Ḷng sùng kính Đức Mẹ của cha thánh Piô 5 dấu:

Lần hạt suốt ngày

 

Cha Piô rất sùng kính Đức Mẹ và ngài thường lần chuỗi hàng ngày.

Trong tu viện, một thầy hỏi ngài:

- Cha lần bao nhiêu chuỗi kinh Mân côi mỗi ngày?

- Khoảng 40.

- 40 lần 50, nghĩa là 2 ngàn kinh mỗi ngày?

- Ngài hỏi lại: Sao?Chuỗi Mân côi chỉ có 5 chục thôi sao? Một chuỗi Mân côi đầy đủ gồm 15 chục kinh Kính mừng và 15 kinh Lạy Cha.

Có lần ngài nói với một người con thiêng liêng:"Luôn luôn nắm chặt lấy vũ khí của Đức Mẹ trong tay, nó sẽ giúp con chiến thắng kẻ thù".

- Vũ khí đó là ǵ?

- Nó trên áo ḍng của cha.

- Con đâu có thấy vũ khí nào đâu? Con chỉ thấy xâu chuỗi Mân côi.

- Đó không phải là vũ khí sao?

 

Khi được hỏi di sản ngài muốn trối lại cho các con thiêng liêng của ngài là ǵ, Cha Thánh Piô đă trả lời: "Lần chuỗi Mân Côi!" Ngài cho rằng việc Đức Mẹ hiện ra ở mọi nơi kêu mời người ta đọc kinh Mân Côi là điều chắc chắn khiến ta phải chuyên cần đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.

Ngài c̣n nói: "C̣n kinh nguyện nào đẹp hơn Kinh Mân Côi, kinh chính Mẹ dạy ta. Hăy luôn lần chuỗi Mân Côi".

Hai ngày trước khi qua đời ngài c̣n nói: "Hăy yêu Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu. Hăy lần chuỗi Mân Côi và lần luôn luôn và lần càng nhiều càng tốt".

Nhờ chuyên chăm sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, Cha Thánh Piô đă kéo được biết bao ơn xuống cho bản thân ngài và cho những ai đến với ngài.

 

Một lần Đức Mẹ cũng nói với thánh nữ Mechtinđa rằng:" Khi sống con đọc bao nhiêu kinh Kính mừng, khi chết con được bấy nhiêu ơn".