MỤC LỤC

ƠN GỌI GIA Đ̀NH

(xuanha.net)

1. Lập gia đ́nh

2. Dạy dỗ con cái

Tùy ư đọc thêm:

1. Dạy con từ thủa c̣n thơ:

Lời đầu

1. Vợ chồng trong Chúa

2. Dâng bào thai cho Đức Mẹ

3. Mừng Ngày sinh

4. Mừng Ngày Rửa tội

5. Con lon ton bên mẹ

6. Khi con đi học

7. Cho con học trường Công giáo

8. Khen thưởng khuyến khích con

9. Đưa con đi dự thánh lễ

10. Cho con đi  thăm viếng,du ngoạn, nghiên cứu theo nhóm

11. Cha mẹ giúp con lập gia đ́nh

12. Cha mẹ giúp con đi tu theo Chúa

13.  Làm sao  cho con trẻ dễ  Vâng lời

3. Biết con để dạy con

Chữa bệnh cho con

Nấu ngon

Kể truyện Anh hùng dânViệt

Kể truyện Cổ tích Việt nam

-Dạy Cadao -Tụcngữ

5.Con biết ơn mẹ

6.Con muốn đi tu

7.Con ở Tuổi biết buồn

*Luật vàng dạy con sống tốt

---

Đọc thêm:

Ngày mẹ (Mother's Day)

*Những bà vợ, bà mẹ gương mẫu: Thánh Đê (VN), Monica (Phi), Rita (Ư), Magarita (Scottland)

*Phụ nữ nấu ăn bên bếp hồng

*TônghuấnvềGiađ́nh (JP2)

*Dạy Giáo lư-Việt ngữ
 

*Bổn Đồng Ấu-HNC (giáolư cănbản cho trẻ em)