"Cùng Các Linh Mục con cưng của Mẹ" I

NĂM KHAI SINH 1973

1. Mẹ luôn ở bên con     2. Phong trào khai sinh từ đây

3. Sứ mạng chính xác của con     4. Lư do làm Mẹ khóc

5. Mẹ sẽ là Thủ lănh các con     6. Để Mẹ hành động

7. Chỉ là Mẹ và luôn là Mẹ     8. Tỉnh thức và cầu nguyện

9. Con t́m các Linh mục của Mẹ     10. Sẽ là một Giáo hội mới

11. Mục đích đời con     12. Cầu nguyện trong Trái Tim Mẹ

13. Tới đỉnh thánh thiện     14. Đêm tối đă ập xuống

15. Cùng tất cả các con linh mục của Mẹ     16. Con cái phải mến và vâng lời Mẹ

17. Đây là những linh mục của Mẹ     18. Mẹ sẽ làm mọi sự cho con

19. Khờ dại làm bẽ bàng khôn ngoan     20. Đường lối Mẹ khác đường lối các con

21. Mẹ muốn cứu thoát -Tất cả là con Mẹ     22.Ánh sáng Phúc âm

23. Luôn luôn với Đức Thánh cha     24.Từ tay kẻ thù

25.Lễ Các Thánh(Mẹ muốn lm, gd tận hiến cho Mẹ)     26.Ma quỉ sợ và ghét họ

27.Duy nhất cho Chúa Giêsu Con Mẹ     28.Tinh thần phản loạn chống lại Chúa

29. Cuộc toàn thắng của TTVSM     30. Mẹ vỗ về săn sóc

31. Giáo hội của Mẹ sẽ được canh tân     32.Đêm cuối năm- Họ say sưa trống rỗng

NĂM 1974

33-sống trong TTM

34   35   36   37  

38. LễMẹ Lộđức-Hăy tin cậy Mẹ lúc hiện tại-11-2-74

 39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55

56-Lễ Mẹ Nữ vương74

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

NĂM 1975

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81-Lễ Mẹ Đau thương75

82-Lễ Mẹ Mân côi75

83

84

85

86

87

88-Lễ Mẹ Vô nhiễm75
89-Đêm Chúa Giáng sinh75

90

NĂM 1976

91

92-lễmẹlộđức76-hươngthơmtrongsạch

93

94-Lễ Truyền Tin76

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107-Lễ Mẹ Lên Trời76

108

109-Lễ Mẹ Sinh nhật76

110

111

112

113

114-Lễ Noel 76

115

NĂM 1977

116lemethienchua   117Medayconyeu   118giaohoisecanhtan   119lemedangcon

120-LễMẹLộđức  121khắpnơithếgiới   122tửđạotạitâm   123thiênthầnanủi  

124thứsáutuầnthánh   125đừngđểbịmêhoạc   126chươngtŕnhcủaMẹ   127trậnchiếncủaMẹ   128cạmbẫykẻthù   129hợpnhấttrongt́nhyêu   130cácconngoanngoăn   131hăyvàovườncủaMẹ   132hăyyêuthươngnhau   133tàisảncủaMẹ   134mộttrậnquyếtliệt   135Mẹchỉđường

136khôngphảiaicũngđượcchọn 137Fatima13-10-77 138hồnghivàdodự 139mọisựsắphoàntất  140Mebencanhcaccon  141-Lễ Noel 77

142chấmdứtmộtthờiđiểm

NĂM 1978

143   144   145   146   147

148-Lễ Mẹ Lộ đức-78-Phải sẵn sàng

149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166

NĂM 1979

167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181-Lễ Mẹ Nữ vương 79

182   183   184   185   186   187   188   189   190

NĂM 1980-MẸ TOÀN THẮNG

191   192   193  

194-lễ Mẹ Lộ đức 80-dưới áo choàng Mẹ

195   196-lễ Truyền tin   197   198   199  200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215  

216-Lễ Mẹ Vô nhiễm 80

217-Lễ Noel 80

218

NĂM 1981-ÁNH SÁNG VÀ VINH QUANG TC

219-Lễ Mẹ Thiên Chúa 81- Chỉ có đường phần rỗi duy nhất

220

221   222   223   224

225-Mẹ xuống Fatima 81

226   227   228   229   230lemesinhnhat   231   232   233   234   235   236   237   238   239

NĂM 1982-MẸ YÊN ỦI

240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254

255-Lễ Noel 82- Thiên Chúa ở với các con

256

NĂM 1983-HĂY MỞ RỘNG CỬA ĐÓN CHÚA KITÔ

257

258-lễ Mẹ Dâng Con 83

259-leMeLộđức83-hăyyêuthươngnhau

260   261   262   263

264-Tháng Hoa của Mẹ83

265

266-lễ TTM-cửa Thiên đàng83

267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278

279-Giáng sinh mới83

280

NĂM 1984

281   282

283-kính ẢnhTượngMẹ84

284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298

299-Lễ Mẹ Vô nhiễm-Thánh Ư Chúa-84

300-Đêm thánh Noel84

301

NĂM 1985

302   303   304   305  

306-Me đ̣i các con ăn chay-85

307   308   309   310   311   312   313

314-nhân lễChúachịuRửa85

315

316-Mùa Vọng 85

317

318-Đêm Noel yên lặng85

319

NĂM 1986

320

321-Lễ Mẹ Dâng Con86

322   323   324   325  

326-TTM,nơi con ẩn náu86

327   328   329

330-Mẹ Thánh Thể86

331-Mẹ Lên Trời86

332

333-Lễ Sinh nhật Mẹ-Niềm vui86

334-Lễ Mẹ Đau thương86

335   336   337  338   339   340   341   342   343

NĂM 1987

344

345-Lễ Mẹ Dâng Con87

346

347-Thứ Tư Lễ Tro-87

348   349   350   351   352   353   354   355   356   357

358-MẹmuốnGiađ́nhtậnhiếnchoMẹ87

359

360-ChúaởtrongNhà tạm v́ con87

361   362   363   364   365   366

367vào mùa Vọng với Mẹ87

368   369   370

NĂM 1988

371   372   373   374   375   376  

377-Th5thánh-Những Gioan của TT-88

378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395  396

NĂM 1989

397   398   399   400   401   402   403   404

405 Con rồng đỏ và con thú đen-Lễ TTM 89

406   407   408   409   410

411- Lễ Mẹ Sầu bi 15-9-80

412- Ngày 13- 10- 89

413   414   415   416

NĂM 1990

417   418   419   420   421   422   423   424   425    426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440

NĂM 1991

(To The Priests...)

441   442   443   444   445   446   447   448   449 450   451   452   453   454   455   456   457   458   459

460-Mẹ muốn tận hiến cho Mẹ-91

461-Lễ Mẹ Vô nhiễm 91

462-Lễ Giáng sinh 91

463-đêm cuối năm91

 

NĂM 1992

464-lễ Mẹ Thiên Chúa 92

465

466-lemeloduc92-Mẹ giải phóng các con khỏi nô lệ

467   468   469   570   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480
481-Mẹ muốn tận hiến cho Mẹ-92

482   483   484   485  

 

NĂM 1993

486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509  

NĂM 1994

510  511  512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535

  

NĂM 1995

536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   558   560

 

NĂM 1996

561 562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586  

 

NĂM CHÓT 1997

587-lemethienchua   

588-lemedangcon

589-lemeloduc

590-thunamthanh

591-thusauthanh

592-thubaytuanthanh

593-lephucsinh

594-25namptlmdm

595-lehienxuong

596-cgsdangcuuchuocduynhat

597-vuavinhhien

598-lemelentroi

599-lesinhnhatme

600-cgstinhyeuthuongxot

601-lemedangminh

602-lemevonhiem

603-demthanh

604-demcuoicungnam1997

Hết