Ngày 3 tháng 1

Kính Thánh Danh Chúa Giêsu

Danh Thánh Giêsu đă được Đức Chúa Cha đặt cho Chúa Con và được Tổng lănh Thiên thần Gabriel báo cho Đức Mẹ khi Truyền Tin Con Chúa làm người:

1/  "Tổng lănh nói, "Maria, đừng sợ, v́ Trinh nữ đẹp ḷng Thiên Chúa.  Này Trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu (Lc 1,31). 

2/ Thánh Matthêu nhắc lời Sứ thần nói với Thánh Giuse đặt tên cho Con trẻ:

Ông đang toan tính âm thầm bỏ nhà ra đi, th́ sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, "Hỡi Giuse, ḍng họ Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, v́ người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông sẽ đặt tên cho trẻ là Giêsu, v́ Người sẽ cứu dân ḿnh khỏi tội." (Mt 1,20-21)

3/ Thánh Phaolô ca tụng: “Thiên Chúa đă siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,9-11).

4/ Thánh Phêrô quả quyết: "Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; v́ dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đă được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." (Cv 4,12)

5/ Tin mừng theo thánh Gioan, Chúa c̣n hứa rơ ràng : "Bất cứ điều ǵ anh em nhân danh Thầy mà xin, th́ Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Và hơn nữa: "Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều ǵ, th́ chính Thầy sẽ làm điều đó". (Ga 14, 13-14)

Trong Truyện Thánh Bernadino Siena viết: "Cha Bernadino có ḷng sùng kính riêng Danh thánh Chúa Giêsu, người đă sáng tạo ra biểu tượng 3 chữ Hi lạp I.H.S chỉ về Danh Chúa, và rao giảng khắp nơi trên Nước Ư".

Ḷng sùng kính này phát triển nhờ các Ḍng thánh Phanxicô, thánh Đôminicô, và thánh Ignatiô Ḍng Tên (Ḍng Chúa Giêsu).

Năm 1530, ĐGH Clementê thứ 5 phê chuẩn Lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu cho các tu sĩ Ḍng Phanxicô.

Năm 1721, ĐGH Innocentê 13 mở rộng lễ này cho toàn Giáo hội Công giáo.

---

*Mỗi khi đọc kinh Kính mừng, ta đừng quên cao điểm của kinh này là lời ca tụng Con Đức Mẹ:  "Và Giêsu Con ḷng Bà gồm phúc lạ".

Hoặc năng âm thầm cầu nguyện:

*Giêsu con tin cậy Chúa.

*Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

*Giêsu Maria Giuse, con phó thác linh hồn con trong tay Ba Đấng.