Ngày 25

THÁNH GIACOBÊ TIỀN (CẢ) I TÔNG ĐỒ

Palestine (-44)

             1. Dân đánh cá trở thành tông đồ: Thánh Giacôbê được gọi là Tiền (Cả) có lẽ v́ ngài theo Chúa Giêsu trước một vị khác cũng tên Giacôbê Hậu (Thứ, II). Vị Cả này con của ông Zebede và bà Salome, là anh của thánh Gioan.  Ngài là bạn của thánh Phêrô và Andre, sinh sống bằng nghề chài lưới trên biển hồ Giênezareth.

            Chúa đă kêu gọi Giacôbê theo Chúa rất sớm trong đời công khai của Người. Một hôm Chúa đi qua, thấy hai anh em Giacôbê và Gioan đang vá lưới, ngài gọi hai ông. "Các ông bỏ cha là Zebede ở lại trên thuyền với người làm công mà đi theo Chúa". (Mc 1,20).

            Giacôbê là một trong 3 người được chứng kiến Chúa Giêsu biến h́nh trên núi Tabôrê.

            Mặc dù đầy ḷng nhiệt thành, nhưng cũng có pha chút tham vọng trần thế, hai ông theo mẹ đến xin được ngồi bên tả bên hữu Chúa.  Nhưng với ân sủng Chúa đă cải tạo hai ông, khiến hai ông sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

            Là con sấm sét (boanerges), các ông nổi nóng khi dân Samaria không tiếp đón Chúa và phái đoàn môn đệ :"Thưa Thầy, nếu Thầy muốn, chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không ?".

            Giacôbê cũng đă chứng kiến việc con gái ông Zairô sống lại, việc Chúa hấp hối của Chúa trong vườn cây dầu.

                        2. Giảng đạo bên Tâybanha, là tông đồ tử đạo đầu tiên: Sau ngày Lễ Hiện Xuống, các tông đồ phân tán đi giảng đạo khắp nơi như Chúa muốn.  Thánh Giacôbê đi giảng bên  Tây Ban Nha (Spain). Ngài xây một đền thờ dâng kính Đức Mẹ tại Saragosa. Thánh nhân trở lại Jerusalem rao giảng cho người Dothái trở về với Chúa, nhưng kẻ nghịch đạo ghen tức, tố cáo với vua Herode.

            Thánh nhân bị bắt và bị chém đầu năm 44.  Ngài là vị tông đồ đầu tiên được phúc tử đạo để làm chứng cho Thầy ḿnh.

            Bên Tâybanha hiện c̣n một đền thờ danh tiếng kính Người tại thành  Compostela.

            Thánh Giacôbê rất được  quen biết và tôn kính trên nước Anh, hơn 400 nhà thờ mang tên nhà thờ thánh Giacôbê.