Linh mục Giuse Maria Hoàng Gia Huệ

1886-1954

Vị Tông đồ Truyền bá Kinh Mân côi

    

MỤC LỤC

 

Chương một: Sinh quán, gia tộc

Chương hai: Theo ơn gọi tu tŕ

Chương ba: Chín năm chức vụ cha phó

Chương bốn: Chín năm chức vụ cha xứ, cha Quản hạt 

Chương năm: 15 năm Giám đốc các Chủng viện

Chương sáu:  Chánh xứ kiêm Quản hạt Quần Phương, đại diện 7 Hạt 

Chương bảy: Bị bắt và qua đời

 

Phụ thêm:

I.  Linh tông Phôrônda

     II. Linh Tông Hoàng Gia

 

-----------------------------------

 

ĐÔI LỜI TÂM SỰ

 

Cha Giuse Maria Hoàng Gia Huệ thuộc Giáo phận Bùi chu, Bắc Việt Nam.

Ngài là linh mục nổi tiếng hiền lành, khôn ngoan, rất nhiệt thành cổ vơ Kinh Văn Côi cho mọi người, nhất là những giáo dân thuộc quyền ngài. Ngài c̣n nổi tiếng về việc hy sinh ngồi ṭa Giải tội cho giáo dân, cách riêng trong các tuần Tĩnh tâm hàng năm nơi các giáo xứ ngài phục vụ.

Người viết tiểu sử này là 1 trong 12 con thiêng liêng của cha Giuse, đă được ngài nuôi dưỡng dạy dỗ bao năm trường, công ơn Cha cao hơn núi Thái Sơn.

Tuy tài hèn sức kém, cũng cố gắng ghi lại ít điều về cha già Cố cho con cháu mai sau, noi gương cha ông, hầu làm vinh Danh Chúa, Đức Mẹ và lợi ích cho các tâm hồn.

Tiếc v́ thời gian quá lâu, đất nước phân chia, chiến tranh liên hồi, tài liệu không có sẵn, nên chắc chắn có nhiều thiếu sót. Mong quí độc giả thông cảm, và chỉ bảo những khiếm khuyết.

Thành thực cảm ơn quí vị.

Tu sĩ Phêrô Maria Nguyễn Cao Hoàng (tự Hoàng Liên), CMC

(Thầy Phêrô Nguyễn Cao Hoàng đă qua đời ngày 2/3/1997 tại nhà Ḍng Đồng Công, Carthage, Missouri)