Sự lạ khi mở thêm cửa tại Nhà Đức Mẹ

 Truyện kể rằng: Nhà Đức Mẹ Maria lúc đầu chỉ có một cửa ra vào, nhưng v́ người ta đến xem đông lắm, và sinh lộn xộn cùng nguy hiểm nữa, nên Đức Giáo hoàng truyền xây đóng lại cửa ấy lại và làm 3 cửa mới cho người ta dễ ra vào.

Khi thợ nghe lệnh Đức Giáo hoàng dạy như vậy th́ sợ hăi, thợ cả, thợ con không ai dám phá tường nhà thánh. Nhưng v́ Đức Giáo hoàng thúc giục, nên thợ cả phải bắt đầu trước. Khi ông ta vừa đập lát búa đầu tiên liền ngă xuống bất tỉnh hầu chết, người ta  khiêng về nhà. Vợ ông ta cầu xin cho chồng được khỏi, v́ đă chỉ vâng lời Đức Giáo hoàng mà thôi. Sau một lúc, ông ta tỉnh lại và đứng lên khỏe mạnh. Ông ta tŕnh sự việc lên Đức Giáo hoàng để xin tôn ư người. Đức Giáo hoàng truyền dạy cứ việc đóng cửa cũ làm cửa mới. Tuy lệnh Đức Giáo hoàng như vậy, nhưng thợ cả đă bị nạn, chưa hết hăi hùng, nên không dám, mà cũng chẳng ai dám phá tường nữa. Người ta lấy hết lời khuyên ông vâng lời Đức Giáo hoàng, nhưng dù khuyên thế nào cũng vô ích.

 Đang khi mọi người bàn tán và lúng túng như vậy, có một tu sĩ giúp việc trong Nhà Đức Mẹ t́nh nguyện vâng lời Đức Giáo hoàng mà phá tường mở cửa. Thầy ấy cầu nguyện và ăn chay 3 ngày cầu xin ơn phù trợ. Chiều ngày thứ Ba, thầy bắt đầu cầm búa đứng giữa đông đảo người đến xem sự việc. Khi tới gần tường, thầy qú gối xuống hôn đi hôn lại đủ một ngàn lần, rồi cầu nguyện rằng: " Lạy Đức Bà Maria, lạy Nhà thánh Đức Mẹ  Chúa Trời, không phải con đến phá tường này đâu, nhưng Đức Giáo hoàng thay mặt Chúa Giêsu, người có ḷng kính mến, muốn làm cho Nhà Đức Mẹ tốt hơn nữa, nên con xin phép Đức Mẹ cho con được vâng lời Đức Giáo hoàng". Cầu nguyện xong, ông ấy đập búa thứ nhất rồi thứ 2, nhưng không xảy ra điều ǵ khác. Các thợ đứng đó thấy vậy mới dám tra tay tiếp tục xây công việc.

Ngày nay, người ta c̣n thấy cửa Nhà Đức Mẹ như Đức Giáo hoàng đă sửa thời trước. Chúa Giêsu đă ǵn giữ cho Nhà Đức Mẹ được bền vững qua thời gian cho tới ngày nay .

Năm 1881, Đức Giáo hoàng Leô 13 đă ban ơn đại xá cho những người viếng thăm Nhà Đức Mẹ và khuyến khích giáo dân tới kính viếng.

Ngày 10 tháng 12, Giáo hội dâng lễ nhớ ngày các Thiên thần đă đem Nhà Đức Mẹ sang thành Loreto trong miền Reccanati nước Italia.

(Trích Sách Truyện Đức Chúa Bà Maria, in tại Phú nhai, năm1883, trang 710)