7Lạy Cha, 7 kính mừng Tôn kính 5 dấu thánh Chúa

để cứu ḿnh khỏi luyện ngục

Chúa Giêsu đă dạy thánh nữ Brigitta (người Nước Thụy điển)

"Nếu ai thành tâm đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính mừng mỗi ngày trong 12 năm (hoặc đọc tới chết, dù không đủ 12 năm) để tôn kính các Vết thương và Máu thánh Cha,

Cha sẽ ban cho người ấy 5 ơn sau:

1. Thoát khỏi Luyện ngục.

2. Được kể vào số tử v́ đạo, đă đổ máu v́ đức tin.

3. Cha sẽ giữ 3 trong số con cái (hay họ hàng ) chúng trong ơn nghĩa thánh.

4. Linh hồn bà con chúng cho tới 4 đời sẽ tránh khỏi Hỏa ngục.

5. Chúng sẽ được biết ngày chết một tháng trước.

(Đức Giáo hoàng Innocent thứ 10 đă chuẩn nhận mạc khải trên và)

--------------------

Our Lord revealed to Saint Bridget (Sweden):

The Seven our Fathers and 7 Hail Marys In honor of His Holy wounds and His precious blood

"Know that I will grant the following five graces to those who recite every day for twelve years (or until their death, should they die before):

1. They will avoid Purgatory.
2. They will be numbered amongst the martyrs, as though they had shed their blood for the faith.
3. I will maintain the souls of three of their children (or relatives) in a state of santifying grace.
4. The souls of their relatives, up to four generations, will avoid Hell.
5. They will know the date of their death one month in advance.

Pope Innocent X confirmed this revelation and added that those who practice this devotion will liberate a soul from Purgatory on Good Fridays. How many graces can we thus obtain by accepting to dedicate 10 minutes each day to the Holy Wounds of our Lord...

 

---