LỄ ĐỨC MẸ NỮ VƯƠNG
Ngày 22 tháng Tám

 

I. NGUỒN GỐC L̉NG SÙNG KÍNH ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG
-Thời Cựu ước, phụ nữ Do Thái khắp nước Giuđêa hoặc cư ngụ bên Ai Cập bỏ Đức Giavê mà thờ Thiên nữ vương, nên đă bị tiên tri Giêrêmia kịch liệt lên án (Gr 7:18; 44:15-28). Thiên nữ vương là nữ thần ái t́nh và sự phong phú t́nh yêu. Thiên nữ vương cũng là nữ thần t́nh ái thời xưa với nhiều tên khác nhau: là Venus tại nước Rôma, là Aphrodita tại nước Hy Lạp, là Ishtar tại nước Assyria (miền Bắc Irak ngày nay), là Atargatis tại nước Syria (giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Irak, Lebanon, và Israel), là Astarta tại nước Phoenicia (nay là miền duyên hải của các nước Syria, Lebanon và Israel), là Mylitta tại nước Babylon (miền nam Irak ngày nay), và là Isis tại nước Ai Cập.

-Sang thời Tân ước, Giáo hội Đông phương quan niệm rằng Đức Maria mới thực là Thiên Nữ Vương, nhưng là "Nữ Vương t́nh yêu xinh đẹp" (Hc 24:18).

-Thánh Ephrem viết những kinh mô tả Đức Mẹ là Bà Chúa, là Nữ Vương lộng lẫy hơn các thần Cherubim và vinh quang hơn các thần Seraphim, là Mẹ, là Đấng Trung gian.

-Giáo Hội Đông phương và Giáo hội Tây phương có kinh Salve Regina (Lạy Nữ Vương, thế kỷ XI), kinh Regina coeli (Lạy Nữ Vương Thiên đàng, thế kỷ XII), kinh Ave Regina coelorum (Lạy Nữ Vương các tầng trời, thế kỷ XII).

-Kinh cầu Đức Bà tôn vinh Mẹ là Nữ Vương các thần thánh gồm tám câu. Tám câu trên đây do Đức Piô VII thêm vào, từ cuộc lưu đày bên Pháp về Rôma ngày 24-5-1814.

Câu "Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông" do Đức Piô IX thêm vào ngày 8-12-1854 dịp ngài tuyên tín Đức Mẹ đầu thai vô nhiễm.

Câu "Nữ Vương linh hồn và xác lên trời" do Đức Piô XII thêm vào ngày 1-11-1950 dịp ngài tuyên tín Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Câu "Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân côi" do Đức Lêô XIII thêm vào ngày 24-12-1883 để xin Mẹ phù giúp xây dựng lại xă hội suy đồi.

Câu "Nữ Vương ban sự bằng yên" do Đức Bênê-đictô XV thêm vào ngày 16-11-1915 để xin Mẹ cứu thế giới khỏi đệ nhất thế chiến.

Câu "Nữ Vương các gia đ́nh" (giữa hai câu "Nữ Vương rất thánh Văn côi" và "Nữ Vương ban sự bằng an") do Đức Gioan Phaolô II thêm vào Kinh Cầu Đức Bà ngày Chúa nhật 31-12-1995, ngày Lễ Thánh Gia, để cầu cho các gia đ́nh đang gặp nhiều khó khăn giữa thế giới hôm nay.

 

II. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ

- Thế kỷ 4, giáo hội Đông phương đă tôn kính Đức Mẹ là Nữ vương trong kinh cầu nguyện, nhưng chưa có lễ kính.

- Thế kỷ 11, Giáo hội Tây phương mới có các kinh cầu xin cùng Mẹ Nữ Vương.

- Năm 1900, nhiều đơn từ khắp Giáo hội gửi về Rôma tâu xin Đức Thánh Cha thiết lập Lễ Đức Mẹ Nữ Vương cho toàn thể Giáo hội,

- Năm 1925, Đức Piô 11 lập lễ Chúa Kitô Vua, phong trào vận động thiết lập lễ Mẹ Nữ Vương ngày càng lớn mạnh.

- Năm 1933, một đền thờ lớn tại Port-Said gần cửa kênh Suez, Ai Cập, đă được cung hiến Đức Maria, Nữ Vương thế giới.

- Năm 1954, Đức Piô 12 ban hành Thông điệp Ad Coeli Reginam và thành lập Lễ Đức Mẹ Nữ Vương cho toàn thể Giáo hội và mừng vào ngày 31 tháng Năm.

- Năm 1969, theo chiều hướng canh tân Phụng vụ, Đức Phaolô 6 đă đổi lễ Nữ vương sang ngày 22 tháng Tám sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng Tám.

-Theo ĐTC Bênêdictô 16: Lễ kính Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương, do vị tôi tớ Chúa là Đức Pio XII thành lập năm 1955, và việc canh cải phụng vụ do Công Đồng Vatican II đă bổ túc cho lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời, v́ hai đặc ân này làm thành cùng một mầu nhiệm."

 

III. Ư NGHĨA PHỤNG VỤ

Theo thần học, vương quyền của Mẹ Maria có những ư nghĩa sau đây:

A. Vương quyền của Mẹ phải được ở trong địa vị vương đế của dân Thiên Chúa, v́ Mẹ là Mẹ Giáo hội, là chi thể tối cao và đặc biệt của Giáo hội, luôn mật thiết kết hợp với Giáo hội (LG, 53, 63). Và dân Chúa được ban hưởng tự do vương giả (1Pr 2:9; Kh 1:6; 20:4-6), chiến thắng ách thống trị tội lỗi nơi họ (LG, 36). Do đó, là Nữ Vương, Mẹ đă chu toàn sứ mạng hồi tại thế và c̣n thi hành sứ mạng ở trên trời. Sứ mạng của Mẹ có ba trạng thái:

1) Mẹ chiến thắng sự dữ nhờ đặc ân Vô nhiễm thai, và chiến thắng địch thù cuối cùng là sự chết (1 Cr 15:26) nhờ đặc ân Hồn xác lên trời.

2) Vương quyền của Mẹ là phục vụ theo tinh thần Phúc âm (Lc 22:24-40). Tuy là Nữ Vương, Mẹ xưng ḿnh là nữ t́ của Chúa (Lc 1:38) hết ḿnh phục vụ nhiệm cuộc Cứu rỗi của Chúa.

3) Mẹ chấp nhận thực hiện Nước Thiên Chúa. Mẹ đồng thuận sứ điệp của thiên sứ về vương quyền vô tận của Đấng Thiên Sai (Lc 1:32-33).

B. Vương quyền của Mẹ chấp nhận đường lối của Phúc âm. Đường lối Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng, khác đường lối nước thế gian. Nước thế gian thực hiện bằng thống trị, kiêu căng, ích kỷ. Nước Thiên Chúa thực hiện bằng t́nh yêu, hy sinh và tận hiến. Đă được thừa hưởng Nước Thiên Chúa, Mẹ được Chúa Thánh Thần trao ban quyền giải thoát thế gian khỏi sự dữ và d́u dắt dân chúng về làm con cái Thiên Chúa.

C. Vương quyền của Mẹ thông phần vương quyền của Chúa Kitô. Mọi quyền năng trên trời dưới đất thuộc về Chúa Kitô (Mt 28:18). Mẹ cũng được thông phần vương quyền của Chúa Kitô trên ngai Đavít mà Thiên sứ đă loan báo cho Mẹ (Lc 1:32-33) v́ Mẹ chịu thai và sinh ra Chúa (Lc 1:31).

D. Vương quyền của Mẹ hoà nhịp với những khát mong chính đáng của tâm trí con người thời nay. Ngày nay đầy những quyền thống trị bất công, đàn áp dưới nhiều h́nh thức, cần phải đổi hướng về công lư hoà b́nh và t́nh thương, để xoa dịu những đau khổ của con người. Vương quyền Mẹ Maria chói sáng t́nh thương, hoà b́nh và chân lư soi dẫn các nhà cầm quyền trên khắp thế giới.

 

IV. Ư NGHĨA LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

Bài đọc I: Isaia 9:1-3, 5-6.
Lời tiên tri Isaia nói về dân chúng ở trong một xứ tăm tối âm u cùng cực và đói khổ, thời vua Assur nước Syria xâm chiếm Israel và bắt dân đi lưu đày. Tiên tri loan báo một ánh sáng loé rạng trong tối tăm: Một con trẻ đă sinh ra, một con trai được ban xuống. Vai Ngài đỡ lấy quyền bính và thiên hạ hoan hô tướng hiệu Ngài là "Mưu Sư sự lạ, Thần anh dũng, Cha đời đời, Vua b́nh an". "Quyền bính Ngài bao la. B́nh an của Ngài vô tận trên ngai Đavít cho nước Ngài được vững bền kiên cố". Giáo hội luôn nh́n nhận lời tiên tri trên đây đă được thực hiện nơi Chúa Kitô, là Vua, là Con của Đức Trinh Nữ Maria.

Phúc âm: Luca 1:26-28.
Thánh truyện Truyền tin đă được chọn lựa để giải thích lời tiên tri Isaia về vương quyền Chúa Kitô, Con của Đức Trinh Nữ Maria: "Ngài sẽ làm lớn và được gọi là Con Đấng Tối Cao". Ngài sẽ làm lớn v́ "Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Đavít, cha Ngài. Và Ngài sẽ làm Vua trên nhà Giacóp cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng tận". Cựu ước cũng đă nói triều đại Vua Đavít sẽ cha truyền con nối đến vô tận. Lời hứa này đă thực hiện nơi Chúa Kitô là Vua đời đời. Thưa "Xin vâng" với lời mời gọi của Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria đă chấp nhận sứ mạng trong chương tŕnh của Thiên Chúa về triều đại Vua đời đời.

 

V. THÁNH KINH
- Sáng thế 3:15: Đức Mẹ được dự liệu cộng tác mật thiết với Chúa Kitô trong công cuộc Cứu thế. Mà v́ Chúa Kitô đă được tôn vinh là Vua do cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết và Đức Mẹ đồng công Cứu chuộc với Chúa, nên Đức Mẹ cũng được chia sẻ cùng quyền với Chúa.

- Luca 1:33: Con của Mẹ sinh ra là Vua và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tận. v́ Mẹ hợp tác với Con Mẹ trong việc được tôn phong lên ngai vàng David, nên Mẹ cũng được tôn phong là Thái hoàng ngay khi Mẹ chịu thai Chúa.

- Matthêu 2:1-12: Ba vua nhận biết Ấu Chúa Kitô là Vua, tất nhiên cũng nhận biết vương quyền của Mẹ Người.

- Hoàng hậu Esther và bà Giudith như là h́nh bóng Mẹ Maria Nữ Vương.

- Thánh vịnh 45:10: Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ṛng.

L.m. Phêrô, CMC

---

* Truyện thánh:

          1/ Thầy Ḍng sợ hăi giờ chết

Trong lịch sử ḍng thánh Augustinô, kể tích một thầy ḍng đạo đức đă cao tuổi, mắc bệnh nặng sắp chết.  Nằm trên giường bệnh, thầy nghĩ đến giờ phải đứng trước ṭa Chúa phán xét th́ lo buồn khiếp sợ.  Anh em trong ḍng an ủi và khuyên thầy hăy vững vàng tin ở ḷng nhân từ vô cùng Thiên Chúa nhưng thầy cũng chẳng bớt sợ hăi lo buồn.

          Có lần thầy quá khiếp sợ đến nỗi phát khóc một hồi lâu.  Bỗng chốc Đức Mẹ hiện ra lấy lời dịu dàng phán bảo rằng: "Ớ con, con đừng sợ! Lúc c̣n khỏe, ngày nào con cũng đọc kinh Lạy Nữ vương, ước mong được xem thấy Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ nghe lời con sau khi chết, Mẹ sẽ đưa con về trời xem thấy Chúa Giêsu muôn đời".

          Bệnh nhân bấy giờ mới yên ḷng và vững vàng cậy trông cho đến khi nhắm mắt bằng yên trong tay Đức Mẹ.

    2/ Mẹ gật đầu khi nhà ḍng hát kinh Lạy Nữ vương:

Trong lịch sử Ḍng Đaminh có ghi lại một tích chuyện tỏ ra Đức Mẹ yêu thương, bang trợ những con cái Đức Mẹ là các thầy Ḍng Đaminh:

Tại Balê, có một bà quí phái đă giúp công của trong việc xây cất tu viện Đaminh, mệnh danh là nhà ḍng thánh Giacôbê. Khi tu viện đă hoàn thành, bà thường đến thông công với các thầy khi nguyện kinh thần vụ, nhất là khi hát kinh Lạy Nữ Vương trước khi ngủ đêm.

Muốn tỏ ra ḿnh thương yêu con cái và trả công cho vị ân nhân, một tối kia, đang khi các tu sĩ hát kinh Lạy nữ vương, Đức Mẹ hiện ra cho bà quí phái xem thấy cử chỉ, nét mặt nhân từ của Người khi các tu sĩ xưng hô Người là Nữ Vương nhân lành...

Khi hát đến câu: Chúng tôi con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà", th́ Đức Mẹ đặt Chúa Giêsu trên bàn thờ, sấp ḿnh xuống đất cầu xin cho các tu sĩ.

Khi hát câu: Xin ghé mắt thương xem chúng tôi, đến sau khỏi đầy, th́ Đức Mẹ âu yếm các tu sĩ như bảo họ " Mẹ là Mẹ Yêu dấu của các con, hăy nh́n ngắm nhan thánh Mẹ ở đời này, nhất là đời sau trên Thiên đàng"

Khi hát câu: Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, th́ Đức Mẹ mỉm cười gật đầu tỏ ư hài ḷng rồi biến đi.

 

Đến sau, bà quí phái này đă thuật lại câu chuyện được thấy để phấn khích các tu sĩ ḍng tăng bội t́nh yêu Đức Mẹ.

Sau khi điều tra kĩ lưỡng, nhà Ḍng đă truyền ghi tích lạ này vào lịch sử của Ḍng để các tu sĩ muôn đời ghi nhớ và thêm ḷng kính mến, cậy trông Đức Mẹ, Đấng đă bảo vệ Ḍng từ ban đầu và măi măi.

(Tháng Mân côi Đức Bà trang 216-218)

* Ta hăy năng đọc kinh Lạy Nữ vương để được Mẹ ban nhiều ơn lành:

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ.  Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.  Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin nghé mặt thương xem chúng con, đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con ḷng Bà gồm phúc lạ.  Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

*. Lời Mẹ kêu gọi:

            1/ Trích Truyện Đức Mẹ (bà Agreda)

Sau khi Mẹ về trời cả hồn cả xác, Chúa Ba Ngôi ban cho Mẹ chức làm Nữ vương trời đất, và "đặt trên đầu Mẹ một triều thiên vinh quang cực kỳ lộng lẫy, rạng chiếu luồng sáng tuyệt lạ, sẽ không bao giờ có nữa" (ch Maria: Thần đô Huyền nhiệm, trang 342)

Mẹ được vinh quang, nhưng Mẹ đau khổ khi nh́n xuống dương gian, Mẹ nói:

"Hỡi con, nếu ở thiên đàng, Mẹ c̣n có thể phải đau khổ, Mẹ đau đớn nhường nào khi thấy biết bao linh hồn phải hư mất! Trong khi cuộc đời qua đi quá mau chóng như vậy, mà con cái Giáo hội cứ tự vướng mắc vào ḍ bẫy ma quỉ, mê theo cuộc sống kiêu sa, ve vuốt dục vọng xác thịt, tự lên án phạt ḿnh đời đời, mặc dầu được Chúa ban cho mọi thứ ân sủng. Có lẽ họ ngờ rằng được chết một cách tự nhiên, dứt bỏ được cuộc đời như loài thú là sung sướng rồi. Nhưng không đâu, c̣n hỏa ngục nữa, hỏa ngục đời đời sẽ nuốt họ. Tự lao ḿnh vào đó thật ngu dại chừng nào!

 

Hỡi phàm nhân lầm lạc, các con cứ nghĩ đi đâu? Các con làm ǵ thế? Các con có biết thế nào là nh́n thấy Thiên Chúa trưc mặt, là thông phần đời đời vào sự sống và vinh quang của Ngài không? Các con t́m ǵ để thay vào hạnh phúc vô cùng ấy được? Các con sẽ không thể t́m được một hạnh phúc nào khác đâu. Ai đă làm tâm trí các con mờ đục và mê loạn như thế? Các con cũng phải suy nghĩ cho kỹ rằng lao nhọc ngắn, mà hạnh phúc hay tai họa vĩnh cửu sẽ vô cùng tận.

 

Đời sống của Mẹ liên tục chất đầy những đau khổ và khổ đau. Nhưng khi Mẹ đến lĩnh phần thưởng, Mẹ thấy những đau khổ ấy chẳng thấm vào đâu, Mẹ quên chúng đi ngay như là chẳng bao giờ đă phải chịu đau khổ.

 

Cho nên con hăy coi nhẹ mọi thử thách con gặp, sao cho chẳng có ǵ con lấy làm cam go, mặc dầu phải băng qua lửa thiêu gươm chém: thiên đàng đẹp đẽ lắm, con ơi!

Nếu các thánh có thể trở lại trần gian để lập công thêm được một cấp độ hạnh phúc mới nữa, hẳn các ngài sẽ hân hoan chịu hết cả mọi cực h́nh có thể tưởng tượng ra cho đến ngày tận thế.

 

Thế mà ở trần gian người ta lại nói rằng: "Thôi, rỗi linh hồn là được: vinh quang nhiều hay ít hơn một chút có hệ ǵ". Giọng điệu đó chỉ có thể giải thích là do điên dại quá mức, là quá thiếu t́nh yêu mến Thiên Chúa. Tâm địa ấy chứa cả nguy hiểm hư mất linh hồn đấy.

 

Nếu người ta chạy lại xin Mẹ cầu bầu cho, có thể không có t́nh trạng đó, v́ Thiên Chúa đă tôn nhận Mẹ làm Mẹ, làm Đấng Bảo Trợ, và làm Trạng Sư cho cả loài người. Ḷng lành của Mẹ vượt quá trên ác tâm của họ, ngăn cản được phép công của Chúa, mở được cửa t́nh thương của Người và đem được người ta vào thông hưởng t́nh thân ái với Người.

           

        2/ To The Priests Our Lady's sons )

"22-8-1974 Lễ Mẹ Nữ vương: Hôm nay Giáo hội và cả Thiên đàng tung hô Mẹ là Nữ vương. Quả vậy, v́ chính Chúa Giêsu Con Mẹ dành triều thiên vinh quang này cho Mẹ.

 

"Hỡi con, nếu con biết được Mẹ vinh quang và an ủi chừng nào khi được thống trị như Nữ vương trong tâm hồn con. Ước ǵ trái tim con, trái tim tất cả các linh mục của Mẹ phải là vương quốc Mẹ thống trị, như thế Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng trong các con Mẹ .

 

"Mẹ muốn dẫn dắt con đến ḷng siêu thoát tất cả và phó thác hoàn toàn...

Có nhiều cách, nhưng chỉ có một con đường duy nhất cho các linh mục yêu dấu của Mẹ, đó là con đường Trái Tim Vẹn sạch và sầu bi Mẹ .

Nơi Trái Tim Mẹ, Mẹ muốn tất cả hăy nên như những trẻ nhỏ, v́ thế họ phải biết ở lặng, đừng quá náo động, đừng muốn tổ chức và hành động như người làm chủ, họ chỉ cố gắng trở nên như những trẻ nhỏ, như những con trẻ để cầu nguyện, mến yêu, như những con trẻ để chịu đau khổ với Mẹ và cho Mẹ v́ phần rỗi các con cái Mẹ.( số 58)

 

"Tất cả những người đă được Con Mẹ cứu chuộc đều là con Mẹ, tất cả, tất cả là con Mẹ đúng nghĩa.

"Cả những người con xa ĺa Thiên Chúa, những tội nhân, những người vô thần, những người từ chối Thiên Chúa , những người chống lại Thiên Chúa, và thù ghét  ngài. Tất cả đều là con cái Mẹ .

" Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện và nhiều đau khổ để cứu rỗi họ. (số 21). 

(To The Priests Our Lady's sons #  56, 58, 21) 

(Lm. Mark B, CMC tổng hợp)