MỤC LỤC TỔNG QUÁT TÀI LIỆU LINH MỤC

----------------

(MB 3 Aug2013)

1. ƠN GỌI LINH MỤC

Ơn gọi tu tŕ

 

2. HUẤN LUYỆN CHỦNG SINH

*Cđ Vatican 2: Giáo hội huấn luyện chủng sinh theo Sắc lệnh đào tạo Linh mục (Optatam Totius)

TC Gioan Phaolo 2: Tông huấn về Việc đào tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay (Pastores dabo vobis)

*Bộ Giáo dục CG: V́ sự trưởng thành đầy đủ của các linh mục ngày mai

*ĐTC Benedict 16: Thư gửi Chủng sinh

Thư của Bộ Giáo sĩ gửi các Phó tế vĩnh viễn

 

3. SỐNG ĐỜI LINH MỤC

*Sắc Lệnh Về Chức Vụ Và Đời Sống Linh mục (Presbyterorum Ordinis)

*ĐTC Bênêdictô: trả lời báo chí về về Ơn gọi linh mục độc thân

*GIA TĂNG TÂM LINH

*Qui luật sống của Linh mục

Linh mục cần cầu nguyện:

*Thư của Chị Lucia gửi linh mục cháu, khuyên cầu nguyện

*Linh mục Lutherô quá bận, "không có giờ" cầu nguyện...

*Một lời cảnh cáo không cầu nguyện, đáng suy tư

*Cái chết của 2 linh mục: hướng ngoại và hướng nội

*Cha Sở cha phó 1,   2,   3

*Linh mục theo cha Lacordaire

*GIA TĂNG KIẾN THỨC

*Giáo lư Công giáo / YouCat

Tín lư Thần học

Luân Lư Thần học

Giải đáp thắc mắc (Hỏi để Sống đạo)

7. Bộ Giáo luật 1983 /  *Giáo luật (Mục lục)

 

*Lời nói và gương sáng của Thánh Gioan Vianney, cha Sở xứ Ars

*Linh mục Ngàn Năm Thứ Ba (Hồng Y Timothy Dolan)

 

5. BỔN PHẬN LINH MỤC HÀNG NGÀY

*Dâng Thánh lễ

*Tôn kính Thánh Thể

*Nguyện Các Giờ kinh Phụng vụ

*Bài huấn đức của Bishop Bernard F. Law

 

*LINH MỤC CỦA MẸ MARIA

*"Cùng Các LM, con cưng của Mẹ"

*Kinh Tận hiến cho Đức Mẹ (linh mục, Tu sĩ và Giáo dân)

*Hồng y Trịnh Như Khuê:LM của Mẹ

*Một bức thư gửi linh mục cao niên

 

6. LINH MỤC LÀM MỤC VỤ

*1. Dâng Thánh lễ: (Toàn văn Huấn thị Bí tích Cứu độ- Redemptionis Sacramentum

(Bản tóm) Huấn thị Bí tích Cứu độ Sửa lại một số những lạm dụng trong Thánh lễ 

2. Giải tội- Linh hướng

*Cử hành Bí tích Ḥa giải tội (những liên quan đến giáo luật, giáo lư, luân lư, mục vụ, lễ nghi)

3. Nghi thức Hôn phối, Xức dầu...Làm phép tượng ảnh, nhà, tầu tiệm...

Linh mục giảng giải

Linh mục dạy giáo lư

Linh mục thăm hỏi giáo dân

 

7. LINH MỤC TRUYỀN GIÁO

*Truyền giáo hôm nay: đặt vấn đề Căn cớ bỏ Giáo hội Chữa trị và ngăn ngừa

---

8. LINH MỤC BÁC ÁI

*Ngôi mộ cô đơn của LM bác ái

*Tr-V́ bác ái, thay mặt gia đ́nh, tôi tha cho ông

*Tr-Cha thánh Damien, tông đồ người hủi

*Linh mục Nguyễn Viết Chung 1

*Linh mục Nguyễn Viết Chung  2

*Tr-Người thợ giờ thứ 11

*Tiếng chuông đồng (truyện ngắn)

*Linh mục đời đời (truyện ngắn)

*Lời mời dấn thân đi tu

*Một Ơn gọi linh mục

*Hăy làm điều khó hơn cả

---

9.Giáo dân mong muốn ǵ nơi LM?

--------------------------------------