Tin Cậy Chúa Quan Pḥng

Bí thuật B́nh an và Hạnh phúc

(Lm. JB Saint Jure, SJ / NS.TTĐM, Carthage-Hoa Kỳ xbản

 

Tác giả cuốn sách nhỏ này là Cha J.B. Saint-Jure thuộc Ḍng Tên, một nhà văn đạo đức rất quen biết và tiếng tăm. Những trang sau đây đă được trích hầu đúng nguyên văn trong Thiên thứ III, đoạn VIII của một tác phẩm vĩ đại nhan đề "KHÁI  LUẬN VỀ SỰ NHẬN BIẾT VÀ YÊU MẾN CHÚA GIÊSU KITÔ", cuốn sách đă làm cho Thánh Vianney Cha xứ Ars say mê và dùng làm sách gối đầu giường luyện đức của Ngài.

(01) (02) (03) (04) (05)

(06) (07) (08) (09) (10)

(11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21)

 (nguồn đọc: honganthienChua.us)

MP3