Thần Đ Huyền Nhiệm (The Mystical City of God)

(Cuộc Đời Đức Mẹ Maria)

Người viết (theo lời Đức Mẹ dạy) : Sơ Maria Agreda (người Tybannha)

(nguồn đọc: HồngnThinCha.org)

 

Thần Đ Huyền Nhiệm (Cuộc Đời Mẹ Maria)

Dịch giả: Tu sĩ Phan Thiện Giản, Dng Đức Mẹ Đồng Cng Cứu Chuộc Việt Nam (CMC)

(The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665)

 

Đức Mẹ Maria l Đấng quan trọng sau Cha Gisu Kit trong mầu nhiệm Cứu Chuộc. Ơn gọi v sứ mạng của Mẹ chnh l ơn gọi Đồng Cng Cứu Chuộc. Nhưng cuộc đời của Mẹ lại bị che khuất qu nhiều trong bng im lặng. Phc m ni rất t về Mẹ.

Vo thế kỷ 17 Mẹ Maria đ được Thin Cha cho php tỏ ra tất cả cuộc đời của Mẹ trong một cuộc Mặc khải tư cho b mẹ một đan viện Dng thnh nữ Clara l B Đng Knh Maria Agrđa, Ty Ban Nha...

 

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)

(51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)

(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67)

 

Nhiều lần, Mẹ cn giục b viết lại những g b thấy về cuộc đời Mẹ: "Mẹ muốn rằng khi cn sống ở cuộc đời buồn thảm ny, loi người nhn vo những hồng n Con Mẹ đ tặng Mẹ, để họ nhận ra mnh v ơn thế no. Con hy viết v thuật lại cuộc đời Mẹ, để lm nơi ẩn nương cho họ trong một Đ thnh huyền b của Thin Cha.

MP3

 

 

Sch: THẦN Đ HUYỀN NHIỆM

CUỘC ĐỜI ẨN DẬT

20. Đức Mẹ tiếp cc đạo sĩ

CUỘC ĐỜI CN LẠI

Lời mở đầu

21. Đức Mẹ dng Con trong đền thờ

39. Đức Mẹ đn Cha Thnh Linh

1. Đức Maria trong ơn tiền định

22. Đức Mẹ đem Con đi Egypt

40. Đức Mẹ hướng dẫn Gio hội

2. Thin đng chờ đợi Đức Maria

23. Thnh gia sinh sống tại Egypt

41. Đức Mẹ tn knh Thnh Thể

3. Thnh Gioakim v Anna xin c con

24. Đức Mẹ chịu khổ tại Nagiaret

42. Đức Mẹ gip Gio hội bị bch hại

4. Đức Maria được ơn v nhiễm

25. Thnh Giuse qua đời

43. Đức Mẹ hướng dẫn Gio hội

5. Đức Mẹ khi cn trong thai

26. Đức Mẹ sống quả phụ

44. Đức Mẹ ph trợ cc Tng đồ

6. Đức Mẹ được sinh vo trần thế

27. Đức Mẹ sống c đơn

45. Đức Mẹ sang Tybannha

7. Đức Mẹ trong 3 năm đầu đời

28. Đức Mẹ theo Con đi giảng đạo

46. Đức Mẹ sang Ephes

8. Đức Mẹ dng mnh trong đền thờ

29. Cha GS từ ni Tabor đến lễ l

47. Đức Mẹ sinh sống tại Ephes

9.Đức Mẹ chịu khổ trong đền thờ

30. Cha Gisu lập Php Thnh Thể

48. Đức Mẹ dự Cng đồng Girusalem

10. Đức Mẹ chịu tang cha v mẹ

31. Cha Gisu trong vườn cy dầu

49 Đức Mẹ hon thiện tuyệt vời

CUỘC  ĐỜI CNG KHAI

32. Cha Gisu trước ta Anna

50. Đức Mẹ gip viết sch Tin mừng

11-12. Đức Mẹ kết bạn với Th. Giuse

33. Cha Gisu trước dinh Philat

51. Đức Mẹ mừng cc kỉ niệm đời Mẹ

13. Đức Mẹ được tin Ng.Hai nhập thể

34. Cha Gisu trước giờ bị xử chết

52. Đức Mẹ mừng kỉ niệm đời Cha

14. Đức Mẹ đi thăm b Isave

35. Đức Mẹ theo Cha vc Thnh gi

53. Đức Mẹ chờ ngy rời trần gian

15-16. Thnh Giuse định bỏ Đức Mẹ

36. Đức Mẹ đứng bnThnh gi

54. Đức Mẹ Ly trần

17. Đức Mẹ sinh Cha Gisu

37. Đức Mẹ gặp Cha sau Sống lại

55. Đức Mẹ l Nữ vương Trời đất

18. Đức Mẹ đn cc mục đồng

38. Đức Mẹ được theo Cha về trời

 

19. Đức Mẹ dự cắt b cho Con