LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

Ngày 15 tháng Chín
 

 

I. TIẾN TR̀NH TÍN LƯ ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG

Thế kỷ II, Thánh Giustinô khởi xướng tín lư Mẹ Maria cộng tác với Chúa Giêsu Con Mẹ trong công tŕnh Cứu chuộc loài người. Thánh Giáo phụ dựa vào câu Tiền Phúc âm (St 3:15): Thiên Chúa phán hứa sẽ đặt một Phụ Nữ chiến thắng ác thần thay thế người phụ nữ đă bị ác thần đánh bại, và thánh nhân suy diễn sự tương phản trong Thư Thánh Phaolô (Rm 5:12; 1Cr 15:21-22) giữa cựu Ađam và Tân Ađam. Cựu Ađam đă đem tội lỗi và sự chết vào trần gian. Đối lại, Tân Ađam đă phục hồi loài người. Cựu Ađam không một ḿnh làm sa đoạ loài người, v́ bà Evà đă cộng tác vào tội Ađam. Cũng thế, Tân Ađam không một ḿnh hồi phục loài người, v́ Đức Maria đă cộng tác với Người trong công tŕnh Cứu thế. Trong cuộc đối thoại với lạc giáo Tryphon, Thánh Giustinô nói: "Evà nghe theo lời con Rắn đă sinh ra sự bất tuân và sự chết. Đức Trinh Nữ Maria đáp lại lời Thiên thần Gabrie loan tin mừng rằng Đấng Thánh sinh ra bởi Mẹ sẽ là Con Thiên Chúa. Nhờ Người, Thiên Chúa đánh bại con Rắn và những thiên thần, những người giống như con Rắn".

Tín lư Mẹ Maria cộng tác với Chúa Cứu thế qua luận lư tương phản giữa bà Evà và Mẹ Maria của Thánh Giustinô đă được các Thánh Giáo phụ diễn giải và bổ túc.

A - Từ thế kỷ II đến thế kỷ VIII: Đặc biệt là Thánh Êphrem, Thánh Ambrôsiô, Thánh Êpiphanô, Thánh Phêrô Kim ngôn, Thánh Môdestô và Thánh Đamascenô.

B - Từ thế kỷ IX tới thế kỷ XVI: Các Thánh tiến sĩ và các nhà thần học đồng thanh tiếp tục minh chứng vai tṛ cộng tác vào công cuộc Cứu chuộc của Mẹ. Các Thánh tiến sĩ như Thánh Đamianô, Thánh Anselmô, Thánh Bênađô, Thánh Bônaventura, Thánh Albertô, Thánh Tôma, Thánh Canisiô. Các nhà thần học như Eadmer, Arnold Chartres, Richard St. Lawrence, Tauler, Gerson, Denis the Carthusian, Clichtove, Salmeron, Morales, Suarez.

Danh từ Đấng Đồng công (Coredemptrix) bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XIV trong một Thánh thi của nhà thờ Thánh Phêrô tại thành Salzburg (Austria):

Pia, dulcis et benigna,
Nullo prorsus luctu digna
Si fletum hinc eligeres.
Ut compassa Redemptori,
Captivato transgressori,
Tu Coredemptrix fieres.

Nghĩa là: Mẹ nhân từ, hiền dịu và khoan dung,
Mẹ hoàn toàn không đáng chịu một đau khổ nào.
Nếu từ đây Mẹ khóc thương
Như Người thông phần đau khổ với Chúa Cứu Thế,
Th́, với Đấng đă chịu tử h́nh,
Mẹ cũng trở nên Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.

C - Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX: Tín lư Mẹ Đồng Công được các Thánh tiến sĩ và các nhà thần học khai triển rộng răi, mặc dù gặp phản ứng của giáo phái Cải cách. Trong các Thánh th́ có Thánh Laurensô Brindisi, Thánh Robertô Bellarminô, Thánh Euđê, Thánh Grignion Montfort, Thánh Anphong Ligouri. Các nhà thần học như Đức Hồng y Berulle, Cornelius a Lapide, Gaspar Tausch, Salazar, Vulpes, Novati, Luke Wadding, George de Rhodes, Reichensperger, Dubois, Widenfeld, Crasset, Van Ketwigh, Charles del Moral, Trombelli, De Clorivière, Jeanjacquot, Peraldi, Faber, Hồng y Wiseman, Hồng y Newman, Hồng y Manning, Scheeben, Đức Piô IX, Đức Lêô XIII. Trong thế kỷ XIX, danh từ Đấng Đồng công năng được dùng.

D - Thế kỷ XX: Tín lư Mẹ Đồng công được các Đức Giáo hoàng: Đức Lêô XIII, Đức Thánh Piô X, Đức Bênêđictô XV, Đức Piô XI, Đức Piô XII, Đức Gioan Phaolô II giảng dạy rất minh bạch. Riêng Đức Piô XI kêu xin Đức Mẹ rơ ràng với tước hiệu Đấng Đồng công. Và Đức Gioan Phaolô II cũng nêu bật giáo huấn về vai tṛ Đức Mẹ Đồng công, đặc biệt trong Thông điệp "Mẹ Đấng Cứu Thế", Tông thư "Sự Khổ đau Cứu chuộc", và ngài rơ ràng dùng tước hiệu "Coredemptrix" có tới 5 lần:

1. Trong lời chào chúc các bệnh nhân sau cuộc đại triều yết tại quảng trường Thánh Phêrô, Rôma, ngày mồng 8 tháng 9 năm 1982.

2. Trong huấn từ sau kinh Truyền tin tại Arona năm 1984.

3. Trong bài giảng tại đền thánh Đức Mẹ Guayaquil, nước Ecuador, ngày 31 tháng 1 năm 1985.

4. Trong huấn từ Ngày Quốc tế Giới trẻ, Chúa nhật Lễ Lá năm 1985.

5. Dịp kỷ niệm 600 năm tôn phong Thánh Brigitta hiển thánh ngày mồng 6 tháng 10 năm 1991.

Ngoài ra, trong 52 buổi đại triều yết, Đức Thánh Cha nêu cao vai tṛ Đồng công đặc biệt của Mẹ trong nhiệm cuộc Cứu thế của Chúa Kitô.

Công đồng Vatican II, dưới triều đại Đức Gioan XXIII và Đức Phaolô VI, đă minh nhiên nêu rơ sứ mạng Đồng công của Mẹ: "Đức Maria đă tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thế và sự nghiệp của Con Mẹ, và phục vụ mầu nhiệm Cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con của Mẹ... Sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc Cứu rỗi được tỏ rơ, từ khi Mẹ Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô chết".

Theo cha Dillenschneider, thế kỷ XX có rất nhiều nhà thần học diễn giải tín lư Đức Mẹ Đồng công. Đó là các nhà thần học Le Rohellec, Broise, Bainvel, Bittremieux, Friethoff, Bover, Garcia Garces, Borzi, Seiler, Philipon, Deneffe, Carol, Hugon, Anger, Mura, Rondel, Hồng y Lépicier, Terrien, Keuppens, Merkelbach, Boyer, Roschini, Lagrange, v.v.

Từ tháng 3 năm 1993, phong trào "Vox Populi" (Tiếng dân) đă phát động khắp Giáo hội "Chiến dịch Thỉnh nguyện thư" tâu xin Đức Thánh Cha tuyên tín Mẹ Maria là "Đấng Đồng công". Phong trào này do tiến sĩ thần học Mark Miravalle, giáo sư đại học ḍng Phanxicô tại Steubenville, bang Ohio, Hoa Kỳ, lănh đạo, với ban cố vấn gồm 32 Hồng y. Cho tới tháng 10-1997, phong trào đă thu thập được chữ kư của hơn 500 Giám mục, 55 Hồng y và 5 triệu tín hữu thuộc 155 quốc gia. Cuối tháng 5 năm 1996, một Hội nghị quốc tế được tổ chức tại Rôma gồm 3 Hồng y, 13 Giám mục, và một số đông linh mục, giáo dân chính thức yểm trợ phong trào "Vox populi".

Tín lư về Mẹ Maria cộng tác với Chúa Giêsu, Con Mẹ, trong công cuộc Cứu thế qua các thời đại, đă được sáng tỏ và vững chắc. C̣n danh từ Mẹ Đồng công Core-demptrix, tuy đă được dùng trong Giáo hội từ thế kỷ XIV và đặc biệt trong thế kỷ XIX, và tiếp đầu ngữ (prefix) "co" (không có nghĩa đặt Mẹ ngang hàng với Chúa trong công cuộc Cứu thế), vẫn chưa được Giáo hội chính thức xác định và công nhận, đặc biệt trong phụng vụ.

II. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ

Năm 1011, một nguyện đường đầu tiên dâng kính Đức Mẹ đứng dưới chân thánh giá tại Paderborn, nước Đức. Ḍng Citercian và Ḍng Phanxicô khởi xướng ḷng sùng kính Đức Mẹ Sầu bi từ thế kỷ XII và thế kỷ XIII.

Từ đó đến năm 1969 có hai lễ Đức Mẹ Sầu bi:

1. Lễ Đức Mẹ Sầu bi ngày thứ Sáu sau Chúa nhật Khổ nạn (trước Chúa nhật lễ Lá).

Năm 1423, Công đồng Cologne, nước Đức, thành lập lễ Đức Mẹ đồng thụ nạn (Compassion of Mary) để đền tạ v́ tội do bè rối Hussites xúc phạm ảnh tượng Thánh giá vả ảnh tượng Đức Mẹ đứng dưới cây Thánh giá. Năm 1482, Đức Sixtô IV truyền soạn một bài lễ kính Đức Mẹ đau thương, tưởng nhớ Đức Mẹ dưới chân Thánh giá.

Năm 1714, Ḍng Tôi tớ Đức Mẹ được phép cử hành lễ Đức Mẹ Sầu bi vào thứ Sáu tuần Thương khó. Năm 1727, nhờ sự vận động của Ḍng Tôi tớ Đức Mẹ, lễ này được Đức Bênêđictô XIII đặt hẳn vào ngày thứ Sáu sau Chúa nhật Khổ nạn.

Năm 1969, lễ này bị băi bỏ do việc cải tổ Phụng vụ sau Công đồng Vatican II. Lư do việc băi bỏ ngày lễ Đức Mẹ đau thương ngày thứ Sáu sau Chúa nhật Khổ nạn là v́ Giáo hội không muốn mừng hai lần trong một năm một biến cố hay một mầu nhiệm.

2. Lễ Đức Mẹ Sầu bi ngày 15 tháng Chín

Năm 1668, Ḍng Tôi tớ Đức Mẹ được phép Toà thánh mừng lễ Đức Mẹ Sầu bi ngày Chúa nhật thứ ba tháng Chín.

Năm 1704, Đức Clêmentê XI ban đại xá cho những ai tham dự lễ này.

Năm 1814, Đức Piô VII lập lễ này trong khắp Giáo hội để tạ ơn Đức Mẹ đă giải thoát Đức Thánh Cha khỏi sự quản thúc của vua Napoléon.

Sau này, Đức thánh Piô X quyết định chuyển lễ từ Chúa nhật thứ ba tháng Chín sang ngày 15 tháng 9 sau ngày Suy tôn Thánh giá, để liên kết cuộc Đồng thụ nạn của Mẹ Maria với cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngoài việc thiết lập Thánh lễ, c̣n có những h́nh thức đạo đức kính Đức Mẹ Sầu bi.

1. Thánh thi Stabat Mater dolorosa (Mẹ sầu bi đứng bên Thánh giá) do tác giả Jacopone di Todi (1230-1306), tu sĩ ḍng Phanxicô, và được lưu hành trong khắp Giáo hội từ thế kỷ XIII. Thánh thi này được dùng làm Ca tiếp liên đọc trong ngày lễ Đức Mẹ Đau thương 15 tháng Chín như ngày nay.

2. Ḷng sùng kính Đức Mẹ Sầu bi cũng được lập vào thế kỷ XIV do Chân phúc Henri Susô.

3. Ngắm bảy Sự Đau đớn Đức Mẹ, kèm theo bảy kinh Kính mừng sau mỗi ngắm, được Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ ấn định năm 1646. Trong Toàn niên kinh nguyện Giáo phận Bùi Chu, Đức cha Đaminh Hồ ngọc Cẩn sửa đổi lại c̣n một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng và một kinh Sáng danh sau mỗi ngắm.

BẢY SỰ ĐAU ĐỚN ĐỨC MẸ

Năm 1482, cha Gioan Couderberghe, giáo xứ Flanders, nước Bỉ, bắt đầu giảng về việc sùng kính Bảy Sự Đau đớn Đức Mẹ:

1. Cụ già Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ (Lc 2:34-35).

2. Đức Mẹ đem Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập (Mt 2:13-21).

3. Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ t́m kiếm Người ba ngày (Lc 2:41-50).

4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá (Ga 19:17).

5. Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn (Ga 19:18-30).

6. Hai môn đệ hạ xác Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính (Ga 19:39-40).

7. Môn đệ táng xác Chúa Giêsu vào huyệt đá mới (Ga 19:40-42).

III. Ư NGHĨA PHỤNG VỤ

1. Dựa theo giáo huấn Công đồng Vatican II, Giáo hội muốn ḷng sùng kính Đức Mẹ của chúng ta hướng về Chúa Kitô. Do đó, Giáo hội muốn chúng ta sùng kính Đức Mẹ đồng thụ nạn với Chúa Kitô khổ nạn để chúng ta noi gương Mẹ, mà kết hợp cuộc đời khổ đau của ta với cuộc đời tử nạn của Chúa Kitô, mong mai sau chúng ta cùng được trường sinh vinh hiển với Người như Đức Mẹ.

2. Trong việc sùng kính và mừng lễ Đức Mẹ Sầu bi, Giáo hội nhắc nhớ chúng ta hiểu sâu xa rằng qua Thánh Gioan, Chúa Giêsu đă trao trối Mẹ Maria cho chúng ta: "Này là Mẹ con", và trối chúng ta cho Đức Mẹ: "Này là con Bà". Như vậy, Đức Mẹ là Mẹ thật của chúng ta, và chúng ta thật là con của Đức Mẹ. Dưới cây Thánh giá, Đức Mẹ đă thực sự sinh ra chúng ta về phần hồn trong nỗi cực độ khổ đau, cũng như mẹ phần xác sinh ra chúng ta về phần xác, cũng trong đau đớn theo án lệnh Chúa đă ra cho tổ mẫu Evà: "Ngươi sẽ sinh con đẻ cái trong đau đớn" (St 3:16). Mẹ Maria hạ sinh chúng ta càng trong đau khổ, Mẹ càng yêu thương chúng ta.

3. Trong mầu nhiệm Đồng thụ nạn của Mẹ Maria với cuộc Khổ nạn Cứu thế của Chúa Giêsu, Giáo hội cũng nhắc nhớ chúng ta rằng, nhờ Mẹ mà chúng ta được hưởng ơn Cứu độ đă trào dâng từ thương tích của Chúa.

4. Trong sứ mạng Đồng công của Mẹ Maria với sứ mạng Cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, Giáo hội khích lệ chúng ta cũng hăy ư thức sứ mạng của chúng ta, là đồng công với Chúa và Mẹ trong việc cứu rỗi chính ḿnh chúng ta, và cũng trong việc làm tông đồ cứu rỗi người khác.

IV. CA TIẾP LIÊN TRONG THÁNH LỄ (Stabat Mater)

1. Mẹ sầu bi, tầm tă giọt châu, đang đứng bên cây thập giá, nơi Con Người đă bị treo lên.

2. Một lưỡi gươm nhọn đă đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, đang sầu khổ và đau buồn.

3. Ôi đau buồn sầu khổ biết bao cho bà Mẹ đáng suy tôn của một người Con duy nhất!

4. Bà Mẹ hiền nh́n xem nỗi khổ h́nh của người Con chí thánh, mà đau ḷng thổn thức tâm can.

5. Ai là người không tuôn châu lệ, khi nh́n thấy Mẹ Chúa Kitô, trong cảnh cực h́nh như thế?

6. Ai có thể không buồn bă nh́n xem Mẹ Chúa Kitô, đang đau khổ cùng với Con Người?

7. Mẹ nh́n thấy Chúa Giêsu v́ tội dân ḿnh mà khổ cực và bị vùi giập dưới làn roi.

8. Mẹ nh́n Con ḿnh dịu hiền như thế, bị thống khổ lúc lâm chung, khi Người trút hơi thở cuối cùng.

9. Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến, xin cho con cảm thấy mănh lực của đau thương, để cho con được khóc than cùng Mẹ.

10. Xin cho ḷng con cháy lửa mến yêu, mến yêu Đức Kitô là Thiên Chúa, để cho con có thể làm đẹp ư Người.

11. Ôi Thánh Mẫu, xin Mẹ làm ơn đóng vào ḷng con cho thực mạnh những vết thương của Đấng bị treo thập giá.

12. Xin Mẹ cho con được chia phần thống khổ của Con Mẹ đă thương vong, đă khấng chịu cực h́nh v́ con như thế.

13. Xin cho con được cùng Mẹ thảo hiếu khóc than, cùng Đấng bị đóng đinh tỏ niềm thông cảm, bao lâu con c̣n sinh sống ở đời.

14. Con ước ao được cùng với Mẹ đứng bên cây thập giá và hợp nhất cùng Mẹ trong tiếng khóc than.

15. Ôi Đức Trinh Nữ thời danh trong hàng trinh nữ, xin đừng tỏ ra cay đắng với con, xin cho con được cùng Mẹ chan hoà ḍng lệ.

16. Xin cho con được mang sự chết của Đức Kitô, được cùng Người thông phần đau khổ và tôn thờ những thương tích của Người.

17. Xin cho con được mang thương tích của Người, cho con say sưa cây thập giá và máu đào Con Mẹ đă đổ ra.

18. Ôi, Đức Trinh Nữ xin đừng để cho con bị lửa hồng thiêu đốt, nhưng được Mẹ chở che trong ngày thẩm phán!

19. Lạy Chúa Kitô, khi phải ĺa bỏ cơi đời này, nhờ Đức Mẹ, xin Chúa cho con được tới lănh ngành dương liễu khởi hoàn.

20. Khi mà xác thịt con sẽ chết, xin cho linh hồn con được Chúa tặng ban vinh quang của cơi Thiên đường.

V. Ư NGHĨA LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

Bài đọc I: Do Thái 5:7-9

Đây là một phần chính thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Do Thái khích lệ mọi người hăy cảm thương Chúa Giêsu khi c̣n sống ở đời này đă khổ đau đến rơi lệ. Đặc biệt trong vườn Gietsimani, Người khổ đau đến cùng cực đến nỗi đă kêu van Đấng có thể cứu Người khỏi chết. Nhưng Người đă vâng phục Chúa Cha vui ḷng hy hiến để nên căn nguyên ơn Cứu độ cho chúng ta. Đoạn văn ám chỉ Mẹ Maria cũng cùng chịu đau khổ với Chúa để thông cảm với Chúa, và để đồng công với Chúa cứu chuộc loài người.

Phúc âm: Luca 2:33-35

Mẹ Maria và Thánh Giuse kinh ngạc trước những lời ông già Simêon nói về Ấu Chúa Giêsu là ánh sáng cho dân ngoại và là vinh quang cho dân Do Thái. Ông Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói tiên tri với Mẹ Maria rằng: Con Trẻ này đă được đặt lên cho sự sụp đổ hay sự đứng lên của nhiều người dân Do Thái và là mục tiêu cho người ta chống đối, một dấu hiệu kêu mời mọi người hăy mở ḷng ra cho chương tŕnh của Thiên Chúa và thường là một dấu hiệu kêu gọi người ta cải tà qui chính.

Lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Mẹ Maria như ông Simêon tiên báo là sự thống khổ xâu xé Trái tim Mẹ. Lưỡi gươm cũng có ư nghĩa trong tiên tri Ezekiel 14:17 là sự giáng phạt của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói Người đến không phải để đem lại b́nh an, mà là gươm giáo (Mt 10:34-36), tức là sự chia rẽ (Lc 12:51-53). Chúa muốn nói "chia rẽ" là Chúa và lời Chúa như mũi gươm chia ĺa các gia đ́nh và kêu gọi các phần tử dấn thân bước theo con đường Phúc âm của Chúa. Mẹ Maria là một người tiên phong dấn thân để trung thành với tiếng Chúa mời gọi (xem Lc 8:19-21; 11:27-28).

VI. THÁNH KINH

1. St 3:15: "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa ḍng dơi người nữ và ḍng dơi ngươi. Người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi".

Lời tiên tri này minh nhiên và mặc nhiên hàm chứa mầu nhiệm Maria, về Mẹ Chúa Cứu Thế, về mẫu chức trinh trong, về đặc ân Vô nhiễm thai, về sứ mạng Đồng công...

Lời: "Ta sẽ đặt mối thù" liên quan đến vai tṛ Đồng công, ám chỉ Người Nữ và Ḍng dơi người Nữ đối đầu với Satan và bè lũ hắn. Do đó, trong "mối thù" ẩn chứa vai tṛ Đồng công của Mẹ Maria. Thực vậy, Mẹ đă cộng tác với Chúa Con trong công tŕnh Cứu chuộc loài người.

Lời: "Người Nữ sẽ đạp nát đầu ngươi" tiên báo Người Nữ và Ḍng dơi người sẽ chiến thắng con rắn và bè lũ hắn. Cả câu tiên tri trong tiền Phúc âm 3:15 làm nổi bật mối tương phản giữa Evà và Maria, giữa Ađam và Chúa Giêsu. Nếu Evà đồng phạm với Ađam làm hư hỏng loài người, th́ Maria đồng công với Chúa Giêsu cứu chuộc loài người.

2. Is 7:14: "Một Trinh nữ sẽ thụ thai sẽ sinh Con Trai tên là Emmanuel". Trinh Nữ này là Người Nữ đă được phác họa trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà nguyên tổ chúng ta đă nhận được sau khi phạm tội, và chính là Người Nữ, Mẹ Đấng đă được Thiên Chúa trao phó công cuộc Cứu chuộc.

3. St 3:20: "Mẹ chúng sinh". Mẹ Maria là Mẹ chúng sinh nghĩa là tất cả loài người. Trong sứ mạng Đồng công, Mẹ cộng tác với Chúa Kytô trong việc tái sinh chúng ta trong ơn thánh. Do đó, Giáo hội vinh tụng Mẹ Maria là Mẹ ơn thánh. Mẹ là Mẹ chúng ta v́ Mẹ là Đấng Đồng công Cứu chuộc, và Mẹ là Đấng Đồng công v́ Mẹ là Mẹ chúng ta.

4. Lc 1:26-38: Trong biến cố Truyền tin, Mẹ Maria khởi đầu vai tṛ Đồng công với Chúa Cứu Thế. Lời thưa "Xin vâng" của Mẹ là một sự chia sẻ thân mật với Thiên Chúa trong công tŕnh Cứu chuộc mà thiên sứ mặc khải cho Mẹ. Lời "xin vâng" của Mẹ là lời Đồng công làm cho Chúa Ngôi Hai giáng trần nhập thể trong cung ḷng Mẹ, thành nên Chúa Giêsu làm người có thân xác, để cứu chuộc loài người bằng cái chết hy tế đẫm máu trên thập giá.

5. Lc. 2:35: "Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu ḷng Bà". Trong dịp Mẹ Maria dâng Con trong Đền thờ, lời tiên tri của cụ già Simêon tỏ ra cho Mẹ xem thấy tầm mức lịch sử Cứu độ của Con Mẹ, một sứ vụ đầy đau khổ mà Mẹ phải sống trong sự đau khổ bên cạnh Chúa Cứu thế khổ đau, và địa vị làm Mẹ của Mẹ sẽ bí ẩn và đớn đau.

6. Ga 19:26: Mẹ Maria đứng dưới cây thánh giá Chúa Giêsu. Khi thấy Mẹ và môn đệ yêu, Chúa Giêsu nói: "Hỡi Bà, này là Con Bà" và nói với môn đệ: "Hỡi con, này là Mẹ con". Tiếng "Bà" liên kết Mẹ Chúa Cứu thế với Người Nữ và ḍng dơi cứu chuộc trong tiền Phúc âm 3:15, sẽ cộng tác với Đấng Cứu thế trong việc chiến thắng Satan, tội lỗi và sự chết. Bà đó là Mẹ Maria, là Nữ tỳ của Thiên Chúa trong ngày thiên sứ truyền tin, sẽ là một Bà Mẹ chất ngất đau thương cùng với Con hy tế đẫm máu cứu chuộc loài người.

7. Kh 12:1-6: Đoạn Thánh kinh này nêu bật h́nh ảnh Chúa Kytô và Mẹ Đồng công cứu chuộc loài người. H́nh ảnh Mẹ Chúa Kytô trong cảnh huy hoàng lộng lẫy của phẩm chức Mẹ Thiên Chúa. H́nh ảnh Mẹ Đồng công cứu chuộc trong cảnh tang thương cay đắng của phẩm chức Mẹ loài người.

L.m. Phêrô, CMC