LỄ TRÁI TIM ĐỨC MẸ
Ngày thứ Bảy tuần thứ hai
sau lễ Hiện Xuống
____________

I. NGUỒN GỐC L̉NG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

Lễ Trái Tim Vô nhiễm Mẹ Maria bắt nguồn từ Thánh kinh, Lời các Thánh,và Mạc khải tư:

A. THÁNH KINH

* Phúc âm Thánh Luca ba lần trực tiếp nói về Trái Tim Mẹ là nền tảng chính yếu ḷng tôn sùng Trái Tim Mẹ:

- "Maria giữ kỹ mọi điều ấy và hằng ngày suy nghĩ trong ḷng" (Lc 2:19).

- "Mẹ Ngài giữ kỹ hết các điều ấy trong ḷng" (Lc 2:51).

- "Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua ḷng Bà"

(Lc 2:35). Câu Phúc âm này là nền tảng chính yếu của ḷng tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

* Theo Đức Piô XII, các Giáo phụ giải thích ḷng tôn sùng Trái Tim Mẹ, căn cứ vào hai câu Diệu ca:

- "Tôi như vườn khoá chặt, là suối niêm phong" (Dc 4:12).

- "Tôi ngủ mà ḷng tôi thức" (Dc 5:12).

B. LỜI CÁC THÁNH

- Thánh Giêrônimô: Không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được Trái Tim Mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào.

- Thánh Bênađô: T́nh Chúa yêu thương chiếm trọn Trái Tim Mẹ Maria, đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn t́nh yêu, v́ Thiên Chúa không làm bùng lên t́nh yêu trong trái tim nào khác như trong Trái Tim Rất Thánh Nữ Trinh. Và v́ Mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục để Mẹ lănh nhận được ngọn lửa thánh này.

- Thánh Amađêô: T́nh yêu tự nhiên đối với Chúa là Con Mẹ, và t́nh yêu siêu nhiên đối với Chúa là Thiên Chúa của Mẹ đều qui tụ trong Trái Tim Mẹ Maria.

- Thánh Bênađinô: Đức Nữ Trinh hiển vinh không lặp lại những tác động yêu mến như các thánh, v́ trọn cuộc đời Mẹ là một tác động yêu mến liên lỉ do một đặc ân Mẹ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa.

- Thánh Phanxicô Salêsiô: Mẹ Maria trung thành yêu mến Thiên Chúa trong những giờ phút đen tối nhất và tuyệt vọng nhất, đặc biệt trên đồi Canvê. Mẹ tới một mức độ yêu mến hoàn hảo nhất, cao cả nhất. Điểm căn bản là tâm hồn Mẹ tan ḥa kết hợp với Chúa và chỉ yêu mến duy một Thiên Chúa trong mọi sự và mọi nơi.

- Thánh Tôma Kempi: Chúng ta có thể t́m một nơi náu ẩn nào có bảo đảm hơn Trái Tim từ bi Mẹ Maria? Người khốn khó t́m được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt t́m được thuốc thang, người sầu khổ t́m được sự ủi an, người xao xuyến t́m được lời khuyên răn, kẻ thất vọng t́m được sự trợ phù.

- Thánh Tôma Villanova: Bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi mà ông Môisen trông thấy, là h́nh ảnh đích thực Trái Tim Mẹ Maria.

- Thánh Euđê: Trái tim Mẹ Maria là Trái tim Giáo hội chiến đấu, Giáo hội tẩy luyện và Giáo hội vinh thắng.

- Thánh Gioan Maria Vianney: Chúa Con có đức công b́nh của Người, Mẹ không có ǵ, chỉ có t́nh yêu là Trái tim của Người. Không có ơn nào từ trời xuống mà không qua tay Mẹ.

- Thánh Eymard: Ai muốn hiểu biết những bí nhiệm thẳm sâu t́nh yêu Thiên Chúa, và những nhân đức kín nhiệm Thiên tính Chúa Giêsu, th́ phải học trong bức gương trong suốt Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria.

C. GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

- Đức Piô XII: T́nh Hiền Mẫu của Trái Tim Mẹ Maria gần như vô biên. Tâm hồn Mẹ đầy t́nh hiền ái nồng nàn nhất. Trong giờ phút bi thảm của lịch sử loài người này, chúng con phó thác và hiến dâng chúng con cho Trái Tim Vô nhiễm Mẹ.

- Đức Phaolô VI: Một lễ rất được người đạo đức thời nay yêu quí theo chiều hướng mới lấy t́nh thương xoá bỏ hận thù. Đó là lễ Trái tim Đức Mẹ.

- Đức Gioan Phaolô II: Trái tim Mẹ Maria đă luôn luôn theo sát sự nghiệp Con ḿnh, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đă và đang ấp ủ trong t́nh thương mến vô biên của Ngài.

- Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria đă mở ra khi Chúa nói: "Hỡi Bà, này là con Bà". Một cách thiêng liêng, Trái tim Mẹ đi gặp gỡ Trái tim Con Mẹ đă mở ra khi bị lưỡi đ̣ng của người lính đâm thâu. Trái tim Mẹ mở ra v́ cùng một t́nh yêu thương người ta và thế giới mà Chúa Kitô đă yêu thương, đă tự hiến trên cây Thánh giá.

D. MẠC KHẢI TƯ

Mẹ Maria đă tỏ ra Trái tim Mẹ cho Thánh nữ Mechtilđê năm 1298, cho Thánh nữ Giêtruđê năm 1302, cho Thánh nữ Brigitta năm 1395, và sau đây cho Thánh Catarina Labouré năm 1830, cho cha Carôlô des Genettes năm 1836, cho nữ tu Justina Bisqueyburn năm 1840, và đặc biệt cho ba trẻ Fatima năm 1917.

1. Sứ điệp đầu tiên của Mẹ

Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với chị Catarina Labouré, thỉnh sinh ḍng Nữ Tử Bác Ái tại Paris nước Pháp để dạy làm mẫu Ảnh lạ (Miraculous Médal). Một mặt có ảnh Trái tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. Cha linh hướng của chị Catarina bảo chị hỏi Đức Mẹ có chữ ǵ bên trên hai Trái tim. Đức Mẹ trả lời rằng không cần thiết có chữ ǵ, v́ hai Trái tim kết hợp với nhau nói lên đầy đủ ư nghĩa. Đức Mẹ cũng hứa với chị Catarina: "Tất cả những ai đeo Ảnh lạ đă làm phép sẽ được nhiều ơn lành, nhất là nếu họ đeo ở cổ xuống ngực".

Quả thật Đức Mẹ đă ban ơn lành cho những người đeo Ảnh lạ. Anphongsô Ratisbone luật sư và chủ nhà băng người Do thái tại Pháp vô tôn giáo. Năm 1841, ông ta qua Rôma t́nh cờ gặp bá tước Bussière. Bá tước khuyên ông ta đeo "Ảnh lạ" và đọc kinh "Hăy nhớ". Ratisbone nhận lời. Năm sau bá tước lại rủ ông ta vào nhà thờ Thánh Anrê. Chiều ư bá tước, ông ta vào nhà thờ và được Đức Mẹ hiện ra, nên ông ta tin và ngày hôm sau chịu phép Thánh tẩy. Sau đó ông ta lấy tên đầy đủ là Alphongsô Maria Ratisbone, vào ḍng Tên chịu chức linh mục năm 1848 rồi năm 1885 sang Palestina lập ḍng chinh phục các người Do thái.

2. Hăy dâng giáo xứ cho Trái tim Mẹ

Năm 1836, cha Carôlô des Genettes, chánh sở giáo xứ Đức Bà thắng trận tại Paris, là một giáo xứ khô đạo thời đó, tuy nhà thờ rất cổ kính do vua Louis XIII kiến thiết năm 1829. Một hôm đang dâng Thánh lễ, cha Carôlô nghe tiếng lạ nói: "Hăy dâng nhà thờ và giáo xứ cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria". Cha Carôlô thi hành ngay sứ điệp đó, th́ giáo xứ dần dần được phục hồi.

3. Mẹ dạy cầu xin Trái tim Mẹ

Năm 1840, Đức Mẹ hiện ra với chị Justina Bisqueyburn, Nữ tử Bác ái, tại Paris ngày lễ Sinh nhật của Mẹ. Tay phải Mẹ cầm Trái tim Người có những ngọn lửa chung quanh. Tay trái Mẹ cầm một thứ Áo Đức Bà xanh mà chỉ có một tấm. Mặt bên này có h́nh Đức Mẹ. Mặt bên kia là một quả tim rực cháy toả sáng hơn mặt trời và trong óng hơn thủy tinh. Quả tim có một lưỡi gươm đâm thâu. Bên trên quả tim có một Thánh giá và một hàng chữ: "Lạy Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết".

4. Chúa Giêsu và Mẹ Maria muốn lập ḷng sùng kính Trái tim Mẹ trên khắp thế giới

Hiện ra lần thứ hai ngày 13-6-1917, Mẹ nói với Lucia: "Chúa Giêsu muốn thiết lập ḷng sùng kính Trái tim Vô nhiễm Mẹ trên khắp thế giới. Mẹ hứa ơn phần rỗi cho những ai có ḷng sùng kính đó. Linh hồn họ sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa Mẹ trang hoàng ngai toà Chúa... Không bao giờ Mẹ bỏ con. Trái tim Vô nhiễm Mẹ sẽ là nơi con nương ẩn và là đường dẫn đưa con đến cùng Thiên Chúa".

Hiện ra lần thứ ba ngày 13-7-1917, Mẹ khuyên Lucia khi hy sinh th́ đọc: "'Lạy Chúa Giêsu, con xin hy sinh v́ ḷng yêu mến Chúa cho các tội nhân trở lại và để đền tạ tội lỗi xúc phạm tới Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria'. Con đă xem thấy hoả ngục nhiều linh hồn tội nhân khốn nạn sa xuống đó. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới ḷng sùng kính Trái tim Vô nhiễm Mẹ... Mẹ sẽ đến xin dâng nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ và rước lễ đền tạ các ngày thứ Bảy đầu tháng".

Mẹ lại hiện ra cùng với Chúa Hài Đồng ngày 10-12-1925 với Lucia trong pḥng riêng của chị tại tu viện các nữ tu Thánh Dorothy. Một tay Mẹ đặt trên vai Lucia, tay kia Mẹ cầm một quả tim quấn đầy gai. Chúa Hài Đồng nói: "Con hăy thương Trái tim Mẹ rất Thánh của con bị gai quấn quanh do những người bội bạc đâm vào mọi lúc. Và không có ai rút gai ra bằng một việc đền tạ".

Rồi Đức Mẹ nói: "Ái nữ của Mẹ! Con hăy nh́n xem Trái tim Mẹ quấn đầy gai mà những người vô ơn hằng đâm vào bằng những sự xỉ nhục và những sự tệ bạc. Ít là con, con hăy an ủi Mẹ. Nhân danh Mẹ, con hăy loan truyền rằng Mẹ hứa sẽ đến hộ giúp trong giờ chết với những ơn cần thiết tất cả những ai trong năm thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội, rước lễ, đọc kinh Mân côi và cùng với Mẹ suy niệm những mầu nhiệm Mân côi có ư đền tạ Mẹ".

Ngày 15 tháng 12 năm 1926, Chúa Hài Đồng lại hiện đến với Lucia hỏi xem Lucia đă truyền bá việc đền tạ Trái tim Vô nhiễm của Mẹ Chúa.

Năm 1929, Lucia đang cầu nguyện trong nhà nguyện tại tu viện Tuy, Mẹ lại hiện đến với Lucia và nhắc lại: "Mẹ sẽ đến xin dâng nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ... Nếu họ nghe lời Mẹ, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hoà b́nh".

5. Đức Mẹ tỏ ra Trái tim vàng của Mẹ

Năm 1932, tại Beauraing phía nam nước Bỉ, Đức Mẹ hiện ra với năm trẻ em: một em trai là Albertô 11 tuổi, và bốn em gái là Fernanda 15 tuổi, Andrea 14 tuổi, và hai chị em Gilberta V 13 tuổi, Gilberta D 9 tuổi. Các em đến học trường các Sơ ḍng "Christian Doctrine", nên các em được thấy Đức Mẹ hiện ra tại vườn tu viện các Sơ gần cây táo gai. Ngày 17 tháng 12, Đức Mẹ xin xây một nhà thờ tại đây để dân chúng tới hành hương. Sau bốn ngày, Đức Mẹ nói: "Ta là Đức Nữ Trinh Vô nhiễm". Ngày 29 tháng 12, Đức Mẹ cho các em xem thấy Trái tim Vô nhiễm của Mẹ mầu vàng sáng óng. Ngày hôm sau, Đức Mẹ cũng tỏ ra Trái tim vàng của Mẹ và nói: "Hăy cầu nguyện. Hăy cầu nguyện nhiều". Riêng với Andrea, Mẹ nói: "Ta là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương thiên đàng. Hăy cầu nguyện luôn luôn". Riêng với Fernanda, Đức Mẹ mở hai cánh tay tỏ ra Trái tim Mẹ chói chang và nói: "Con có yêu mến Con Ta không? Con có yêu mến Ta không?" Fernanda thưa "có". Đức Mẹ nói tiếp: "Con hăy hy sinh cho Ta". Đức Mẹ hiện ra với năm em tất cả 33 lần.

II. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ

Thánh Anselmô, nhà thần học Eadmer, Thánh Bênađô, và nhà thần học Hugh St. Victor khởi đầu sùng kính Trái tim Đức Mẹ. Rồi Thánh Mechtilđê, Thánh Giêtruđê, Thánh Brigitta, nhất là Thánh Bênađinô là "tiến sĩ của Trái tim Mẹ", tiếp tục phong trào sùng kính Trái tim Đức Mẹ.

Đến thế kỷ XVII, ḷng sùng kính Trái tim Mẹ mới được phổ biến rộng răi do Thánh Euđê mà Đức Thánh Piô X gọi là "sư phụ, là tiến sĩ và là tông đồ" của Phụng vụ sùng kính hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Năm 1648, nhiều Giám mục nước Pháp ban phép mừng lễ Trái tim Mẹ trong giáo phận các ngài ngày mồng 8 tháng 2. Năm 1674, Đức Clementê X ban phép mừng lễ đó cho Bổn mạng ḍng của Thánh Euđê vào ngày 20 tháng 10. Năm 1787, Đức Piô VI ban phép các nữ tu ḍng Đức Mẹ Gabrie mừng lễ "Rất Thánh Trái Tim Mẹ Maria" ngày 22 tháng 8. Năm 1799, tất cả các nhà thờ giáo phận Palermô nước Ư được mừng lễ này. Năm 1805, tất cả các giáo phận và các ḍng tu muốn mừng lễ này đều được Đức Piô VII ban phép. Năm 1855, dưới triều đại Đức Piô IX, giờ kinh và Thánh lễ đă được Thánh bộ Lễ nghi chấp thuận.

Sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 ban hành mệnh lệnh "Tôn sùng Trái tim Đức Mẹ", toàn thế giới Công giáo quay về Mẹ Fatima. Do đó, ngày mồng 8 tháng 12 năm 1942, Đức Piô XII long trọng dâng thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ. Tháng 5 năm 1943, Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu Công giáo kêu cầu sự bầu cử của Rất Thánh Đức Trinh Nữ, nhất là bằng cách đọc kinh Mân côi cho thế giới được hoà b́nh đích thực. Ngài cũng kêu mời mọi người dâng ḿnh cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Năm 1945, ngài chính thức thành lập lễ "Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ" vào ngày 22 tháng 8. Theo chiều hướng canh tân Phụng vụ, năm 1969, Đức Phaolô VI đổi lễ này vào ngày thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm tuần Chúa nhật II sau lễ Hiện Xuống.

III. Ư NGHĨA PHỤNG VỤ

Lễ tôn vinh Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria soi động và khích lệ chúng ta:

1. Chiêm ngưỡng Trái tim Mẹ vẹn tuyền thanh sạch, đầy t́nh yêu thương, trọn lành thánh thiện, trung thực phản ảnh ưu phẩm toàn mỹ, toàn thiện, toàn ái của Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng ta nh́n thẳng vào quả tim tội lỗi sắt đá của chúng ta, xin Trái tim Vô nhiễm Mẹ cải hoá quả tim chúng là với những tâm t́nh tốt lành thánh thiện.

2. Chúc tụng Trái tim Mẹ luôn qui hướng về Chúa, luôn kết hợp mật thiết với Chúa. Và xin Mẹ dạy chúng ta đón nhận Chúa thế nào vào đời sống chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta biết đói khát Chúa và biết sống chính sự sống và lời Chúa.

3. Tôn vinh Trái tim Mẹ là đền thờ sống của Chúa Thánh Thần, là cung thánh của Con Thiên Chúa hằng hữu. Xin Mẹ biến đổi quả tim ô nhơ của chúng ta thành trung tâm tôn thờ cho Chúa Ba Ngôi ngự trị.

4. Ngợi khen Trái tim Mẹ thẳm sâu khiêm nhượng đă đưa Mẹ vào mầu nhiệm Nhập Thể Cứu chuộc của Chúa, và vào đời sống Giáo hội. Xin Mẹ dẫn đưa chúng ta gia nhập công tŕnh Cứu chuộc của Chúa và vào công cuộc Tông đồ của Giáo hội.

5. Ca tụng Trái tim Mẹ dạt dào t́nh Hiền Mẫu êm ái ngọt ngào trong phẩm chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ toàn thể loài người chúng ta. Xin Mẹ ban cho chúng ta ḷng thiết tha yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ và đậm đà yêu thương mọi người.

IV. Ư NGHĨA LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

Bài đọc I: Isaia 61:9-11

Đây là những lời cảm tạ trong niềm hoan lạc vui mừng v́ được Đức Giavê hứa ban sự phục hồi sau thời lưu vong suy tàn: "Tôi luôn luôn vui sướng trong Đức Giavê. Hồn tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa tôi thờ".

Lư do niềm hoan lạc này là sứ điệp hy vọng và ơn Cứu độ của Thiên Chúa kêu mời chúng ta hợp hoan với ơn Cứu chuộc của Chúa, với niềm vui trong ơn Người ban tặng cho ta. Chúng ta hăy suy niệm rằng Mẹ Maria được điểm trang phục sức và vui mừng trong sự công chính như "đất trổ sinh chồi lộc". H́nh ảnh tân lang và tân nương gợi ra h́nh ảnh Mẹ Maria trong biến cố Truyền tin.

Phúc âm: Luca 2:41-52

Mẹ Maria suy nghĩ trong ḷng trong hai trường hợp: Dịp Chúa giáng sinh tại Bêlem (Lc 2:19) và dịp Chúa bị lạc năm 12 tuổi (Lc 2:51). Mỗi năm, Đức Mẹ và Thánh Giuse thường đi Giêrusalem dự lễ Vượt qua để giữ luật Cựu ước (x. Lc 2:22-24; 2:41) và luật đời (Lc 2:1-5). Chúa Giêsu đă được Philatô, người trộm lành và quan cai bách quân tuyên bố là vô tội (Lc 23:11-15, 41-47), và Người đă làm trọn Cựu ước (Lc 24:26-27).

Chúa Giêsu lên đền với Đức Mẹ và Thánh Giuse và bị lạc sau ba ngày các ngài mới t́m lại được. Trong Cựu ước và Tân ước, ngày thứ ba (Ga 2:1) là thời gian ơn phúc và ân huệ: núi Sinai (Xh 19:11), phục hồi (Hs 6:2-3), phục sinh và cũng tượng trưng ba ngày Giona trong bụng cá ḱnh (Gn 1:17; Mt 12:40). Chúa Giêsu bị lạc mất ba ngày, tiên báo Chúa phải chịu khổ nạn trong ba ngày (Lc 9:22) và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại (Lc 24:7). Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse t́m thấy Chúa, Chúa nói: "Tại sao cha mẹ t́m con? Cha mẹ không biết con phải ở nơi nhà Cha con sao?" (Lc 3:49). Nói câu đó, Chúa Giêsu muốn nói đến mối liên hệ mới của Nước Trời bao la hơn mối liên hệ Thánh gia Nagiarét (x. Lc 8:19-21; 11:27-28).

Đức Mẹ không hiểu. Sự chậm hiểu là tính cách của môn đệ sau khi Chúa phục sinh (x. Lc 24:11, 25, 41-45). Và Chúa sẽ lại được t́m thấy sau khi Ngài bị mai táng trên mồ (x. Lc 24:5, 23-24).

L.m. Phêrô, CMC