Maria: Mẹ Tôi 

(Tác giả: Josph Schrivers, CsSr- Dịch giả: Phạm Đ́nh Khiêm)

 

(cám ơn nguồn đọc: Hồng ân Thiên Chúa. US) 

 

Lạy Mẹ, con sẽ đời đời là con Mẹ. Ư nghĩ này làm cho ḷng con sướng vui khôn tả. Và con càng kính mến Mẹ ở đời này, th́ ngày sau trong cơi đời đời con càng được làm con chí thiết của Mẹ.

Ôi, lạy Mẹ của con, con yêu mến Mẹ lắm, xin Mẹ hăy giúp con biết yêu mến Mẹ hơn nữa. Lại xin Mẹ yêu Chúa Giêsu thay con, và yêu bằng tất cả mối t́nh mà Mẹ đă yêu Người khi xưa ở thế gian...

 

Mục lục nghe:

 

(01)    (02)    (03)    (04)    (05)    (06)    (07)    (08)    (09)    (10)

(11)    (12)