Mẹ v Cha Gisu con của Người.

Đức Mẹ rất thch nghe con ci đọc kinh Mn ci, v họ nhắc cho Mẹ những ơn phc Cha ban cho Người.

Đọc với cả tm tr theo lời kinh, sẽ thấy hứng th, khỏi nhm chn. Những người yu nhau khng chn nghe lời "yu". 

 

Đức Mẹ phn với thnh nữ Mechtilda: " Khi sống con đọc bao nhiu kinh, khi chết con được bấy nhiu ơn".

 

(Nn c một trng hạt, nếu khng, th đếm bằng đốt ngn tay, hoặc bn kia đếm).

 

Thể thức đọc chung xin đề nghị như sau:

            1. Lm dấu Thnh gi:

Nhn Danh Cha (đưa tay phải ln trn), v Con (đưa tay xuống giữa ngực) v Thnh Thần (đưa tay qua vai tri rồi đưa qua vai phải). Amen (chắp tay lại).

         

        2. Kinh Đức Cha Thnh Thần:

Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng, chng con xin Đức Cha Thnh Thần xuống đầy lng chng con, l kẻ tin cậy Đức Cha Trời, v đốt lửa knh mến Đức Cha Trời trong lng chng con, chng con xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.

Chng con cầu cng Đức Cha Trời, xưa đ cho Đức Cha Thnh Thần xuống, soi lng dạy dỗ cc thnh Tng đồ, th rầy chng con cũng xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần lại xuống, yn ủi dạy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

        3. Kinh Ăn năn tội

Lạy Cha con, Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng. Cha đ dựng nn con, v cho Con Cha ra đời, chịu nạn chịu chết v con, m con đ cả lng phản nghịch lỗi nghĩa cng Cha, th con lo buồn đau đớn, cng ch ght mọi tội con trn hết mọi sự.

Con dốc lng chừa cải, v nhờ ơn Cha, th con sẽ lnh xa dịp tội, cng lm việc đền tội cho xứng. Amen.

        

      4. Xướng mầu nhiệm:

            (Ty chọn 1 hoặc 5 mầu nhiệm trong 20 mầu nhiệm sau)

 

5 Sự Vui:

Thứ nh́t th ngắm: Thin th̀n truỳn tin cho Đức B chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khim nhường.

 

Thứ hai th ngắm: Đức Bà đi víng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yu người.

 

Thứ ba th ngắm: Đức Bà sinh Đức Cha Gisu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 

Thứ bốn th ngắm: Đức Bà dng Đức Chúa Gisu trong đ̀n Thnh. Ta hãy xin cho được vng lời chịu lụy.

 

Thứ năm th ngắm: Đức Bà tìm được đức Chúa Gisu trong đ̀n thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa lun.

 

5 Sự Sng:

Thứ nh́t th ngắm: Đức Cha Gisu chịu php Rửa tại sng Giođan. Ta hy xin cho được sống đẹp lng Đức Cha Trời.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu lm php lạ ha nước thnh rượu tại Cana. Ta hy xin cho được vững tin vo quyền năng Đ.Cha Trời.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Gisu rao giảng Nước Trời v ơn thống hối. Ta hy xin cho được ơn cải sửa tm hồn.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Gisu biến hnh trn ni Tabor. Ta hy xin cho được lun lắng nghe Lời Người.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Gisu lập php Thnh Thể. Ta hy xin cho được sing năng rước Mnh Mu Thnh Người.

5 Sự Thương:

Thứ nh́t th ngắm: Đức Chúa Gisu lo bùn đ̉ m̀ hi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn ṭi nn.

Thứ hai th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đ̣i mão gai. Ta hy xin cho đươc chịu moi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn th ngắm: Đức Chúa Gisu vác cy thánh gia. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chn Chúa.

Thứ năm th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu ch́t trn cy thánh giá.Ta hãy xin đóng đinh tnh thịt xác thịt vào Thánh giá Chúa.

5 Sự Mừng:

Thứ nh́t th ngắm: Đức Cha Gisu sống lại. Ta hy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu ln trời. Ta hy xin cho được i mộ những sự trn trời.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Thnh Thần hiện xuống. Ta hy xin cho được lng đầy dẫy mọi ơn Đức Cha Thnh Thần.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Trời cho Đức Mẹ ln trời. Ta hy xin ơn chết lnh trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Trời thưởng Đức Mẹ trn trời. Ta hy xin Đức Mẹ ph hộ cho ta được thưởng cng Đức Mẹ trn nước Thin đng.

    5. Kinh Lạy Cha (1 kinh)

Lạy Cha chng con ở trn trời,

Chng con nguyện Danh Cha cả sng,

Nước Cha trị đến,

Cha thể hiện dưới đất cũng như trn trời.

Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy,

V tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con,

Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ,

Nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen

 

    6. Kinh Knh mừng (10 kinh)

Knh mừng Maria đầy ơn phc, Đức Cha Trời ở cng B, B c phc lạ hơn mọi người nữ, v Gisu Con lng B gồm phc lạ.

Thnh Maria Đức Mẹ Cha Trời, cầu cho chng con l kẻ c tội khi nay v trong giờ lm tử. Amen.

 

    7. Kinh Sng Danh (1 kinh)

Sng Danh Đức Cha Cha v Đức Cha Con v Đức Cha Thnh Thần.

Như đ c trước v cng v by giờ v hằng c v đời đời chẳng cng. Amen.

 

Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Cha Gisu, xin tha tội lỗi chng con, xin cứu chng con khỏi sa hoả ngục, xin đem cc linh hồn ln thin đng, nhất l những linh hồn cần đến lng Thương xt Cha hơn.

 

    8. Kinh Lạy Nữ vương

Lạy Nữ vương, Mẹ nhn lnh, lm cho chng con được sống, được vui, được cậy. Thn lạy Mẹ, chng con con chu Ev ở chốn khch đầy, ku đến cng B. Chng con ở nơi khc lc, than thở ku khấn B thương. Hỡi ơi, B l Chủ Bầu chng con, xin gh mắt thương xem chng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chng con được thấy Đức Cha Gisu Con lng B gồm phc lạ.

i, khoan thay, nhn thay, dịu thay. Thnh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

 

 

Nếu cần khấn xin ơn g th đọc kinh ny:

    9. Kinh Hy nhớ

Lạy Thnh nữ Đồng Trinh Maria l Mẹ rất nhn từ, xin hy nhớ xưa nay chưa từng nghe c người no chạy đến cng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu gip m Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhn v sự ấy con lấy lng trng cậy than van, chạy đến sấp mnh xuống dưới chn Đức Mẹ, l Nữ Đồng Trinh trn hết cc kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoi đến con l kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ l Mẹ Cha Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con ku xin, một dủ lng thương m nhận lời con cng. Amen.

 

Cầu cho Tổ tin, ng B, Cha Mẹ...đ qua đời th đọc kinh ny:

    10. Kinh Vực su

Lạy Cha, con ở dưới vực su ku ln Cha, xin Cha hy thẩm nhậm lời con ku van, hy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Cha chấp tội, no ai rỗi được. Bởi Cha hằng c lng lnh, cng v lời Cha phn hứa, con đ trng cậy Cha. Linh hồn con cậy v lời hứa ấy, th đ trng cậy Cha. Những kẻ lm dn Đức Cha Trời, đm ngy hy trng cậy Người cho lin, v Người rất nhn lnh hay thương v cng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ lm dn Người thay thảy.

Lạy Cha, xin ban cho linh hồn (Tin nhn, ng B, Cha Mẹ)... được nghỉ ngơi đời đời, v được sng soi v cng. Lạy Cha, xin cứu lấy linh hồn... cho khỏi t ngục, m được nghỉ yn. Amen.

 

    11. Kinh Cm ơn

Con cm ơn Đức Cha Trời l Cha lng lnh v cng, chẳng bỏ con, chẳng để con khng đời đời, m lại sinh ra con, cho con được lm người, cng hằng gn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngi Hai xuống thế lm người, chuộc tội chịu chết trn cy Thnh gi v con, lại cho con được đạo thnh Đức Cha Trời, cng chịu nhiều ơn nhiều php Hội Thnh nữa, v đ cho phần xc con ngy (đm) hm nay được mọi sự lnh, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy cc Thnh ở trn nước Thin đng, cm ơn Đức Cha Trời thế no, th con cũng hợp cng cc Thnh m dng cho Cha con, cng cm ơn như vậy. Amen.

 

    12. Kinh Trng cậy

Chng con trng cậy rất thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin chớ ch, chớ bỏ lời chng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sng lng,

- Hằng chữa chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

- Lạy Rất Thnh Tri Tim Đức Cha Gisu, thương xt chng con.

- Lạy Tri Tim cực thanh cực tịnh Rất Thnh Đức B Maria, cầu cho chng con.

- Lạy ng thnh Giuse l bạn thanh sạch Đức B Maria trọn đời đồng trinh , cầu cho chng con.

- Lạy Cc Thnh Tử đạo Việt nam, cầu cho chng con.

 

 

15 Ơn ch ức Mẹ hứa ban cho những ai sing lần hạt Mn ci 

            (Đức Mẹ đ hứa qua thnh Alan Dng Đaminh)

            1. Mẹ sẽ ban một ơn đặc biệt, cho những ai sốt sắng đọc kinh.
            2. Mẹ sẽ che chở đỡ nng, v cn ban xuống ơn thing dạt do.

            3. Kinh Mn Ci  diệt trừ thi xấu, v diệt tan b rối, tội nhơ.

            4. Đem Tnh thương Cha v bờ, diệt trừ lng tr tham của đời.

            5. Ai trung thnh v chăm ch đọc, sẽ khng phải hư mất đời đời.

            6. Ai chăm ch đọc v suy gẫm, sẽ (1. Khng mắc tai nạn rủi ro, 2. Thot cơn thịnh nộ Cha Cha, 3. V sẽ khng phải la đời bất ưng,  4. Tội nhn sẽ được ơn thống hối,    5. Được vững trong ơn thnh trọn đời).

            7. Trung thnh lần hạt Mn ci, được lnh B tch cuối đời chẳng sai.

            8. Ai lần hạt Mn ci knh Mẹ, khi sống, chết đều được mun ơn. Chết rồi hưởng phước thin cung, v cng cc thnh mun chung sng ngời.

            9. Mẹ sẽ mau cứu người lần hạt, khỏi Luyện ngục thanh tẩy đớn đau.

            10. Sẽ ban phần thưởng lớn lao, ở  trn Thin quốc con no sing năng...

            11. Ai tn sng Mn ci php thnh, sẽ được ban đầy dẫy ơn lnh.

            12. Ai truyền b Mn ci knh Mẹ, sẽ được Mẹ cứu lc hiểm nguy.

            13. Hội vin Hội Mn ci sống chết, được lm em cc thnh trn trời.

           14. Ai lần hạt Mn ci sốt sắng, chắc chắn l con Mẹ nhn từ, lm em của Cha Gisu, mun đời hạnh phc, mun thu vui mừng.

            15. Qu mến lần hạt Mn ci, chnh l dấu chắc mun đời hiển vinh.

 

           

"Cc con đừng bao giờ chểnh mảng việc đọc kinh Mn ci. Đy l kinh Mẹ yu qu đặc biệt, v từ trời cao Mẹ đ xuống xin cc con điều đ. Chnh Mẹ đ  dậy cc con đọc KMC cch sốt sắng khi tay Mẹ lần những hạt MC, v cng cầu nguyện với con gi nhỏ của Mẹ l Benadetta ở hang Massabielle, Lộ đức".

Khi đọc KMC, con hy mời Mẹ cầu nguyện với cc con, lin kết với cc con, nhờ thế KMC trở nn v kh hng mạnh chống lại satan ma quỉ" (Cng CLM số 148)