Ư nghĩa tôn kính Đức Mẹ ngày Thứ Bảy hàng tuần

 

 

"Ngày thể xác Mẹ Maria được h́nh thành là ngày Chúa Nhật, tương ứng với ngày đầu tiên trong công cuộc sáng tạo trời đất. Thể xác Mẹ chỉ tiếp nhận ân sủng, cho nên, toàn thể đều rất trọn vẹn, rất siêu nhiên. Không bao giờ có một thể xác con người nào được h́nh thành với bấy nhiêu hoàn thiện, bấy nhiêu tinh tế và bấy nhiêu mĩ lệ. Mặc dầu thể xác Mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm giống bệnh hoạn, chết chóc và hư hoại nào, tức là những hậu quả của h́nh phạt v́ tội lỗi Adong.

"Ngày Thứ Bảy tiếp đó, một ngày ứng với ngày nghỉ, ngày đại lễ chung kết cho việc sáng tạo, Thiên Chúa tạo nên linh hồn Mẹ Maria.  (Đây không phải là định luật cho mọi bào thai con người. Đừng ai lấy cớ này để phá thai trước khi được phú hồn. Giáo hội không xác định, sau khi đậu thai, ngày nào  hồn được phú vào).

Lập trường của GHCG là tôn trọng mạng sống từ ḷng mẹ (từ khi đậu thai) tới khi vào ḷng đất (khi chết tự nhiên).

 

Để kỷ niệm biến cố Chúa dựng nên linh hồn Mẹ, Chúa Thánh Thần đă soi sáng cho Giáo Hội dâng ngày Thứ Bảy trong tuần kính Mẹ Maria.

(Trích sách Thần đô Huyền nhiệm: The Mystical City of God)