Ḷng sùng kính Đức Mẹ của thánh Bênađô

 

            Về Đức Mẹ ngài viết:

- Ca tụng Đức Mẹ T́nh thương: “Ôi Maria, Mẹ là Nữ Vương t́nh thương, có thể nào Mẹ chối từ không cấp cứu những người khổ thống được? Đối tượng của t́nh thương chính là những người xấu số. Mẹ là Trinh Vương thương xót, mà con đây là tội nhân bi thảm nhất, tất nhiên con phải là đối tượng đầu tiên, đối tượng lớn nhất của t́nh Mẹ thương”, con có quyền được Mẹ thương đến nhất, có quyền được Mẹ săn sóc ân cần nhất.- Vậy, “lạy Trinh Vương thương xót, xin  hiển trị trên chúng con”,  đoái thương đến chúng con, nhận lấy nhiệm vụ lo cho chúng con được sống đời đời.

          Ngài thêm: “Đành rằng lời cầu nguyện nơi môi miệng tội nhân không có vẻ mĩ lệ mối dây hiệp nhất đức ái trang điểm cho; nhưng cũng vẫn có lợi ích, v́ nó giúp cho linh hồn thoát ly tội lỗi”.

            Và rằng: "Chúng ta tán dương Mẹ Khiêm nhu. Chúng ta ca tụng Mẹ trinh khiết, nhưng sự khốn nạn của bọn tội lỗi chúng ta lại cho chúng ta dễ lưu luyến và cảm khoái hơn với t́nh thương của Mẹ một cách thân thiết hơn, và kêu cầu mau mắn hơn"

            Ngài lí luận rất hay: "Giáo hội gọi Maria là Nữ vương lân tuất là để quyết chắc với ta rằng Mẹ mở các kho tàng t́nh thương Chúa cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn và cách nào Mẹ muốn, đến nỗi không 1 tội nhân nào dù tội lỗi đến đâu có thể hư mất khi Mẹ nhận phù giúp họ.

            Ngài quả quyết: "Ai nhờ cầu xin Mẹ mà Mẹ không tiếp cứu, th́ xin đừng ca tụng t́nh thương Mẹ nữa, đừng nói cả đến tên Mẹ nữa.

            Ngài khuyến khích: "Bạn ơi, dầu là ai đi nữa, bạn lại chẳng biết rằng ở thế gian lúc nào bạn cũng bị xô dạy giữa những cơn giông tố của đại dương gầm sóng. Bạn không muốn bị sóng gió vùi giập ư ? Bạn hăy dán mắt nh́n lên Sao biển mà kêu gọi Mẹ Maria. Được Mẹ hướng dẫn, bạn không phải mệt mă trên đường. Được Mẹ đưa giúp bạn sẽ tới đích ngắm trông.

          Trong 2 tập Vinh Quang Đức Mẹ do thánh Anphongsô viết, c̣n man vàn những lời trích của thánh Bênađô ca tụng Đức Mẹ…

Tóm tắt rằng:

"Khi nguy hiểm, khi nghi ngờ, khi khó khăn, hăy nhớ đến Đức Mẹ , gọi Tên Mẹ.

Đừng để Tên Mẹ xa rời môi miệng bạn.

Đừng để Tên Mẹ rời khỏi ḷng bạn.

Hăy chắc chắn được Mẹ trợ giúp qua lời bạn cầu xin.

Hăy chăm chỉ bước theo chân Mẹ. Nếu được Mẹ dẫn đường, bạn sẽ không lạc.

Cầu xin Mẹ, bạn sẽ không thất vọng.

Nhớ đến Mẹ, bạn sẽ yên tâm không bị lừa dối.

Được Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không ngă.

Được Mẹ che chở, bạn sẽ không sợ.

Được Mẹ hướng dẫn, bạn sẽ an ḷng.

Được Mẹ ban ơn, bạn sẽ đạt đích mong chờ".