MỤC LỤC

LINH MỤC TRƯƠNG BỬU DIỆP

Tông đồ Bác ái

1. Thay lời giới thiệu

2. Tiểu sử Linh mục Trương Bửu Diệp

3. Một số ơn lạ-1

4. Một số ơn lạ-2

5. Một số ơn lạ-3

6. Bức Ảnh đẫm máu

7. Người đàn bà t́m về Tắc sậy-xin con

8. Một chuyến viếng thăm mộ cha Trương Bửu Diệp

9. Trung tâm hành hương Phanxicô Trương Bửu Diệp

10. Hành hương thăm mộ Cha Trương Bửu Diệp

11. Đức cha Lê Phong Thuận nói về hiện tượng cha Trương Bửu Diệp

///