Ngày 30 tháng 7

THÁNH PHÊRO CHRYSOLOGO

Giám Mục Tiến Sĩ.

người Ư (406- 450)

                        Khi muốn hướng dẫn giáo dân sống tinh thần thế tục về với tinh thần Phúc âm, giám mục Phêrô dùng những bài dẫn giải Phúc âm vắn. Ngày nay c̣n giữ được 170 bài. Nhờ tài hùng biện, thánh Phêrô Chrysologo được tặng cho biệt hiệu là "Kim Ngôn", là lời vàng ngọc quư giá.

            Ngài sinh ra tại Imola, miền Emilia, nước Ư, năm 406.

                        1. Lợi ích của bài giảng: Quăng năm 431, Peter lănh chức phó tế rồi chức giám mục Ravenna, nước Ư, trung tâm đế quốc miền Tây. Vào thời này, rất nhiều giáo dân địa phận của ngài theo những thuyết sai lạc, họ sống không phải là người Công giáo.

Giám mục Peter giảng hùng hồn khéo léo cho họ, những bài vắn gọn, đề nghị cho họ lối sống theo Phúc âm. Bài giảng của ngài dựa trên Phúc âm, Phụng vụ các giờ kinh. Ngài cũng dạy giáo lư cho tân ṭng, giải nghĩa cho họ  kinh Tin kính, kinh Lạy Cha. Giám mục Peter tin rằng kiến thức cộng với đức tin Công giáo có thể làm cho người ta thay đổi tâm trí. Ngài khuyến khích giáo dục,  kích động giáo dân học hỏi.

                        2. Sau cùng, ngài về hưu dưỡng tại quê nhà và qua đời ngày 2 tháng 12 năm 450.

             Đức Thánh Cha Benedicto 13 tôn phong ngài và đặt làm tiến sĩ Hội Thánh nhờ các bài giảng của ngài.