CUỘC TỬ NẠN CHA GISU

(Lm. Leo Huyến,CMC đnh my, Lm. Đon Quang, CMC trnh by trn xuanha.net)

1. Tiểu sử v Sứ mạng Nữ tu Josepha

2. Cha Rửa chn, bữa Tiệc li

3. Cha Lập Php Thnh Thể

4. Thnh Thể với linh hồn lựa chọn

5. Cha Cầu nguyện trong vườn Nhiệt

6. Giấc ngủ m của linh hồn được chọn

7. Giuda hn Cha để lm hiệu

8. Philat cả nể v Herode khinh Cha

9. Phr chối Thầy

10. Cha trong t-trong Nh Tạm- Tu sĩ trong Tu viện

11. Cha chịu đn-đội mo gai

12. Dn coi Baraba hơn Cha Gisu

13. Giuda ng lng

14. Cha vc Thnh gi

15. Cha chịu đng đinh-tử nạn

16. Bảy lời sau hết

17. Đng Thnh gi Tu sĩ